Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Is certificeren van het rookbeheersingssysteem altijd verplicht
Naam: F. Looijesteijn (datum: 27-02-2021 16:35)

Ik zit in het bestuur van een appartementencomplex met drie ondergrondse parkeergarages. Daarvan worden de BMIs maandelijks gecontroleerd en om de vier maanden worden bij die controle ook de ontruimingsinstallaties meegenomen. Zoals voorgeschreven voeren we eenmaal per jaar onderhoud uit aan de BMI en aan het rookbeheersingssysteem.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven en vastgelegd in een logboek.

Wat ik niet begrijp is dat wij door de gemeente zijn vrijgesteld van certificering van de BMIs, maar dat diezelfde gemeente nu van ons verlangt dat de daaraan gekoppelde rookbeheersingssystemen jaarlijks laten certificeren. Nogmaals, wij hebben niets tegen goed onderhoud en houden ons in dat opzicht keurig aan de regels, maar dat wij vanaf nu een certificaat van het rookbeheersingssystemen moeten tonen, verbaast ons en lijkt in tegenspraak met de vrijstelling voor de BMIs.

Ik ben benieuwd of u ons duidelijkheid kunt verschaffen. Om mijn verzoek beter te kunnen beoordelen, geef ik u hierbij de globale afmetingen van onze parkeergarages; typische voorbeelden van stallingsgarages, waarin je bijna nooit een mens ziet.
Parkeergarage 1 (55 plaatsen): ca 1500 m2
Parkeergarage 2 (79 plaatsen): ca 2000 m2
Parkeergarage 3 (91 plaatsen): ca 2500 m2

Reageer
Re: Is certificeren van het rookbeheersingssysteem altijd verplicht
Naam:
Jack , van SenS (datum: 01-03-2021 09:25)

Misschien eens beginnen met een vraag aan de gemeente op grond waarvan ze dit vragen?
Re: Is certificeren van het rookbeheersingssysteem altijd verplicht
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 02-03-2021 17:21)

De reden waarom is Bouwbesluit art. 6.32. Elke rookbeheersingsinstallatie moet gecertificeerd zijn.

Van welk bouwjaar zijn die garages, en waar staan ze?
Op het moment dat die parkeergarages groter dan 1000 m zijn, moest er een 'gelijkwaardige oplossing' worden aangedragen, en dit klinkt alsof het de oplossing was zoals in de LNB richtlijnen omschreven stond. Daarbij ga je er vanuit dat er een 10-voudige ventilatie op gang wordt gebracht, die het tot 45 na de melding volhoudt. Ook wordt er dan verwacht dat de brandweer wordt ingeschakeld, dus moet er een BMI in met automatische melding, een geografisch paneel bij de ingang en een doormelding naar de RAC van de brandweer. Ook moeten de garages van een volledige brandweeringang en droge blusleidingen zijn voorzien (die overigens ook jaarlijks gekeurd moeten worden).

Kortom, het hele concept gaat uit van een snelle alarmering en inzet.

De richtlijn was er niet zo heel duidelijk in of die BMI CCV-gecertificeerd moet zijn. Veel veiligheidsregio's willen dat wel, omdat ze niet zomaar elke installatie op hun RAC willen hebben. Wanneer ze jullie daarvoor ontheffing hebben verleend is dat fijn.

De eis voor certificering van je rookbeheersingssysteem komt echter rechtstreeks uit het bouwbesluit, en is ook tamelijk ondubbelzinnig. Daar zullen ze je dan ook niet zomaar ontheffing op geven. Ook is het een soort ingebouwde veilgheid, omdat die ventilatiesystemen vaak niet helemaal correct gebouwd werden. Vaak is er geen uitgangspuntendocument (UPD) waarin staat wat de installatie moet kunnen, is de installatie met onvoldoende vermogen uitgevoerd, of zijn de aan- en/of afvoeren zonder sturing met de BMI. Of zijn de bekabeling en ventilatoren niet met functiebehoud uitgevoerd. En tot slot kan het ook nog zijn dat er door de jaren heen veranderingen zijn aangebracht waarom een installatie niet meer goed werkt.
Re: Is certificeren van het rookbeheersingssysteem altijd verplicht
Naam:
F. Looijesteijn (datum: 03-03-2021 20:26)

Bedankt voor de uitvoerige reactie!
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl