Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: natuurlijk geventileerde garage
Naam: René Bouman, van Bouman Architecture Urbanism (datum: 30-05-2024 15:54)

We plannen een gebouw te bouwen op 3 meter van een bestaande bovengrondse natuurlijk geventileerde garage. Ons gebouw is een toren, de garage veel lager. De gevelopeningen van de garage zijn ruim. Is de afstand van 3 meter voldoende, zo niet zijn er dan manieren om dit op te lossen?

Bijlage: blok-garage.pdf Reageer
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-05-2024 15:56)

Ruim genoeg voor wat? ventilatie, brandoverslag, daglicht, uitzicht, ruimtelijke aspecten?
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 30-05-2024 15:57)

En waar loopt de perceelsgrens tussen de garage en de toren?
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
Rene Bouman , van Bouman Architecture Urbanism (datum: 31-05-2024 10:41)

Het gaat om de natuurlijke ventilatie van de garage, en daarnaast de brandoverslag.
De perceelsgrens ligt aan de gevel van de garage.
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-05-2024 14:13)

Wanneer die garage met de NEN2443 in gedachte is ontworpen, wil je ten minste 5 meter afstand tot de aangrenzende bebouwing houden. Dat is ook voor brandoverslag een afstand vanaf waar we beginnen te rekenen met reducties.


NEN 2443:2013 Parkeren en stallen personenauto's


7.4.2 Natuurlijke ventilatie: randvoorwaarden
In natuurlijk geventileerde parkeergarages is CO- en LPG-detectie niet vereist.

Voor een natuurlijk geventileerde parkeergarage gelden zowel bij oplevering als gedurende de levensduur van de parkeergarage de volgende randvoorwaarden:

a) ten minste twee tegenover elkaar staande wanden moeten buitenwanden zijn en moeten zijn voorzien van niet voor lucht afsluitbare openingen;
b) de tegenover elkaar staande buitenwanden, waarin niet voor lucht afsluitbare openingen voorkomen, mogen bij ten minste twee zijden van de parkeergarage niet meer dan 54 m van elkaar zijn verwijderd;
c) de laagste vloer van de parkeergarage mag ten hoogste 1,30 m onder het maaiveld zijn gelegen;
d) binnenwanden mogen voor de ventilatie geen beperking opleveren;
e) bovendien moet aan één van de volgende eisen worden voldaan:
alle niet voor lucht afsluitbare openingen in de buitenwanden moeten per compartiment samen 1/3 gedeelte of meer uitmaken van de totale oppervlakte van buiten- en binnenwanden die het compartiment begrenzen;
alle niet voor Iucht afsluitbare openingen in twee tegenover elkaar staande buitenwanden moeten per compartiment en voor elk van deze buitenwanden ten minste 2,5 % bedragen van de bruto vloeroppervlakte van de garagevloer in het compartiment.

Open gedeelten van buitenwanden worden pas als open beschouwd indien de afstand tot de belendende bebouwing ten minste 5 m bedraagt. Indien een bescherming tegen weersinvloeden is aangebracht, is de netto oppervlakte maatgevend.
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 31-05-2024 14:15)

Naast de technische eisen lijkt me dit ook best wel een belangrijk ruimtelijk aspect. Is dit gebouw toegestaan vanuit het omgevingsplan, of met er een ontheffing voor worden gemaakt?
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
rene bouman , van bouman architecture urbanism (datum: 03-06-2024 11:40)

Dank voor jullie input, hier kan ik mee verder!
Re: natuurlijk geventileerde garage
Naam:
Michel S. (datum: 14-06-2024 09:49)

Wel vreemd dat de gevel-openingen van de garage op de perceelsgrens liggen. Vanuit spiegelsymmetrie zou je een brandscheiding verwachten. En ook voor ventilatie zou je een afstand tot de perceelsgrens verwachten.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl