Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is?
Naam: H van Helvoort (datum: 18-05-2022 12:20)

in 2020 heb ik een perceel gekocht met een woonhuis en op papier oude stal (300m2). deze stal is in 2018 al gesloopt maar nog wel in het bestemmingsplan terug te vinden (plan van 2015). ik wil nu een nieuw bijgebouw zetten en kan vergunningvrij 150m2 zetten (mits voldoet aan de BOR). volgens het bestemmingsplan mag max 100m2. echter in het plan staat in artikel 39.2.1. dat 'het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken bij herbouw van een gebouw (met zelfde inhoud, etc.).

betekent dit nu dat ik een vergunning voor bijgebouw van >150m2 op basis van dit artikel kan aanvragen omdat ik kan aantonen dat bij inwerkingtreding van dit plan dat er een gebouw van 300m2 stond?

de ene gemeente ambtenaar zegt dat dit alleen geldt bij iets wat nog gesloopt wordt en niet al is gesloopt, de ander zegt dat dit ook geldt voor wat al gesloopt is (maar aantoonbaar aanwezig was bij de inwerkingtreding van het plan).

kom er nu niet uit (welles/nietes)
Reageer
Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
pino (datum: 18-05-2022 20:01)

is de plek van die stal dan niet gewoon nog een bouwblok? of was hij in 2015 al weg bestemd in het plan.

Vaak is er een oud voor nieuw regeling
met een vaste sleutel.
Het hoeft daarbij niet perse om een vergunningsvrij bouwwerk te gaan wat je realiseerd

Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
Alfred (datum: 18-05-2022 23:13)

Kijk bij de begrippenlijst (meestal artikel 1), wat de definitie van bestaand is.
Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-05-2022 16:10)

Je moet bij vergunningvrije mogelijkheden een onderscheid maken tussen de gevallen in Bor Bijlage II art. 2, en die uit art. 3.

De gevallen uit artikel 2 zijn zowel voor het bouwen als voor het ruimtelijke aspect vergunningsvrij. Die mag je dus ook neerzetten in afwijking van het bestemmingsplan.

De gevallen uit artikel 3 zijn aléén voor de bouwcomponent vergunningsvrij. Als die strijdig zijn met het BP moet je er toch nog een ruimtelijke ontheffing voor aanvragen.
Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-05-2022 16:13)

De andere kant op werkt het ook zo. Je bestemmingsplan geeft de mogelijkheden weer, dus als er staat dat je 300 m² aan bijgebouw mag maken, dan ben je niet in strijd met het BP en heb je er geen ruimtelijke ontheffing voor nodig. Waarschijnlijk wel een omgevingsvergunning voor het bouwen, omdat je buiten de vergunningvrije mogelijkheden gaat.

Kun je het adres geven, zodat we eens in het BP kunnen kijken wat er precies staat? Soms is er ook sprake van een soort van 'uitsterfregeling', waardoor je oude gebouwen niet meer terug mag bouwen als ze eenmaal gesloopt zijn.
Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
H van Helvoort (datum: 20-05-2022 14:10)

volgens de mededenkende ambtenaar zit hier de mogelijkheid in het BP:

39.2 Bestaande maten
Met betrekking tot bestaande maten gelden de volgende regels:
de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
de op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden;
ingeval van herbouw is het bepaalde onder a en b slechts van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt;
op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken zoals opgenomen in lid 45.1niet van toepassing.

39.2.1 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 39.2 onder c voor:
het toestaan van herbouw van een gebouw met dezelfde inhoud dan wel oppervlakte of kleiner, indien de afstand tot perceelsgrenzen:
gelijk blijft of wordt verkleind bij een maximummaat;
gelijk blijft of wordt vergroot bij een minimummaat;
het toestaan van uitbreiding van een gebouw tot ten hoogste de maximum diepte, inhoud of oppervlakte, indien de afstand tot perceelsgrenzen:
gelijk blijft of wordt verkleind bij een maximummaat;
gelijk blijft of wordt vergroot bij een minimummaat;
afwijking is toegestaan voor zover geen sprake is van een onevenredige aantasting van:
de woonsituatie;
het straat- en bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-05-2022 10:25)

Er wordt inderdaad niet duidelijk omschreven of dat 'te herbouwen' gebouw er moet staan op het moment dat je deze toets doet. Maar gezien de aantoonbaarheid lijkt me dat wel de meest duidelijke interpretatie.

Meestal is zo'n artikel bedoeld om niet zomaar gebouwen te hoeven slopen na een BP-herziening. Op een gegeven moment is er dan de keuze tussen slopen of op dezelfde manier terugbouwen. Als je dan gesloopt hebt, is je recht verdwenen en moet je je verder aan de 'normale' regels uit het BP houden.

Wat ik dan nog wel vreemd vind is dat er blijkbaar een bouwvlak voor die schuur in dat BP staat, wat het ALTIJD mogelijk maakt de schuur in de afmetingen te herbouwen. Wel met een omgevingsvergunning voor het bouwen, maar zonder strijd met het BP. Dat lijkt me juist in tegenspraak tot die artikelen die je aanhaalt. Vandaar dat ik het BP eens van dichtbij zou willen zien.


Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
pino (datum: 23-05-2022 12:19)

Waarom? Er staat toch ook dat je mag herbouwen met de bestaande maten op de oorspronkelijke plek.

Is er een reden waarom je niet gelijk die 300m2 wilt realiseren? Wil je op een andere plek bouwen?

zo ja dan lijkt het me duidelijk dat je de oud voor nieuw regels nog mag gebruiken.
(het zou immers onzin zijn om wat je in twee stappen kan realiseren niet in 1 stap toe te laten)

Re: kun je rechten ontlenen aan iets wat al gesloopt is
Naam:
H van Helvoort (datum: 25-05-2022 10:01)

case closed... de gemeente gaat medewerking verlenen
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl