Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam: Murline Hoefdraad (datum: 13-09-2023 20:48)

Goedendag Bouwhelp gebruikers,

Mijn nieuwe buurman heeft een uitermate onwenselijke situatie gecreëerd en ik kan wel goed en deskundig advies gebruiken van Bouwhelp gebruikers.
Hij heeft aan weerszijden van zijn dak een 9 meter lange en hoge dakopbouw gerealiseerd met een bouwvergunning, voorheen schuin puntdak. Dit bouwwerk staat nu ongeveer 10 cm verwijderd van mijn reeds bestaande dakkapel (127 jaar oud). Mijn dakkapel staat 10cm op de goot maar is toentertijd volgens de toen geldende bouwvoorschriften gebouwd. Zo heb ik het huis 30 jaar geleden gekocht.
Tussen ons ligt de gezamenlijke tussengoot. Mijn buurvrouw en ik hadden bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning, maar onze bezwaren zijn ongegrond verklaard door de gemeentelijke hoorcommmissie.
Wij wilden nl. dat hij zijn bouwwerk 50cm naar binnen zou plaatsen, zodat toegankelijkheid/doorgang op de tussengoten mogelijk blijft.
Om maximale m2 te verkrijgen voor zijn vastgoedinvestering, wilde hij daar niet aan meewerken. Met de verbouwing gaat hij 6 kleine appartementjes realiseren. Hij komt er zelf niet wonen.

Impact van de dakopbouw:
1. Ik kan niet meer, zoals voorheen, lopen naar het achterste gedeelte van de zakgoot voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden (bezwaarpunt). Vooral in de herfst/winterperiode is door bladafval van de populieren achter ons dit nodig.
2. Mijn zicht naar buiten bij de dakkapel is volledig belemmerd. Ik kan de hemel niet eens meer zien.
3. Hij heeft de houten constructiepalen binnen zijn muur opgetrokken, maar het bovengedeelte/zijgevel hangt deels over de zakgoot. De goot zou in zijn geheel vrijblijven verkondigde hij nog bij de hoorcommissie en in emailverkeer.
4. Zijn zijkant/flap van de zakgoot heeft hij rechtopstaand verbogen en ligt nu achter zijn zijgevel.
5. De onderkant van de zijgevel ligt nu slechts ca. 7 cm boven de tussengoot. Ter plekke van mijn dakkapel past geen bezem onder om schoon te maken. Volgens mij kan het niet de bedoeling zijn dat het wegstromende water in de goot beperkt wordt in hoogte door een laaghangende zijgevel.
6. Schade aan de zakgoot is, zonder kennisgeving en inspraak overigens, met een goedje/matje gerepareerd dat je er vanaf kunt trekken. Het heet Iko Pro zinkrenovatie. Ook het loodbeslag bij de hoek van mijn kapel ligt los doordat de dakpannen zijn gezakt door de bouwwerkzaamheden.
7. Er dreigt erfgrensoverschrijding te kunnen ontstaan als de hemelwaterafvoer aan de bovenzijkant voltooid wordt. Hij zit aan de bovenkant bij de trim al op 14,5 cm boven het platte bodemgedeelte van de tussengoot (totaal 30 cm).

Iedereen (waaronder professionals) die de ontstane situatie aanschouwt zegt dat dit zo niet gebouwd/goedgekeurd had mogen worden, maar daar heb ik niet zoveel aan. Zelfs de eigenaar was verbaasd dat de vergunning verleend werd en hij ging willens en wetens ongewijzigd door met zijn bouwplan. De bouwinspectie volhardt dat hij bouwt binnen bouwbesluit, beschikkingen en kaders. De impact op bestaande situatie en omwonenden is echter totaal geen afweging voor hen.

Mijn vragen:
1. Mijn buurman gaat er blijkbaar vanuit dat hij tot de helft van de mandelige muur waarop de zakgoot zich bevindt, mag bouwen. Mag je boven de gezamenlijke zakgoot bouwen en mag het bouwwerk deels zweven boven de tussengoot? Is overhang toegestaan?
2. Waar kan ik specificaties en voorschriften omtrent zakgoot/tussengoot vinden? Hoe hoog, toegankelijkheid, waterwegstroming, opvangcapaciteit, etc.? Ik heb gegoogeld, maar kon zelf deze informatie helaas niet vinden, ook niet in het Bouwbesluit. Hebben jullie misschien een link voor mij?
3. Heeft er iemand ervaring met Iko Pro zinkrenovatie? Hoe effectief is dat spul?
4. Hij heeft ramen geplaatst binnen 2 meter van mijn perceel (dakramen badkamer). Afstand is 130 cm van zijkant mijn raam tot zijkant zijn raam. De ramen van hem zijn geblindeerd, maar kunnen open. Is het toegestaan dat ze open kunnen?

Overigens, door de verbouwingswerkzaamheden is bij mijn buurvrouw de tussengoot zodanig verziekt dat zij lekkage heeft. Erkend loodgietersbedrijf Kaal & Co heeft zelfs de opdracht tot vervanging van de tussengoot teruggegeven. Omdat de goot te versmald is geworden en het is er moeilijk werken, kunnen zij daardoor geen garantie geven op het te leveren werk.

Ik heb de eigenaar recentelijk verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor deze onwenselijke situatie en om oplossing/herstel verzocht, waaronder 50 cm terugdringing van zijn dakopbouw rondom mijn dakkapel. Er is nog geen uitsluitsel.
Het is fijn als ik jullie inzichten en deskundige adviezen hierbij kan meenemen, ook voor als ik niet onwaarschijnlijk de juridische route moet bewandelen.

Alvast dank voor jullie reacties.

Bijlage: IMG_3062.jpeg Reageer
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Thomas (datum: 14-09-2023 07:36)

Bestuursrechtelijk lijkt het traject te zijn beëindigd. Blijft over de privaatrechtelijke aspecten (eigendom en 2m regel tov erfgrens openingen). Schakel hiervoor rechtsbijstand in.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
pino (datum: 14-09-2023 16:20)

Kan je genoegen nemen met een goede technische oplossing of wil je je recht halen

Voor dat eerste maak je een hemelwater voor en achter en onderbreek je de goot bij de dakkapel
waarna je het dak van de dakkapel aansluit on de muur van de buren

voor het tweede denk ik dat je te laat bent als de vergunning onherroepelijk is geworden en je geen nader bezwaar hebt gemaakt bij de gemeente


Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 14-09-2023 19:44)

Pino,
Wat betreft jouw technische oplossing: ik begrijp het niet helemaal, maar achter mijn dakkapel is er nog een gedeelte schuindak. Bovendien zit daarachter ook een kielgoot die uitkomt op zakgoot en onderin de zakgoot aangesloten is ook een ‘muizengat’ noem ik het maar. Daar komt het hemelwater van het voordak/gevel terecht om via de tussengoot weg te stromen. De buurman heeft daarachter ook een raam geplaatst in de zijgevel. Bovendien kost de technische aanpassing een flink paar duiten schat ik in.
Bezwaar was wel gemaakt maar ongegrond verklaard vanwege het feit dat de hoorcommisie geen belangenafweging maakt, wat mij verbaasde eerlijk gezegd. Waarom heb je dan je bezwaarcommissie?
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Alfred (datum: 14-09-2023 21:47)

Waarschijnlijk omdat er dan sprake was van een gebonden beschikking. Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het geldend ruimtelijk plan. Dan mag de gemeente niet toetsen aan privaatrechtelijke aspecten.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Jack (datum: 15-09-2023 10:02)

Mijn inziens schiet het bevoegd gezag in dit soort situaties tekort. Het kan zo zijn dat het voor de bouwvergunning goedgekeurd mag/moet worden, maar een opmerking dat dit privaatrechtelijk mogelijk niet voldoet (zonder oordeel) zou best gemaakt mogen worden in de vergunning.

Misschien toch rechtshulp inschakelen? Je geeft aan dat het een mandelige muur en goot is; dan ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud.

V.w.b. belemmering van uw dakkapel; zoiets als 'recht op uitzicht' bestaat niet, maar ik weet niet hoe dat met verjaring zit. Daar kan 'n rechter misschien toch iets mee? V.w.b. het raam in de dakopbouw van de buren: dat moet onderdoorzichtig zijn en mag geen te openen delen bevatten. Bovendien mag een gevelopening op minder dan 2m van de erfgrens niet meetellen als vereiste daglichtopening (Bouwbesluit); idem v.w.b. voorzieningen t.b.v. luchtverversing. Ditzelfde geldt overigens ook voor het raam in uw dakkapel (maar mogelijk speelt verjaring daar 'n rol?).

Even geheel los van wat de buurman wel of niet mag ... Stel: deze situatie zou definitief zijn, dan zou ik in uw situatie sterk overwegen m'n dakkapel te vervangen door een dakvenster; vooral om bouwtechnische redenen. Maar ik kan niet inschatten hoe breed die dakkapel is en hoeveel ruimte dat u kost. Ik hoor u denken: "maar dat is toch de omgekeerde wereld?" Klopt; daar heeft u gelijk in.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
pino (datum: 15-09-2023 13:55)

je kan opnieuw in beroep gaan na de uitspraak tegen u bezwaar daar staat 6 weken voor als die termijn is verstreken dan is die weg afgesloten.

Privaatrechtelijke regelgeving loopt niet via de gemeente daarvoor moet u zelf rechtshulp zoeken.


ik ken de situatie niet pressies.
maar ik ben er van overtuigd dat het technische goed oplosbaar is.

Vanzelfsprekend is dat niet voor niets te realiseren maar ook dat valt buiten het technische aspect

Dat doorzichtige raam bij u mocht er wel degelijk zitten als u uitzicht een dicht dakvlak was.
en die situatie is met 20 jaar verjaard.
de rechter zou u belang hierin boven die van u buurman kunnen stellen dat komt vaker voor.Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 15-09-2023 14:57)

Jack, dank voor je inzichten en adviezen. Geheel met je eens dat het bevoegd gezag tekortschiet in deze schrijnende situatie. Deze ellende was simpelweg te voorzien, maar de menselijke maat en het gezond verstand is vooralsnog ver te zoeken naar mijn mening.

Mijn dakkapel is ongeveer 1 m b x 1,20 m hoog. Vervanging van de dakkapel door een dakvenster is niet echt praktisch, want daaronder zit de trap naar de zolderetage. Je hebt die binnenruimte daar nodig om te lopen en grotere spullen te versjouwen. Ik heb foto’s, maar kon maar een bij mijn Bouwhelpvraag posten.

Ik weet niet hoe dat precies werkt met verjaring aan de dakkapelraam, maar mijn huis is oorspronkelijk zo gebouwd met dakkapel+raam en zo heb ik het gekocht. De nieuwe eigenaar had er ook één (zelfde huisbouw) aan de andere dakzijde, maar die heeft hij onlangs verwijderd t.b.v. zijn dakopbouw.

Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 15-09-2023 15:06)

Alfred,
Klopt. Dat hebben zij ook aan ons laten weten.
Het beschermt de één, maar de uitvoering pakt rampzalig uit voor ons als direct omwonenden.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 15-09-2023 15:18)

Pino,
Het bezwaar bij de hoorcommissie bleek een nutteloze exercitie. Onze bezwaren werden aangeluisterd, maar vonden in geen enkel opzicht erkenning. Weer bezwaar maken zou niets opleveren.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Jack (datum: 15-09-2023 15:24)

Op dit forum reageren vooral bouwkundigen. Misschien goed om toch eens contact op te nemen met rechtshulp / rechtsbijstand om te kijken wat in deze situatie juridisch nog wel of niet mogelijk is.
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 15-09-2023 15:27)

Pino,

Voorheen had ik inderdaad uitzicht op een dicht dakvlak, fijn dat je dat noemt.

Ben benieuwd hoe jij de technische oplossing voor je ziet?
Re: Overhang dakopbouw zakgoot/Ontneming zicht dakkapel/Bouwen over de tussengoot
Naam:
Murline Hoefdraad (datum: 16-09-2023 10:01)

Zal ik zeker doen, Jack.
Alleen ik probeerde online een paar bouwkundige inspectiebedrijven in te schakelen om advies in te winnen, maar die doen dat alleen bij verkoop/aankoop van een huis. Ook het Bouwcentrum Advies had ik benaderd zonder resultaat. Ik kwam toen deze helpdesk bouwregelgeving tegen en dacht jullie bouwkundige expertise aan te boren. Ik waardeer de verkregen reacties en neem ze mee. Nogmaals dank!
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl