Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Wat is maatgevend? Laatst vergunde toestand of feitelijk gebruik?
Naam: Anton (datum: 27-05-2024 09:03)

De casus is die van een restaurant dat, zonder vergunning, is verbouwd tot winkel en het laatste decennium als zodanig gebruikt is. Nu wil de eigenaar het bouwwerk weer gaan gebruiken als restaurant.
Dient er i.v.m. het feitelijk gebruik als winkel gedurende de afgelopen jaren dan nu een functiewijziging te worden aangevraagd met de omgevingsvergunning. Of is dat niet nodig omdat het laatst vergunde gebruik reeds restaurant was?
Reageer
Re: Wat is maatgevend
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 27-05-2024 10:29)

Wat voor soort vergunning bedoel je? Bouwen of Gebruik?

Je gebruik staat omschreven in je bestemmingsplan, en als je afwijkt van die eisen heb je een ontheffing nodig.

Het veranderen van je gebruik is niet per-se vergunningplichtig voor het bouwen. Je moet bekijken of je nieuwe gebruik past binnen de vereisten voor bestaande gebouwen voor die nieuwe functie. Wanneer dat zo is, hoef je niet te verbouwen, en is er geen 'verandering' van je bouwwerk, dus ook geen vergunningplicht.

Wanneer je wel wilt gaan bouwen/veranderen, en je gaat wijzigingen aanbrengen aan het volume/oppervlak van je gebouw, aan de draagconstructie of de brandcompartimentering, heb je daarvoor wel een vergunning nodig.

Heel kort door de bocht, als je van een niet-getoetste en misschien illegale situatie teruggaat naar de laatst bekende legale situatie, is dat meestal veel minder een probleem dan dat je iets compleet nieuws wilt realiseren.
Re: Wat is maatgevend
Naam:
pino (datum: 27-05-2024 19:32)

wat zegt het bestemmingsplan over het pand?
Re: Wat is maatgevend
Naam:
Alfred (datum: 28-05-2024 09:38)

Je kunt dit ook even bij de gemeente vragen. Waarschijnlijk is ook een alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning vereist. Die zijn persoonsgebonden, niet object gebonden.

Een omgevingsvergunning is pas vereist bij vergunningsplichtige bouwactiviteiten of bij strijdigheid met het tijdelijk omgevingsplan (bestemmingsplan).
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl