Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk?
Naam: Willem-Jan (datum: 19-11-2021 13:05)

Kan in een (o.g.v. art. 2, lid 3, sub b t/m g, bijlage II, Bor) vergunningsvrij op te richten bijgebouw in de BINNENTUIN bij een bestaande woning in gebruik worden genomen als verblijfsgebied/-ruimte zoals bedoeld in BB 2012? Anders gezegd: maakt BB 2012 het mogelijk te verblijven (werk-/studieruimte t.b.v. eigen gebruik) in een (vrijstaand) bijgebouw in achtererfgebied, waarbij de openbare weg enkel en alleen via de woning bereikt kan worden? Dit, in het bijzonder met het oog op de brandveiligheidseisen.
Reageer
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 19-11-2021 15:16)

natuurlijk mag je zelf gebruik maken van je eigen tuinhuisje of wat je dan ook daar hebt staan.

zolang je er maar niet gaat wonen
of daar bijvoorbeeld een kantoor aan huis gaat beginnen (waar je ook klanten ontvangt)


Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 19-11-2021 21:25)

Pino, dank voor je reactie, maar het is geen antwoord op mijn vraag.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 20-11-2021 09:26)

Wat is volgens jouw dan regeltechnische een probleem?

als je je tuinhuis als werkplek aan huis wil gebruiken of iets dergelijks zijn er geen regels die dat verbieden.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Tom (datum: 20-11-2021 12:46)

Aan het bouwbesluit moet je kunnen voldoen, mogelijk zijn er wel aanpassingen nodig (ventilatie, isolatie ed). Het bestemmingsplan zou het wel kunnen verbieden.
😖
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 21-11-2021 15:10)

@Tom: Dank.

@Pino: Ook dank. Ik zal het verduidelijken. Bij een bijgebouw ingericht als verblijfsgebied/-ruimte in een gesloten binnentuin kan er alleen gevlucht worden via de woning (om de openbare weg te bereiken in geval van calamiteiten zoals brand). Dat betekent dat je vanuit het ene verblijfsobject (het bijgebouw) eerst het aansluitend terrein bereikt en vervolgens het andere verblijfsobject (de woning) door moet om uitsluitend pas de openbare weg te bereiken. Is dit toegestaan o.g.v. BB 2012? Ik meen in BB 2012 te lezen dat bij een vluchtroute vanuit een verblijfsgebied/-ruimte direct dan wel alleen via aansluitend terrein moet uitkomen op de openbare weg, dus niet nadat je op aansluitend terrein bent opnieuw door verblijfsgebied/-ruimte (in dit geval de woning) moet gaan. Helder zo?
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 21-11-2021 17:02)

dat je een binnentuin door moet tijdens het vluchten is. m.i. geen probleem
waar het om gaat is dat de binnentuin geen eindpunt van de route is.


Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 22-11-2021 08:02)

Dank Pino. En waar - uit welk of welke BB-artikelen - kan dat opgemaakt worden?
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 22-11-2021 09:29)

Daar heb ik geen specifieke verwijzing naar
behalve lid 2.

volgens mij is dit een gevalletje zo vanzelfsprekend dat het niet is verwoordt in het bouwbesluit.Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 22-11-2021 10:46)

Dat is dan maar een aanname! Wat voor de een zo vanzelfsprekend is, hoeft dat voor de natuurlijk niet te zijn. Ik denk ook niet dat dat een uitgangspunt was bij het opstellen van de BB-voorschriften.

Is er wellicht een lezer op dit formum (brandveiligheidsspecialist?) die echt inhoudelijk op de hoogte is van BB 2012 en een gedegen antwoord kan geven?
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 22-11-2021 11:45)

Een vluchtroute eindigt inderdaad formeel bij de openbare weg. In dit geval ga je dus van je bijgebouw naar de tuin, door de woning, naar de openbare weg. Vanuit dat bijgebouw zie ik dan twee mogelijke beperkingen:
- De vluchtdeuren moeten toegankelijk zijn. In bepaalde gevallen moet zo'n deur te openen zijn zonder gebruik te maken van losse voorwerpen, dat zou dus betekenen dat de achterdeur van je woning van buitenaf te openen zou moeten zijn. Lijkt me met het oog op inbraak niet zo'n top idee, in dit geval biedt artikel 6.25, lid 7 echter uitkomst. Bij de woonfunctie mag het namelijk ook met een (losse) sleutel. Dat is dus opgelost.
- Rookmelders: aangezien je afhankelijk bent van je woning, zal je m.i. in je bijgebouw gealarmeerd moeten worden wanneer er ergens op je vluchtroute brand/rook aanwezig is. Dus in je woning van achterdeur tot voordeur rookmelders aanbrengen, die bovendien te horen zijn in dat bijgebouw. Dat kan betekenen dat er ook in het bijgebouw een rookmelder moet komen, die gekoppeld is aan de melders binnen.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-11-2021 11:46)

Draai het eens om: waar staat dat het niet mag?

Het artikel geeft alleen een volgorde aan: eerst naar het aansluitend terrein, en dan naar de openbare weg. Dat is zo opgesteld om aan te geven dat het aansluitend terrein' niet automatisch een 'veilige plaats' is. Er is geen verbod op het opnieuw door een gebouw heen vluchten, en als er geen verbod op is, dan mag het.

Het probleem daarbij is wel dat die vluchtroute altijd onbeperkt beschikbaar moet zijn. Wanneer dat je eigen woning is, zal dat wel loslopen. Maar wanneer je via een gemeenschappelijke route moet, of door het gebouwdeel van iemand anders, dan zie je meestal dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie, en dat 'inbraakwerendheid' en vluchtveiligheid tegengestelde belangen zijn. Dus worden vluchtroutes vaak geblokkeerd.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-11-2021 11:58)

Let er wel nog even op dat je essentiele onderdelen van je woning (keuken, woonkamer, slaapkamer etc.) vergunningvrij uitsluitend binnen de eerste 4 meter achter je achtergevel mag plaatsen. Ondergeschikt gebruik (sauna, berging, kantoortje voor jezelf) mag ook verder weg.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 22-11-2021 12:03)

Mijn reactie en die van J. Bolte hebben elkaar gekruist zie ik, al is de strekking hetzelfde. Wat niet zozeer in mijn reactie staat: het is m.i. dus niet verboden, maar er zijn mogelijk wel wat kanttekeningen/voorwaarden.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 22-11-2021 13:56)

Leon en J. Bolte, bedankt voor de bruikbare antwoorden. Dat de verblijfsfunctie in een bijgebouw buiten de 4 meter zone geen primaire woonfuncties mogen zijn, was inderdaad bekend bij.

Graag nog een laatste BB-vraag. Klopt het dat het op te oprichten bijgebouw getoetst moet worden aan de nieuwbouweisen? En niet aan de verbouweisen, ondanks het bijgebouw bij een bestaande woning zal behoren.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-11-2021 15:00)

Als het losstaand is, is het een apart bouwwerkje en moet je dat aan de nieuwbouw-eis toetsen. Alleen is wel de vraag 'voor welke functie dan'.

Over het algemeen zal dat soort gebouwtjes worden opgericht onder de 'overige gebruiksfunctie', en is het geen probleem om het gebouw later te wijzigen naar wat je het beste uitkomt. Zolang je binnen het eisenpakket van bestaande bouw voor de nieuwe functie blijft, is dat geen probleem.


Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Willem-Jan (datum: 22-11-2021 17:03)

Ah oké! Ik dacht een kantoortje voor jezelf (weliswaar geen primaire woonfunctie) te scharen onder de gebruiksfunctie 'woonfunctie'. Ik zie namelijk dat art. 1.1 BB 2012 'overige gebruiksfunctie' definieert als activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. Als kantoortje voor jezelf (om bijv. thuis te werken) is daar toch geen sprake van? Dan is er toch sprake van een ruimte waar je langer verblijft? Bij een standaard werkdag in ieder geval 8 uur p.d.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 23-11-2021 09:18)

Praktisch kon je nog wel eens in de problemen komen als je er nu een woonfunctie van maakt. Je gaat immers niet aanbouwen, dus wordt het in de basis een eigen, nieuwe woonfunctie. Dan moet je 'm strikt genomen ook gaan zien als zelfstandige woning, met alle eisen die daar bij horen (BENG bijvoorbeeld). Het is denk ik praktischer om in beginsel een geďsoleerde 'schuur' te plaatsen, die je vervolgens inricht als kantoortje/thuiswerkplek. Zeker door het Covid-gedoe met de thuiswerkperikelen is dat helemaal geen gekke gedachte. Denk wel even aan de brandscheidingen ter plaatse van de erfgrens, bij een schuurtje speelt dat niet (want geen brandcompartiment). Wanner je er 'verblijfsfuncties' in gaat leggen speelt dat wel.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pno (datum: 23-11-2021 19:01)

een bijgebouwtje bij een bestaande woning mag je onder verbouw uitwerken als je dat wilt.
het is immers een toevoeging die onlosmakelijk verbonden is met het hoofdgebouw.

Mij lijkt een woonfunctie ook de meest voor de hand liggende keuze
als toelichting noem je het hobbyruimte/thuiswerkplek.

Het bouwgebouwtje moet duidelijk ondergeschikt zijn en zeker geen tweede woonruimte.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 23-11-2021 19:59)

Oh dat wist ik niet, dacht dat dat alleen kon bij bouwwerken die fysiek verbonden zijn aan elkaar.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Michiel Meinema (datum: 25-11-2021 08:58)

Ik weet dat er interpretatie verschillen kunnen zijn maar ik zie niet hoe een nieuw losstaand (bij-)gebouw als verbouw i.p.v. nieuwbouw kan worden gezien. Druist in tegen alle logica en intentie van het BB.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 25-11-2021 11:20)

vind je, kan je ook aangeven waarom?

Als we een gebouw 4 lagen optoppen en daar 30 appartementen extra realiseren is dat ook verbouw zoiets is qua volume etc. veel ingrijpender dan een bijgebouwtje bij een woning.

straks ga je nog zeggen dat je hem ook niet mag verwarmen met gas.Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 25-11-2021 11:37)

Ik snap je redenatie wel pino, kan me er in zekere zin ook wel in vinden persoonlijk, maar ik weet niet of het (volgens de regels) zo werkt. Het enige wat ik kan bedenken, is dat het bijgebouw weliswaar losstaand is, maar qua gebruik/functionaliteit onlosmakelijk verbonden is met de bestaande woning. Dit is dan wel iets dat ik persoonlijk vooraf met de gemeente zou bespreken, want ik kan mij zo voorstellen dat er ambtenaren zijn die daar anders over denken. En eerlijk gezegd kan ik in de regelgeving geen zo 1,2,3 munitie vinden om dat te bestrijden. Maar ik zit ook niet zo in dit soort verbouwingen/uitbeidingen, wellicht dat iemand anders het wel weet.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 25-11-2021 12:23)

wij doen de constructie voor tientallen van dit soort bouwseltjes per jaar.
waarvan minstens 75% gewoon vergunningsplichtig is

De wetgever heeft nog nooit problemen gemaakt als die bouwkundig verbouw aanhoud om bijvoorbeeld de nuttige binnenruimte te maximaliseren.
Het zelfde geld voor de door ons aanhouden factoren bij de constructieve uitwerking van de constructie

Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-11-2021 12:26)

Dat is hoe we er in de praktijk mee omgaan, en bij aanbouwen is dat ook makkelijk te verdedigen. maar de regels zijn er op zich wel duidelijk in wat een bouwwerk/gebouw is, en dat 'verbouwen' het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bestaand bouwwerk is.

Bij een losstaand schuurtje is daarvan geen sprake, dus dat moet je officieel gewoon toetsen aan nieuwbouw.

Nu is het in de meeste gevallen ook niet meer dan dat, dus niemand gaat moeilijk doen wanneer je er de regels voor een 'overige gebruiksfunctie' overheen legt, of het op verbouw gaat toetsen. En ook bij latere gebruikswijzigingen zal er niemand komen checken of je nou wel op niveau bestaande bouw zit voor je nieuwe functie.

Dat kan voordelen of nadelen hebben, net van welke kant je het bekijkt.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-11-2021 12:30)

@Pino,

Wel even het verschil blijven maken tussen de 'wetgever' (die de regels bedenkt en opschrijft) en de 'uitvoerende macht' (die de regels toepast en handhaaft).

In jouw verhaal is de wetgever het zeker NIET eens met jullie aanpak, maar komen jullie er in de praktijk waarschijnlijk altijd mee weg omdat de vergunningverlener/toezichthouder jullie mening deelt, de kennis misschien niet heeft om dat onderscheid te maken, of het qua prioritering niet belangrijk genoeg vindt om er een punt van te maken.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 26-11-2021 16:15)

volgens mij is een door de gemeente afgegeven vergunning wel degelijk het bindende document waaraan je bouwwerk moet voldoen.


Je vergist je overigens behoorlijk als je denkt dat het alleen om simpele schuurtjes gaat.

Het gaat vaak genoeg om tuinhuisjes met alles er op en er aan.
voor een totaal budget waar je zonder meer een standaard huurwoning voor kan realiseren.

Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 27-11-2021 13:33)

Ik heb er nog eens een uurtje aan besteed om te kijken of hier iets specifieks over te vinden is.
Maar eigenlijk staat het bijgebouw in geen enkele toelichting specifiek beschreven.
Daar waar het bijgebouw wel beschreven staat wordt het op 1 hoop onder de noemer bijbehorend bouwwerk geveegd.
en dan wordt er vooral op gehamerd dat een bijgebouw geen zelfstandig functionerend gebouw mag zijn.

Ik kom tot de conclusie dat er eigenlijk nergens letterlijk te vinden is hoe je met een bijgebouw moet omgaan op dit vlak.
Dus als jullie wel weten waar dat te vinden is houd ik me aanbevolen

Het is ook niet zo dat er op dit vlak nooit discussies zijn geweest met de gemeente.
in het begin na de introductie van bb2121 hebben we heel wat keren discussie gehad over het begrip verbouw.
Al die keren is de aanvraag toch vergund
zonder aanpassingen op dit punt.

het belangrijkste argumenten
in geval van het bijgebouw.

Het is geen zelfstandige bouwwerk
dus het is onzin om de kwaliteit te laten afwijken ten aanzien van het hoofdgebouw indien de opdrachtgever daar niet voor kiest.

Als je het bijgebouw wel met een tussenlid aan het hoofdgebouw verbind is er geen enkele discussie dat het verbouw is.
als het tussenlid later gesloopt wordt is het eindresultaat gelijk.

In de basis mag de weg naar het eindresultaat geen verschil maken.
Al weten we ook allemaal dat dit in de praktijk vaak anders is en stapelen van vergunningen erg effectief kan zijn om te krijgen wat je wilt.

Je kan van mij aannemen dat wij er geen enkel belang bij hebben om afwijkend van de voorschriften te dimensioneren.
Aangezien je dan altijd erg zwak staat op het moment dat er discussie komt op wat voor vlak dan ook.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 27-11-2021 13:35)

bb2121 = bb2012

mod: een edit knopje staat nog steeds op mijn lijstje
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 28-11-2021 18:28)

precies wat je zegt, het is een afzonderlijk bouwwerk, en niet een verandering van een bestaand bouwwerk. Dat is alles wat je nodig hebt om te weten hoe je ermee om moet gaan.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 29-11-2021 16:10)

@pino
Ik ben het met je eens dat zo'n bijgebouw niet volledig zelfstandig functioneert, de regelgeving is wat dat betreft wellicht wat merkwaardig. En dus ook makkelijk te omzeilen zoals je zelf al stelt. Maar het feit dat je er niks over kan vinden geeft volgens mij ook wel aan hoe het zit: je bouwt het nieuw, dus is het nieuwbouw.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 29-11-2021 16:12)

Persoonlijk zou ik het overigens wel aandurven om, in geval van een te vergunnen situatie, op basis van jouw redenatie het gesprek aan te gaan met de gemeente. Om zo toch uit te kunnen gaan van een verbouwsituatie voor een aantal punten. Maar goed, dan ben je dus wel nog steeds afhankelijk van de behandelend ambtenaar.
Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
pino (datum: 29-11-2021 20:07)

zoals gezegd de argumenten zijn reeds verschillende malen met succes ingebracht

@Bolte
het begrip bouwwerk kan m.i. prima meerdere bouwsels omvatten
het zou zot zijn als een doorgang het verschil maakt tussen ver of nieuwbouw.Re: Maakt BB 2012 verblijf in bijgebouw in binnentuin mogelijk
Naam:
Leon (datum: 30-11-2021 11:50)

Dat een bouwwerk uit meerdere gebouwtjes kan staan ben ik het nog niet zo mee eens, in die zin dat het bij mijn weten niet zo gedefinieerd is. Je kan ze wel samenvoegen en het als één perceel beschouwen (in het BBL is de term overigens gewijzigd naar bouwwerkperceel, waarschijnlijk om verwarring met kadastrale aanduidingen op te lossen). Maar dat lost m.i. in dit geval niet op, het bouwwerkperceel bestaat dan uit een nieuw en een bestaand bouwwerk/gebouw. Ik kan er in ieder geval geen wetgeving over vinden die jouw gedachtegang onderschrijft. Overleg met de gemeente (feitelijk zit je dan in de gelijkwaardigheid) is m.i. de enige oplossing dan. En dan blijf je dus afhankelijk van de visie van de ambtenaar, als die er zijn vingers niet aan wil branden dan houdt het m.i. snel op. Je kan dan nergens op terugvallen om je 'gelijk' te krijgen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl