Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Wet Kwaliteitsborging
Naam: B. Dover (datum: 25-09-2023 13:41)

Beste mensen,

Ik heb een vraag met betrekking tot de aankomende wet kwaliteitsborging. Op het ogenblik heb ik een project dat net met de uitvoering gestart is en vraag mij af in hoeverre hier een kwaliteitsborger bij betrokken moet zijn.

Bij mijn weten was het altijd zo dat een project diende te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit zoals deze, ten tijde van het indienen van de vergunningsaanvraag, golden. Ik vraag mij af of dit ook voor de wet kwaliteitsborging geldt. Ik meen namelijk ergens gelezen te hebben dat er ook voor projecten die reeds in uitvoering zijn voordat deze wet ingaat maar na het ingaan worden opgeleverd een opleveringsverklaring van een gecertificeerde kwaliteitsborger moet zijn.

Ik lees echter ook artikelen waarin dit wordt tegen gesproken (oa. op de website van bouwend nederland.)

Weet iemand hoe dit precies zit? Ik heb over een paar maanden een nascholing over de WKB maar zou dit graag eerder weten.

Reageer
Re: Wet Kwaliteitsborging
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 25-09-2023 15:46)

Zou je in de invoeringswet na moeten kijken. Over het algemeen is het zo dat een nieuwe wet geen effect heeft op lopende zaken.
Re: Wet Kwaliteitsborging
Naam:
pino (datum: 25-09-2023 16:56)

Dat lijkt me niet haalbaar
hoe kan je iets waarborgen waar je verder geen invloed op hebt?


Re: Wet Kwaliteitsborging
Naam:
Alfred (datum: 26-09-2023 21:13)

Informeer bij de gemeente die de vergunning heeft verleend…

(haha]
Re: Wet Kwaliteitsborging
Naam:
Frank , van adviesbureau (datum: 29-09-2023 14:41)

De site van het InformatiePunt LeefOmgeving (iplo.nl) geeft onder andere de volgende toelichting.


Overgangsrecht
In de Wkb staat dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillende ingangsdata kunnen worden vastgesteld. Op het moment dat de wet in werking treedt, moet u dus goed opletten welke onderdelen vanaf welke datum in werking treden. Zo gelden vanaf het moment van invoering van de Wkb de nieuwe regels voor kwaliteitsborging voor vergunningen die vanaf dat moment worden aangevraagd. Voor vergunningen die al zijn aangevraagd, blijft het huidige stelsel gelden (artikel 8.3a Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Ook voor lopende bezwaar- en beroepsprocedures geldt de Wkb niet. Voor een proefproject kunt u al wel werken volgens het systeem van de Wkb.
Re: Wet Kwaliteitsborging
Naam:
B. Dover (datum: 01-10-2023 11:52)

Dank voor de informatie. Ik ga het artikel lezen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl