Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Natuurlijke ventilatie
Naam: Peter, van SBS Projectbegeleiding bv (datum: 15-08-2005 16:21)

Ik wil nagaan of een ruimte voldoet aan de eisen voor ventilatie.
De ruimte is 105m? en er zijn 4 klapraampjes.
Hoe kan ik dat berekenen?


Reageer
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
M. van Osta , van SA (datum: 16-08-2005 15:58)

er is 1 voorwaarde: de raampjes moeten 1,8 m boven de vloer zitten. Dit is i.v.m. behaaglijkheid. Dan heeft het de voorkeur (als dit mogelijk is) de raampjes in 2 verschillende gevels te plaatsen.
Je mag dan als volgt de capaciteit berekenen:
12 cm2 = 1 l/s (npr1088; 3.2.1.1)
Dus in uw geval:
eis= 105x0,9=94,5 l/s
94,5/4=23,63 l/s per klepraam
12 cm x 23,63 l/s = 283,5 cm2 opening per klepraam
een raam van bijv. 50 cm breed heeft bij een opening van 6 cm dus al voldoende capaciteit (283,5/50= ca. 6 cm).
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
M. van Osta , van SA (datum: 16-08-2005 16:01)

in mijn haast ben ik er vanuit gegaan dat het om een woning gaat. Als het een andere gebruiksfunctie is kan de eis van 0,9 l/s per m2 afwijken, maar de wijze van berekenen blijft hetzelfde.
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Evik (datum: 19-08-2005 15:56)

Belangrijk is ook om te weten of het hier om nieuwbouw of om bestaande bouw gaat. Dan geldt de eis van 0,9 namelijk ook niet. Voor bestaande bouw geldt een minimale eis van 0,7 per m2met een minimum van 7. De hier genoemde eisen door mij en M. van Osta gelden alleen voor verblijfruimtes. In dien het een andere ruimte betreft gelden weer andere regels. Maar dit staat duidelijk omschreven in het bouwbesluit. Raadpleeg deze eens.
Succes
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Roel (datum: 22-08-2005 22:35)

vlgs mij mag je helemaal niet ventileren met de klapraampjes. De ventilatiecomponenten moeten min. in drie standen verstelbaar zijn en dan moet ie ook nog voldoen aan politiekeurmerk en een klapraam voldoet hier mijn inziens niet aan. Volgens mij is er maar weinig op de markt dat hieraan voldoet.
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Evik (datum: 24-08-2005 12:18)

In principe heeft Roel volgens mij gelijk. Een ventilatie opening moet meestal zelfregulerend zijn en in een aantal standen te openen zijn. Velux dakramen bijvoorbeeld mogen WEL meegerekend worden.

Voor de SPUIventilatie berekening mogen de klapraampjes zeker weten meegerekend worden.
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Jack , van SA (datum: 24-08-2005 14:36)

Je mag wel degelijk ventileren met gebruik van klepraampjes of valraampjes, maar inderdaad moet je rekening houden met de regelbaarheid. Hiervoor is echter wel geschikt h&sl-werk te vinden.

Ook v.w.b. politiekeurmerk is het mogelijk klep- en valramen toe te passen. Je zult echter in sommige gevallen voorzieningen moeten treffen.
Dit moet je echter bij draairamen en deuren ook.
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Arend (datum: 02-09-2005 14:51)

Een component voor toevoer van verse lucht is door de gebruiker regelbaar in het gebied van 0% tot 25% van de capaciteit als bedoeld in artikel Letterlijke tekst uit het Bouwbesluit 2003, geldend voor nieuwbouw:
De voorziening laat in de nulstand niet meer door dan 10% van de capaciteit. De fijnregeling heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast de nulstand, ten minste twee instelstanden die onderling ten minste 10% van de capaciteit verschillen. De luchtvolumestroom door een zelfregelende voorziening mag over het drukverschil van 1 Pa tot 25 Pa niet meer dan 20% van de nominale capaciteit verschillen.

Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Arend (datum: 02-09-2005 14:56)

Bij het bepalen van de nominale opening van een voorziening voor spuien kun je niet zomaar volstaan met het bereken van de opening. Er dient rekening gehouden te worden met een correctie welke conform NEN1087 kan worden bepaald.
Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld bij een openingshoek van 30 graden de factor 0.61 bedraagt. (bij een openingshoek van 60 graden is dit 0.88)
Re: Natuurlijke ventilatie
Naam:
Arend (datum: 02-09-2005 14:58)

Letterlijke tekst uit het Bouwbesluit 2003, geldend voor nieuwbouw:
Een component voor toevoer van verse lucht is door de gebruiker regelbaar in het gebied van 0% tot 25% van de capaciteit als bedoeld in artikel De voorziening laat in de nulstand niet meer door dan 10% van de capaciteit. De fijnregeling heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast de nulstand, ten minste twee instelstanden die onderling ten minste 10% van de capaciteit verschillen. De luchtvolumestroom door een zelfregelende voorziening mag over het drukverschil van 1 Pa tot 25 Pa niet meer dan 20% van de nominale capaciteit verschillen.
(Een traploos regelbare uitzetter is bijvoorbeeld een Whitco raamuitzetter van Buva.)
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl