Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: ventilatie café bouwbesluit 2012 ivm alcholwet
Naam: Ronald (datum: 15-02-2024 11:43)

Ik heb een nieuwbouw café om te toetsen. Dat valt onder de alcoholwet. De aanvraag is nog cf. regime bouwbesluit 2012 (is in december 2023 aangevraagd). Qua ventilatie: ik moet toch gewoon aan de bouwbesluiteisen voldoen? Dus 4 dm3/s p.p.? Er zijn geen specifieke ventilatie-eisen vanuit de Alcoholwet volgens mij?
Reageer
Re: ventilatie café bouwbesluit 2012 ivm alcholwet
Naam:
Alfred (datum: 15-02-2024 13:25)

De wetgever heeft (eindelijk) geregeld dat bij de alcoholwet uit 2021 geen afwijkende / aanvullende eisen worden gesteld ten opzichte van het bouwbesluit (bbl).
Re: ventilatie café bouwbesluit 2012 ivm alcholwet
Naam:
Ronald (datum: 15-02-2024 14:49)

dank dus mijn stelling klopt inderdaad?

Re: ventilatie café bouwbesluit 2012 ivm alcholwet
Naam:
Jack (datum: 16-02-2024 09:29)

M.i. is jouw stelling juist;

De Alcoholwet gaat hoofdzakelijk over de verstrekking van alcoholhoudende dranken.

Ook de Arbowet vermeldt volgens mij geen andere eisen dan het Bouwbesluit/Bbl.

In het verleden (BB2003) gold voor 'bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik' in het Bouwbesluit een strengere eis. Deze is met het BB2012 vervallen en gelijkgetrokken met 'bijeenkomstfunctie' (destijds werd ook rookverbod in de horeca ingevoerd).
Re: ventilatie café bouwbesluit 2012 ivm alcholwet
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 16-02-2024 11:32)

Wat voor aanvraag is het? Sowieso hoef je bij een omgevingsaanvraag bouwen niet buiten het Bouwbesluit te gaan. Wat er in de Drank- en Horecawet staat is geen weigeringsgrond voor DIE aanvraag.

Als je niet op de hoogte bent van regelgeving vanuit andere hoeken kan dat wel betekenen dat je dan een vergunning krijgt voor een gebouw wat je dan later niet kunt gebruiken.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl