Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam: Jan (datum: 18-06-2023 23:00)

5 jaar geleden zijn we begonnen met de bouw van ons huis waar we inmiddels wonen. Het gaat om een kleine nieuw wijk (hofje) met grond achter onze tuinen wat bestemming landbouw heeft tot 2040.
Nu heeft de gemeente bedacht een rondweg aan te leggen om verkeersdruk in het dorp te verlagen. Helaas willen ze dit direct achter onze tuinen doen.

Nu zijn de tuinen zo'n 30m diep, maar alle tuinen zijn ingericht op vrij uitzicht. In mijn geval kan het verkeer ongehinderd kijken op mijn terras (5m van de weg), veranda (15m van de weg) en het huis in (30m van de weg) vooral als het donker is. De gehele achtergevel is van glas, dus geen privacy meer.

De inkijk is ook niet eventjes, maar men kan door de ligging en beoogde snelheid van 50 km/h rustig kijken over een afstand van een paar honderd meter. Van veraf is er natuurlijk niet veel te zien, maar hoe dichter bij hoe meer en er is voldoende tijd om te weten waar gekeken moet worden.

Los van het geluid, de noodzaak (want die is er wel) is er iets wat we kunnen doen ? Kunnen we de gemeente verplichten de weg verder te plaatsen (dat is mogelijk) of een hoge bebossing te laten plaatsen?

Wat zijn onze rechten in deze situatie, want onze privacy wordt ernstig aangetast? Planschade is iets wat dit nooit kan oplossen, een simpele schutting ook niet voor de verdieping van het huis.
Reageer
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
Alfred (datum: 19-06-2023 00:04)

In een bestemmingsplan is nooit een jaartal gekoppeld aan een bestemming. Dus die 2040 is onzinnig.

Verder kan de gemeente de bestemming wijzigen dmv procedure wijziging bestemmingsplan. Hiertoe kun jij jouw zienswijze indienen. Schakel rechtsbijstand in hiervoor.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
B. Dover (datum: 19-06-2023 09:00)

Dat is een vervelende situatie.

De eerste vraag is wat is de status van het plan? Is het bestemmingsplan reeds goedgekeurd door de gemeenteraad (1), betreft het een conceptplan wat nog goedgekeurd moet worden (2) of is het slechts een 'idee/plan' van de gemeente (3)?

1) als het plan is goedgekeurd is er een termijn van 6 weken na de beslissing om nog bezwaar aan te tekenen. Na deze periode wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. In dat geval kun je eventueel een claim indienen op basis van planschade (schade in de breedste zin van het woord) als gevolg van de aanleg van de rondweg. Houd hierbij rekening met het feit dat als het bestemmingsplan met de rondweg er al lag voordat u de grond kocht u weinig kans maakt, u had immers op basis van het geldende bestemmingsplan moeten weten (onderzoeksplicht) dat die weg er zou komen.

2)als het plan nog niet is aangenomen kunt u bezwaar tegen het plan maken. Dit heet een zienswijze indienen. Hierin kunt u aangeven om welke redenen u van mening bent dat die weg er niet moet komen. De gemeenteraad zal hierop moeten reageren in hun keuze voor of tegen goedkeuring van het plan.

3) Als het slechts een 'plan' van de gemeente is dient u goed in de gaten te houden wanneer het concept plan officieel ter inzage ligt (wordt bekend gemaakt via de lokale kranten en de website van de gemeente). Hierna kunt u bezwaar maken door een zienswijze in te dienen.

Ik zou beginnen met contact op te nemen met de gemeente om te vragen wat de huidige status van het plan is. Op basis hiervan kunt u (eventueel met andere bewoners) uw plan maken.

Ik raad u aan om (via uw rechtsbijstand) een deskundige in de arm te nemen. Het aannemen van een bestemmingsplan is een langdurige, bureaucratische activiteit met veel betrokken partijen en veel vakjargon. Dit maakt het voor de gewone burger vaak een lastige zaak om hier effectief op te reageren.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
Jack , van SenS (datum: 19-06-2023 11:24)

En voor zover dat nog niet gebeurd is, (maar ik vermoed van wel); zoek contact met andere lotgenoten/bewoners in uw wijk en probeer hierin gezamenlijk op te trekken.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
Jan (datum: 19-06-2023 19:16)

Bedankt voor de reacties.

Het is nog een concept plan wat nog door de gemeente goedgekeurd moet worden om het verder uit te werken. Een erg vroeg stadium dus.
De buurt is zich aan het organiseren om met de gemeente de plannen verder uit te werken (voor zover geluisterd wordt).

We hopen door constructief mee te denken dat er een plan komt waar iedereen mee kan leven.

Enig idee hoe realistisch dit is?
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
Jan (datum: 19-06-2023 19:17)

Oh, en we hebben inmiddels contact met de gemeente. Die stap is in elk geval gezet.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
Leon (datum: 20-06-2023 08:23)

Of je 'm tegen kan houden vraag ik me af. Het collectief belang weegt dan toch zwaarder dan de individu. (Er van uitgaande dat die rondweg inderdaad noodzakelijk is, om wat voor reden dan ook). Maar het kan best zijn dat je het tracÚ kan be´nvloeden, wellicht kan het allemaal een stuk verder van je huis af en/of afgeschermd worden middels openbaar groen en/of een geluidswal.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
B. Dover (datum: 20-06-2023 09:49)

Goed dat er reeds op een vroeg moment contact met gemeente is. Dat is voor iedereen prettiger dan dat er op het laatste moment allerlei bezwaren op tafel gelegd worden.

Zoals gezegd weegt het algemeen belang bij dit soort grote projecten over het algemeen zwaarder dan dat van individuele bewoners. Toch verwacht ik dat de gemeente de omwonenden wel tegemoet wil komen. Het is in het gemeentelijk belang dat er zo min mogelijk oponthoud in het proces plaatsvindt, dit bereik je niet door niet naar de betrokkenen te luisteren.

Je moet hierbij denken aan eventuele begroeiing om inkijk en geluid tegen te gaan. Veilige oversteekplaatsen en kruisingen en wellicht geluidswerende maatregelen (alhoewel dat voor een 50km/u weg vaak niet nodig aangezien de geluidsdruk hiervan niet erg hoog is). Wellicht dat je de ligging iets kan be´nvloeden maar dat is meestal lastig in verband met grondeigendom / grondposities.

Mijn advies zou zijn om met de gemeente in nauw overleg te blijven. Krijg je op een moment het idee dat deze niet naar jullie willen luisteren dan zou ik een jurist inschakelen om eventuele juridische stappen te kunnen nemen.

Belangrijkste is dat de bewoners zoveel mogelijk georganiseerd zijn en met 1 mond spreken en dat zij met de andere partijen in nauw contact blijven.
Re: Aanleg nieuwe rondweg achter het huis
Naam:
pino (datum: 20-06-2023 11:04)

Er bestaat geen recht op uitzicht.
bestemmingsplannen worden ongeveer 1 keer in de 10 jaar herzien
maar een tussentijdse aanpassing is mogelijk
als u daardoor benadeeld wordt kunt u planschade claimen.

Als de grond u is verkocht met bepaalde garanties moet u de verkopende partij aanspreken.

Dat het verplaatsen van de weg betreft.
Het onlogische om een dergelijke weg midden door de weilanden aan te leggen

M.i. kan je het beste inzetten op een afscheiding misschien met water

Dat u op het moment geen erfscheiding nodig heeft aan de achterkant is prachtig
maar met een tuin van 30 meter diep is het ook niet zo dat het wel plaatsen hiervan een opgesloten gevoel geeft.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl