Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: gemeente neemt geen nieuwe omgevingsvergunning meer in behandeling.
Naam: Joost (datum: 11-01-2022 15:54)

Hi allemaal,
van een bepaalde gemeente in het land ontvingen wij onderstaande brief. Kan dit zomaar??? Ik vind het toch wel erg bijzonder dat een gemeente kan besluiten nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunning voor projecten kleiner dan 5 woningen voor een periode van 6 maanden niet in behandeling te nemen?!

Door grote drukte, een tekort een personeel als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt en incomplete vergunningsaanvragen, kan de gemeente xxxxx niet alle (vooraanvragen voor) bouwaanvragen meer in behandeling nemen. Daarom is besloten om het komende half jaar met name in te zetten op behandeling van de huidige 270 aanvragen voor (vooroverleg over) vergunningen. Op 1 juli 2022 vindt een heroverweging van dit besluit plaats. Aanvragen voor principeverzoeken en wijzingen van bestemmingsplannen vallen buiten dit besluit.

Nieuwe aanvragen alleen onder strikte voorwaarden
Er zijn twee mogelijkheden om een nieuwe vergunningsaanvraag in behandeling te laten nemen het komende half jaar:
1. Er wordt geen gebruik gemaakt van vooroverleg: indien direct een vergunning wordt aangevraagd in plaats van eerst een vooroverleg, wordt deze aanvraag in behandeling genomen wanneer deze ontvankelijk is (zijn alle benodigde stukken aanwezig). Als er nog vragen zijn op inhoud, dan kan eenmalig een aanvulling worden gedaan in een korte periode. Komt die aanvulling er niet of geeft deze onvoldoende antwoord op de vraag, dan wordt de aanvraag zonder aanvulling getoetst. Als de vergunning wordt afgewezen zijn wel leges verschuldigd
2. Een nieuwe aanvraag voor vooroverleg voldoet aan één of meerdere van onderstaande criteria:
o Er worden meer dan vijf extra woningen toegevoegd
o De aanvraag draagt bij aan de sanering van de varkenshouderij
o Het betreft een wijziging huisvestingssystemen volgens emissie-eisen uit Interim Omgeving verordening
o De aanvraag draagt bij aan het behoud en/of de uitbreiding van arbeidsplaatsen
o Het gaat alleen om een welstandstoets als opmaat naar een vergunningsaanvraag
Met name het 4e punt is relevant voor bedrijfsmatige vergunningaanvragen. In de aanvraag moet het voldoen aan of meer van bovenstaande criteria onderbouwd worden.

Reageer
Re: gemeente neemt geen nieuwe omgevingsvergunning meer in behandeling.
Naam:
pino (datum: 11-01-2022 16:05)

heb je het artikel wel gelezen?
je kop klopt voor geen kant met de inhoud

De gemeente is niet verplicht mee te werken aan een vooroverleg.
Er zijn meer gemeente die dit weigeren.


Re: gemeente neemt geen nieuwe omgevingsvergunning meer in behandeling.
Naam:
Joost (datum: 11-01-2022 16:58)

mmm... je hebt gelijk, de soep wordt iets minder heet opgegeten dan deze opgediend is.
Re: gemeente neemt geen nieuwe omgevingsvergunning meer in behandeling.
Naam:
Thomas (datum: 11-01-2022 22:25)

Ja, dat kan. Ik ken meer gemeenten die dit doen. Het argument voorbereiding op de Omgevingswet wordt ook genoemd,

Vooroverleg is een service, geen wettelijke taak.
Re: gemeente neemt geen nieuwe omgevingsvergunning meer in behandeling.
Naam:
Gerrit Duin (datum: 20-01-2022 11:23)

Dit probleem is makkelijk op te lossen: Je gaat met het plan naar de gemeentelijke balie en vraagt een ambtenaar bouwzaken te spreken.
En legt hem dit plan voor. Hij mag dan niet weigeren., Je past het plan aan gaat weer naar deze ambtenaar totdat je vooroverlegplan is goedgekeurd. Dan dien je de definitieve aanvraag in. Kost vele malen meer werk maar je hebt je resultaat behaald. Of dit tot werkvermindering zal leiden betwijfel ik maar het is in deze situatie de enige oplossing. Bittere troost je weet het maar sommige gemeente comuniseren niet en doen niets met de plannen. Zelfs al gehoord dat ze onbehandeld werden verwijderd van het omgevingsloket doordat er lange tijd geen reactie is geweest op het vooroverlegplan. Dus zaak om elke 3 maanden het vooroverlegplan opnieuw te updaten. Bv door toevoeging van een a4 met de zin HOE VER STAAT HET MET DIT BOUWPLAN.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl