Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Brandmeldinstallatie
Naam: JB (datum: 12-12-2022 10:12)

Bij een bedrijfshal met 5 compartimenten van maximaal 2.500m per compartiment is een brandmeldinstallatie niet vereist als er geen sprake is van gebruikmaking van dezelfde vluchtroute als ik het goed heb. Elk compartiment heeft voldoende (nood)uitgangen naar buiten. Is dit correct?
Reageer
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 12-12-2022 12:06)

De vraag is nog vrij algemeen.
Was zijn de gebruiksfunctie(s)?
Alleen begane grond of ook verdiepingsvloer(en)?
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Leon (datum: 12-12-2022 16:25)

Toevallig heb ik een soortgelijk geval gehad (als ik je vraag goed begrijp). Moraal van het verhaal: als elk brandcompartiment 'zelfstandig' kan functioneren qua vluchtwegen, dan hoef je de compartimenten in het gebouw niet op te tellen voor de ondergrens ten aanzien van de brandmeldinstallatie. Even uit mijn hoofd is dat in de nota van toelichting terug te lezen.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 12-12-2022 16:53)

Dat heeft ermee te maken dat je elk deel van bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw dan als apart bouwbesluit 'perceel' kunt zien, en dat is een goede reden om het per unit te ontwerpen. Wanneer er sprake is van compartimentering per unit, en elke unit heeft een aparte gebruiker, is dat op zich een logische gevolgtrekking.

Het is echter geen verplichting, en wanneer je het als n groot bouwwerk ziet (bijvoorbeeld omdat alle units voor n gebruiker/eigenaar zijn), moet je ondanks de compartimentering toch vaststellen dat er sprake is van een bepaald aantal vierkante meters industriefunctie in het hele gebouw.

Vergelijk het met een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen. Waarschijnlijk is elke verdieping wel een compartiment, maar toch heeft zo'n gebouw een BMI/OAI, omdat het gebruik van die verdiepingen zo met elkaar verweven is.

De nota van toelichting zegt dan nog wel dat tabel 1 meer een 'beginpunt' is, en dat het goed mogelijk is daar via gelijkwaardigheid vanaf te wijken.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
JB (datum: 13-12-2022 06:07)

Gebruiksfunctie is industrie, geen verdiepingen.

Vergelijk met een kantoorgebouw gaat m.i. niet helemaal op, daar zal namelijk waarschijnlijk sprake zijn van het overschrijden van de grenswaarden uit de tabel. Daarbij is er dan waarschijnlijk wel sprake van gebruikmaking van dezelfde vluchtroute. Dat is in dit geval niet aan de orde. Overal zijn vluchtdeuren direct naar buiten, zodat het aansluitende terrein bereikt kan worden. Kortom, ruik je rook of zie je brand, de deur uit en geen installatie die je dan verder nog hoeft te waarschuwen.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 14-12-2022 14:10)

Het aantal vluchtdeuren doet er niet zo toe. In basis is de eis voor een BMI gebaseerd op je totale oppervlak in je gebouw. Het 'clusteren' van die oppervlakte per gebruiker is eigenlijk al een stapje verder dan het bouwbesluit toestaat.

Dus met wat ik hoor, zou ik zeggen dat je van het Bouwbesluit gewoon een BMI/OAI moet aanleggen.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 14-12-2022 14:26)

Je vermeldt 5 compartimenten, elk max. 2500m.

Bij een industriefunctie van max. 2500m is een BMI niet vereist. Jij maakt nu 5 compartimenten die gescheiden zijn (mbt bezwijken n wbdbo), maar die toch op de een of andere manier met elkaar in verbinding staan (ook al is dat niet de vluchtroute). Daarmee zijn het geen 5 industriefuncties van 2500m, maar n industriefunctie van 12500m. Als het zich beperkt tot 1 loopdeur (zelfstluitend en met vereiste wbdbo) tussen elk van de compartimenten, dan kan ik me nog voorstellen dat je mogelijk op basis van gelijkwaardigheid zonder BMI kunt volstaan. Dat zul je moeten onderbouwen en voorleggen aan het bevoegd gezag. Zodra er sprake is van meer en/of grote(re) openingen tussen de compartimenten wordt dat m.i. lastiger.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Leon (datum: 14-12-2022 15:58)

Even (beter) lezen heren:
Artikel 6.20, eerste lid zegt dit:
a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde;

>>voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen<<
Met andere woorden: als die compartimenten 'zelfstandig' kunnen vluchten hoef je ze niet op te tellen voor je BMI.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
JB (datum: 16-12-2022 06:46)

De laatste opmerking van Leon sluit aan bij mijn interpretatie van het bouwbesluit. Op zich ook niet vreemd. Als er genoeg vluchtdeuren zijn naar buiten, is de kans op slachtoffers gering, iedereen kan gewoon naar buiten vluchten op het moment dat er brand wordt gesignaleerd door reuk of zicht?
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 16-12-2022 09:55)

Aha, juist. Artikel 6.20 lid 1a is wat dat betreft helder. Dan trek ik m'n eerdere reactie/conclusie graag in.

Kanttekening daarbij is m.i. wel dat de onderlinge toegangen (die dus geen vluchtweg zijn) beperkt moeten zijn. Als daar bijv. grote openingen in zitten die in geval van brand moeten sluiten d.m.v. detectie (brandwerend rolscherm, -schuifdeur, e.d.), dan is de kans reel dat alsnog een BMI geadviseerd/geist wordt.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Leon (datum: 19-12-2022 11:42)

Ik heb nu een project bij de hakken waar we ook compartimenteren met een zelfsluitend scherm (bij brand) om de gehele ruimte op te splitsen in twee compartimenten kleiner dan 1000 m2 (met eigen vluchtwegen). Uiteraard krijgt die zelfsluitende afscheiding wel een eigen rookmelder (anders werkt het natuurlijk niet). Maar een BMI zoals omschreven in het Bouwbesluit is dan niet nodig.
Kleine kanttekening: die plan is nog niet ingediend bij de gemeente. Maar zowel ik als de betrokken branddeskundige (adviseur) zijn los van elkaar tot deze conclusie gekomen na wat onderzoek, de betreffende adviseur heeft dit blijkbaar ook vaker op deze manier opgelost bij andere projecten. Ikzelf nog niet.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
JB (datum: 19-12-2022 19:07)

Ok, kijk aan Leon, leuk dat zo'n topic leidt tot vernieuwende inzichten.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 20-12-2022 14:40)

@Leon,

Het feit dat er een doorgang aanwezig is, geeft eigenlijk al aan dat er sprake is van n gebruiker. Dan moet je dat hele gebruik meenemen in de bepaling, en heb je waarschijnlijk wel een BMI nodig.

Wat jullie nu doen is lid 1 en 2 in omgekeerde volgorde beoordelen, en je indeling in BC's als uitgangspunt nemen. Dat was niet de bedoeling van dat artikel.

Maar zoals al gezegd, de tabel is de basis en ik ken jullie project verder niet. Maar ik ben wel benieuwd naar wat de gemeente ervan denkt.
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Leon (datum: 20-12-2022 14:59)

Met lid 2 heb ik sowieso niks te maken, we baseren ons hier op lid 1(a). En eerlijk is eerlijk, je kan 'm naar mijn idee op meerdere manieren lezen maar in mijn optiek voldoen we zo aan de norm. Ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van de gemeente/brandweer, maar ik vertrouw in dit geval ook even op de betrokken brandadviseur.
Gaat in dit geval overigens om een parkeergarage naast een woongebouw (dus niet er onder), met een betonnen casco met voldoende bescherming tegen overslag naar het woongebouw. Veel natuurlijke ventilatie aanwezig, meerdere vluchtroutes op logische plekken, dus alles bij elkaar worden er m.i. ook geen grote veiligheidsrisico's genomen. Dat er in geval van brand dan een auto teveel verloren gaat door latere constatering en dus alarmering/brandbestrijding, daar kan je wat van vinden maar daar hebben we het Bouwbesluit niet voor. Het staat een opdrachtgever (of straks de VVE) natuurlijk altijd vrij om alsnog zo'n installatie aan te leggen. Als het om een gebruiksfunctie voor het verblijven van personen zou gaan, dan zou ik ook een ander standpunt innemen (al blijft dit formeel natuurlijk iets tussen opdrachtgever en brandadviseur, strikt genomen heb ik daar geen stem in).
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-12-2022 11:19)

@Leon; er is 'n interessant onderzoek van DGMR naar de brandveiligheid van parkeer- en stallinggarages. Daarin o.a. argumenten om parkeergarages >1000 of >2500m juist niet te compartimenteren. Misschien interessant voor jouw casus?

file:///C:/Users/Jack%20de%20Rooij/Downloads/onderzoek-richtlijn-parkeergarages-dgmr-dd-29-november-2015%20(1).pdf
Re: Brandmeldinstallatie
Naam:
Jack , van SenS (datum: 21-12-2022 11:25)

Misschien beter deze link gebruiken:

https://www.bwtinfo.nl/nieuws-download/305/onderzoek-richtlijn-parkeergarages-dgmr-dd-29-november-2015.pdf


Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl