Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bedrijfspand op erfscheiding
Naam: Thom Keizer, van KEIZERS bv (datum: 05-09-2022 16:51)

Ik wil een bedrijfspand op de erfscheiding bouwen 25 meter diep en 7 meter hoog. Dit kan door onlangs aanpassing in het bestemmingsplan onder voorwaarde dat de buurman die WEL op de erfscheiding heeft gebouwd dit goedvind?!
De buurman wil niet meewerken omdat hij dit perceel wil kopen voor uitbreiding van zijn eigen perceel.
De buurman zelf heeft op de erfscheiding GEEN brandwerende wand, en ik wil deze voor mijn eigen rekening als mijn eigen muur wel brandwerend maken dmv 214 mm dikke kalkzandsteen wand. Hoe hier nu mee om te gaan.
Reageer
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Alfred (datum: 05-09-2022 17:08)

Over het algemeen is dit geen goed idee. Stedenbouwkundig / ruimtelijk gezien niet, en niet t.a.v. brandveiligheid niet. Het pand van de buurman moet wel voldoen, de gemeente moet hierop toezien.

Verder, indien dit toch mogelijk is gemaakt in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente de vergunning niet weigeren (mits aan overige punten wordt voldaan). Schakel een deskundige in voor een goed ontwerp.
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
pino (datum: 06-09-2022 08:21)

Bedoel je tegen of over de erfgrens?
dat laatste mag alleen met goedvinden

Zolang je op je eigen erf blijft en aan het bestemmingsplan voldoet ben je niet afhankelijk van je buren voor goedkeuring

Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Thom Keizer , van KEIZERS bv (datum: 06-09-2022 10:48)

dank voor de reacties. Op de erfscheiding bouwen heeft te maken met de beperkte breedte van het perceel.
Er zal beslist niet over de erfscheiding gebouwd worden omdat de buurman al op de erfscheiding heeft gebouwd.
De buurman heeft gebouwd in binnendoos met buitenplaat met glaswol in de binnendoos.
En de staalconstructie zal bij brand de wand op de erfscheiding zeker omtrekken. Dus op dat gebied is er weinig qua brandveiligheid.
Met berekking tot op de erfscheiding bouwen: ALLEEN ALS DE BUURMAN DIT GOED VIND IS DE EIS VAN DE GEMEENTE, vandaar mijn vraagstelling.


Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
pino (datum: 06-09-2022 12:21)

Als er over op de erfgrens wordt gesproken betekend dit meestal dat een muur voor 50% op grond van de buren staat.

Bij volledig op eigen grond bouwen spreekt men van tegen de erfgrens
Ik denk dat er spraakverwarring is opgetreden.

Bij het beoordelen van een aanvraag mag de gemeente hier overigens helemaal niets van van vinden eigendom valt niet onder het bouwbesluit.
Het risico van een onuitvoerbare vergunning
bij bouwen op de erfgrens is geheel aan de aanvrager.

De gemeente is verplicht hem te verlenen als er geen technische strijdigheden zijn
Al is het wel zo klantvriendelijk dat ze mondeling even aanstippen dat dit een probleem kan zijn en je een kans geven de aanvraag te wijzigen


Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Joost (datum: 06-09-2022 13:42)

je hebt kwa brandveiligheid niet zo veel te maken met je buurtman. je kijkt naar je eigen gebouw, en vanuit die regelgeving ben je al verplicht een brandwerende gevel te bouwen, ookal was het perceel van de buurman helemaal leeg.

Vanuit de nieuwe regels van de NEN6068 voldoen je aan de eisen door een brandwerende gevel die 30min brandwerend is van binnen naar buiten, en 30min brandwerend is van buiten naar binnen.
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 06-09-2022 15:43)

Waarschijnlijk geeft het BP deze mogelijkheid in de vorm van een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid. De buurman verliest bij het op de grens bouwen ook de mogelijkheid tot onderhoud van de gevel, en moet misschien hemelwaterafvoeren enzo ervoor aanpassen.

Als je weet wat de letterlijke tekst/voorwaarde uit het BP is, sta je al wat sterker.

Tegelijkertijd heeft hij zelf ook op de erfgrens gebouwd... en inderdaad moet hij dan een goede brandwerendheid nu al hebben. In het verleden is daar nog wel eens mee gespeeld door alleen 'van buiten naar binnen' te beoordelen, maar we zijn er al een tijdje achter dat dat niet de manier is.

Wat over blijft is de eis voor bestaande bouw, een WBDBO van 20 minuten waarvan hij er dus 10 voor zijn rekening moet nemen, spiegelsymmetrisch. Misschien dat hij dat nog wel haalt.


Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Thom Keizer , van thom keizer (datum: 09-09-2022 11:49)

Voor de duidelijkheid. Ik wil dus aan de erfscheiding bouwen. Praktisch dus 50mm van de erfscheiding, en deze tussenruimte volledig dichtzetten omdat er nu met lekdorpels, daktrimmen e.d. over de erfscheiding is gebouwd.
Qua brandveiligheid ga ik er vanuit dat daar tijdens de bouw begin 90-er jaren niet naar is gekeken. Binnendoos met isolatie en buiten damwandplaat.
Kan tussen de gemetselde plint en de daarboven stalenwand op sommige plaatsen naar binnen kijken.
Zelf wil ik daarvoor een wand van 214mm kalkzandsteen of 200 mm gasbeton toepassen tot bovendaks.

Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
Leon (datum: 09-09-2022 12:41)

Merkwaardige situatie, maar wellicht is er in het verleden iets gewijzigd in de verkaveling? Of is openbaar groen omgezet naar bouwkavels?
Re: bedrijfspand op erfscheiding
Naam:
pino (datum: 09-09-2022 14:02)

lijkt me een prima plan.
ik zou een gaan praten met de gemeente over het op de erfgrens verhaal en de uitvoering die je zojuist beschreven hebt.Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl