Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden "afgesloten"?
Naam: Mark Joosten, van Palazzo (datum: 05-10-2022 10:43)

Een woongebouw moet afsluitbaar zijn om criminaliteit te voorkomen. Wanneer is iets een woongebouw?
Definitie woongebouw:
Gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute.
Definitie verkeersruimte:
Ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte.
Dan kom je op de definitie van een ruimte: (geen bouwbesluit, maar wel NEN 2580):
Voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van tenminste 1,5m.

De casus betreft een 2 laags gebouw.
BG heeft 5 appartementen, direct ontsloten op maaiveld, de verdieping, ook 5 appartementen, heeft een galerij met buitentrap en lift.
Boven de lift en de trap zit een dak vanwege bescherming en regenwerendheid, maar verder is deze open.
Gaat het hier om een woongebouw? Moeten de trappen naar de galerij worden afgesloten? Intercom verplicht etc?

Reageer
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Mark Joosten , van Palazzo (datum: 05-10-2022 10:49)

ik maakte hierboven een fout, ik moest de definitie van "verkeersroute" hebben: "route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte".

Het brengt me niet veel verder, maar toch....
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-10-2022 12:06)

De bgg-woningen liggen niet in een woongebouw, en de verdiepingswoningen wel. Die hebben ten slotte een galerij als gemeenschappelijke verkeersroute.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 05-10-2022 12:11)

Je kunt je wel afvragen wat dan de 'toegang' tot je woongebouw is.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Mark Joosten , van Palazzo (datum: 10-10-2022 09:45)

ja inderdaad, nieuw te bouwen.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Jack , van SenS (datum: 10-10-2022 12:09)

Enkele definities uit het Bouwbesluit:

woongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute;

verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte;

Ik vind nergens terug dat die doorgang afsluitbaar moet zijn. Het begrip 'ruimte' wordt niet nader gedefinieerd (of dit bijv. al dan niet fysiek met wanden omsloten moet zijn?)

Overigens; ls die doorgang afsluitbaar is gelden weer voorschriften m.b.t. toegangscontrole en zelfsluitendheid.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 10-10-2022 13:55)

Heel theoretisch verhaal, maar je zou moeten bekijken of je trappenhuis een 'ruimte' is. Op dat moment is je galerij ook een verkeersroute, en moet je aan alle regels daarvoor voldoen. Bijvoorbeeld ook regenwerendheid (geldt alleen voor verkeersRUIMTE met een trap).

Andere vraag kan nog zijn: waarom heb je een lift? is die vereist? Is er een toegankelijkheidssector? Is het voorportaal van die lift al de 'toegang tot je woongebouw'? Zijn er postbussen daar beneden, of kan iedereen ongehinderd naar boven lopen?

Je kunt niet van twee walletjes tegelijk eten, dus wanneer je ergens voor kiest, moet je het ook consequent zo noemen bij de toepassing van alle regels.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
pino (datum: 10-10-2022 20:02)

Artikel 6.51. Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw
1.

Een toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel kan worden geopend.
2.

Ten minste een toegang van een te bouwen woongebouw:

a.

heeft aan de buitenkant een voorziening waarmee een signaal kan worden gegeven dat in een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een op die toegang aangewezen woonfunctie waarneembaar is;

b.

heeft een spreekinstallatie die vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie kan worden bediend, en

c.

kan vanuit ten minste een niet-gemeenschappelijke ruimte van een op die toegang aangewezen woonfunctie worden geopend.


een trap in weer en wind moet je niet willen bij nieuwe appartementen

Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Mark Joosten , van Palazzo (datum: 11-10-2022 07:50)

En dan kom ik terug op de vraag waar het mee begon:
Is het bedoelde gebouw een woongebouw?
Mijn opdrachtgever wil een goedkoop gebouw maken, inderdaad zonder afsluitbare poorten, zonder bel en spreekinstallatie, maar alleen een voordeurbel op de galerij.
Postbussen moeten wel buiten komen, want de postbode loopt maar 10 meter vanaf openbare weg.
Ik heb de vraag intussen ook gesteld aan de helpdesk bouwbesluit.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Jack , van SenS (datum: 11-10-2022 09:03)

Zie wederom definitie woongebouw volgens het Bouwbesluit ... enkele reacties terug.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 11-10-2022 13:54)

Ja, maak het cirkeltje rond... :D

Je definitie van verkeersroute en verkeersruimte gaat hier denk ik het verschil maken. Het is een woongebouw wanneer je woonfuncties aanwijst op een gemeenschappelijke verkeersROUTE. Al best wel snel dus.

Of je in dat woongebouw allerlei voorzieningen moet gaan maken valt te bezien. Dat ligt aan de opbouw van de artikelen, en of die het hebben over een (verkeers)RUIMTE, of een verkeersroute.
Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
pino (datum: 11-10-2022 20:00)

@Bolte
Er wordt maar 1 gebouw gerealiseerd
dat gebouw bevat uitsluitende woningen
als er in dat gebouw spraken is van een gemeenschappelijke toegang al is het maar voor twee woningen dan is het m.i. volgens de definitie een woongebouw

constructief maakt die toegang overigens ook niets uit als het gestapelde aparte woningen zijn valt het het in cc2 en niet meer in cc1 zoals rijtjeswoningen dat wel doen

Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
Mark Joosten , van Palazzo (datum: 12-10-2022 08:17)

Bijgaand ontvangt u het antwoord op de door u aan de Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik gestelde vraag met vraagnummer [61010].

Antwoord:
Ja, hier is sprake van een woongebouw. Er hoeft slechts verkeersroute te zijn waarop meer dan n woonfunctie is aangewezen om te kunnen spreken van een in artikel 1.1, derde lid, bedoeld woongebouw. Dus alleen al het feit dat de woningen zijn aangewezen op een gemeenschappelijke galerij is al voldoende om te moeten spreken van een woongebouw. Voorts leidt uit de voorschriften in samenhang bezien dat ook de door u bedoelde trappen onderdeel van een woongebouw zijn.
Uit afdeling 6.11 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat elk toegang van een woongebouw moet zijn voorzien van een zelfsluitende deur die van buitenaf niet zonder sleutel geopend mag kunnen worden. Dus het is niet toelaatbaar dat een gemeenschappelijke trap van het woongebouw bereikbaar is zonder een zelfsluitende afsluitbare deur te passeren.

Re: Moet een 2-laags appartementengebouw met open trap naar open galerij worden
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 17-10-2022 10:32)

Eigenlijk wat we al zeiden. Je enige escape daarop is te onderzoeken of je trap echt in een 'ruimte' moet liggen, en of je echt een lift nodig hebt.

Maar goed, dan krijg je wel een heel armoedig geheel.
Wat is de reden dat je opdrachtgever het zo cheap wil uitvoeren? Is het nog een tijdelijk gebouw, of iets van een speciale doelgroep ofzo?
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl