Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: particulier eigendom versus RVN
Naam: Jack, van SenS (datum: 01-06-2023 09:39)

Kun/mag je als eigenaar én bewoner van een woning bij verbouw ook 'n beroep doen op art. 1.12a van het Bouwbesluit (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom), of is 'rechtens verkregen niveau' leidend?


Reageer
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
pino (datum: 01-06-2023 16:03)

Als je het over jouw woning gaat wel
want dat artikel is de nieuwbouw eis.

De nieuwbouw eis is altijd het hoogste wat het bevoegd gezag van je kan vragen bij een verbouwing ongeacht wat er nu al zit.

Een woongebouw (meer als 1 woning) valt m.i. niet onder particulier opdrachtgeverschap

Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Jack , van SenS (datum: 12-06-2023 11:23)

Dank pino, zover was het mij ook duidelijk.

Ik bedoel situaties waarbij je bijv. op grond van RVN boven de eis bestaande bouw zit, maar op grond van 'particulier eigendom' zou kunnen volstaan met eis bestaande bouw. Wat is dan maatgevend?

Een concreet voorbeeld: transformatie van een schoolgebouw naar woningen (géén woongebouw). De woningen worden uitgevoerd als maisonnettes, elk voorzien van 'n nieuwe trap. Op grond van RVN mag ik de optrede van de nieuwe trap niet hoger maken dan wat er in het bestaande gebouw zit (190mm); op grond van 'particulier eigendom' zou de optrede max. 220m kunnen zijn.
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Leon (datum: 12-06-2023 14:47)

Je hebt meerdere maisonettes maar het is geen woongebouw? Hoe moet ik dat zien dan?
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Leon (datum: 12-06-2023 14:50)

Dat gezegd (getypt) hebbende kan ik één versie bedenken, dat is dat elke maisonnette een entree op maaiveldniveau hebt. Feitelijk maak je dan 'rijwoningen' en is het inderdaad geen woongebouw. Maar dan nog lijkt me niet dat er sprake is van particulier eigendom, tenzij het om een CPO gaat. Anders zou je immers elke grondgebonden woning onder die particuliere categorie kunnen schuiven toch?
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Jack , van SenS (datum: 13-06-2023 12:27)

Klopt; CPO is uitgangspunt.
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Leon (datum: 14-06-2023 10:08)

Eerlijk: het exacte antwoord ken ik niet, dergelijke situaties heb ik nooit bij de hakken gehad. Ik denk dat het ook een vrij uitzonderlijk geval is wat dat betreft. Logischerwijs zou je de regels rondom particulier eigendom kunnen volgen, dat mag bij nieuwbouw immers ook. Zou vreemd zijn dat de regels voor bestaande bouw / verbouw ineens zwaarder zijn dan nieuwbouw toch?
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
pino (datum: 16-06-2023 14:53)

De regels zijn bedoeld voor woningen waarvan je rechtstreeks opdracht hebt van de bewoner eigenaar.
Om aan bepaalde persoonlijke wensen te kunnen voldoen.
zoals een minder luie trap of lagere deuren

Deze regels mogen ook niet toegepast worden op eengezinswoningen die in opdracht van een ontwikkelaar voor de verkoop worden gerealiseerd.

jouw voorbeeld wordt uit constructief oogpunt wel degelijk een woongebouw overigens
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Jack , van SenS (datum: 19-06-2023 11:32)

@pino; jouw opmerkingen zijn me allemaal bekend.

De redenatie dat het uit constructief oogpunt mogelijk wel één (woon)gebouw is begrijp ik, maar dat staat los van wat het Bouwbesluit onder een 'woongebouw' verstaat.
Re: particulier eigendom versus RVN
Naam:
Michiel Meinema , van bouwfyscia meinema (datum: 27-06-2023 09:44)

CPO lijkt me niet relevant, je moet namelijk sec kijken naar wanneer RVN gevraagd is, en dat is bij functiewijziging school naar woningen mijns inziens altijd het geval voor alle onderdelen die je ook maar enigzins wijzigt.
Ook is RVN niet leidend, je mag dus boven dat minimale niveau gaan zitten, zolang het maar niet minder wordt.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl