Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Woonbestemming/bouwvlak
Naam: J.J Hof (Hans), van Planburonoord bv (datum: 26-01-2021 12:25)

Gdm,

Wij hebben van de Gemeente Heerenveen een afwijzing ontvangen over een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning op eigen hoekperceel, met woonbestemming maar zonder bouwvlak, binnen de bebouwde kom. Wat kunnen we hier nog tegen doen?

Met vr. gr.

Bijlage: 20200328_133858.jpg Reageer
Re: Woonbestemming/bouwvlak
Naam:
Leon (datum: 26-01-2021 13:09)

Bestemmingsplanwijziging doorvoeren. Maar dat zou ik dan wel even met de gemeente afstemmen eerst om teleurstelling of misverstanden te voorkomen.
Re: Woonbestemming/bouwvlak
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-01-2021 14:06)

U zegt het verkeerd: wat u heeft aangevraagd is het bouwen van een extra woning op een vlak met woonbestemming waarop al een ander bouwvlak aanwezig is.

Het bestemmingsplan houdt geen rekening met kadastrale grenzen, maar ziet dat hele vlak als één woonbestemming.

Wanneer u een bouwaanvraag voor zoiets indient, is die aanvraag direct ook impliciet een verzoek tot ontheffing van het bestemmingsplan. Een gemeente zal u dan eerst gaan uitvragen om de stukken te krijgen die nodig zijn voor een dergelijke ontheffing. Waarschijnlijk doen ze dat tegelijkertijd met het aanvragen van aanvullingen.

Wanneer u niet aan die aanvullingsvraag voldoet, wordt uw aanvraag buiten behandeling gelaten. Dat is geen weigering, ze is nog niet inhoudelijk getoetst omdat er te weinig info voor beschikbaar is.

Wanneer u uw aanvraag wel aanvult, en de gemeente kan toetsen, kunnen ze een echte inhoudelijke beslissing op het plan nemen. Wanneer dat in uw geval een weigering is geworden, hebben ze dus ook al beoordeeld hoe haalbaar uw plan is, en zijn ze tot de conclusie gekomen dat het niet kan/mag. In het besluit staat dan de onderbouwing waarom ze niet mee willen werken.

Dus voor u in eerste instantie belangrijk: wat heeft u aangevraagd, en wat heeft u teruggekregen? Een buitenbehandelingstelling of een weigering?

Niet om het een of ander, maar wanneer de foto die u bijvoegde uw situatieschets bij de aanvraag was, vrees ik dat de kwaliteit niet heel hoogstaand was, en dat dit een buitenbehandelingstelling is.
Re: Woonbestemming/bouwvlak
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-01-2021 14:18)

Ik zag wat sites voorbijkomen van Planburonoord en geenaannemer.nl... Als projectontwikkelaar zou u zelf ook moeten weten dat planvorming het begin is, maar dat je ook moet weten welke regels er gelden, en door de hele administratieve molen heen moet om dingen gedaan te krijgen. Het ziet er nu een beetje naar uit alsof u iets wilt, maar de regels daarvoor nog niet helemaal kent.
Re: Woonbestemming/bouwvlak
Naam:
pino (datum: 26-01-2021 16:24)

@Bolte,
Heeft het aardig samengevat wat er waarschijnlijk aan de hand is.

wat u kunt doen.

u kan in beroep gaan tegen de uitspraak.
als u het er niet mee eens bent.
u kan het plan mogelijk aanpassen naar aanleiding van de onderbouwing van de afwijzing en een nieuwe aanvraag doen die hieraan te gemoed komt


Re: Woonbestemming/bouwvlak
Naam:
J.J Hof (Hans) , van Planburonoord bv (datum: 06-02-2021 12:45)

Dank aan allen: we gaan ermee aan de slg.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl