Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam: Angelique (datum: 21-10-2020 09:24)

We gaan een hal uitbreiden waar op dit moment autobedrijven in gevestigd zijn. Deze hal is in 2005 gebouwd. En dus het van rechten verkregen niveau. Alle brandcompartimenten mochten toen (zonder gelijkwaardigheid) 1000 m2 zijn.
Met de uitbreiding komen we net boven de 1000m2 uit. (snel rekenend 1070m2)
Industriefunctie mag nu 2500 m2 zijn. Echter kantoor nog steeds (nieuwbouw 1000). Het worden verhuurbare units, dus mogelijk dat er (zeker op een verdieping) kantoren komen. Hetgeen toch een groot deel van de oppervlakte beslaat. Het is dus raadzaam om hierop te toetsen.
Bestaande bouw mag 3000 (industrie) resp. 2000 (kantoor) zijn.
Zou in deze situatie teruggegrepen mogen worden op bouwbesluit bestaand?
En is dit onderbouwbaar?
Vluchtlengtes voldoen. dat hebben we reeds gecontroleerd.

Graag hoor ik jullie meningen.

Reageer
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
Leon (datum: 21-10-2020 11:03)

Ik heb wel eens een BC groter dan 1000 m2 gemaakt in een nieuwbouwsituatie (waar 1000 m2 absoluut de grens is). Dit is toen op basis van gelijkwaardigheid gegaan, even uit mijn hoofd was dat toen een combinatie van vuurlast, afstand van gebouw tot de erfgrens en aanwezigheid van een BMI. Ik denk dat er hier ook wel iets te verzinnen is, maar ik zou dat wel in samenwerking met een brandadviesbureau en/of de gemeente doen dan.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
Angelique (datum: 21-10-2020 12:01)

Dat het via een BVB compartimentberekening mogelijk is, is mij bekend.

Voor mij is niet altijd duidelijk bij verbouw wanneer "van rechten verkregen niveau" mag teruggrijpen op bestaande bouw.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-10-2020 12:27)

Dat is niet de manier waarop de regel bedoeld is. het RVN is een uitvoeringsniveau, dus datgeen wat je op dit moment tegenkomt. Je moet natuurlijk wel een checkje doen of dat legaal gebeurd is, vandaar dat je ook in de archiefstukken kijkt. Maar het bepalen van het RVN is géén toets aan oude regels!

OP het moment dat je nu een vergroting van dat compartiment gaat uitvoeren, is het belangrijk te weten welke functie je in je aanvraag gebruikt. Wanneer je nu alleen uitgaat van industriefunctie (met max 100 m² aan nevenfuncties) kun je de vergroting binnen nieuwbouwniveau bouwbesluit uitvoeren. Wanneer je het hele gebouw kantoor gaat noemen, of het gebouw multifunctioneel wilt houden, zit je aan een beperking vast, en kun je het NIET conform bouwbesluit doen.

en daar zit een beetje iets raars. want om het moment dat je nu die hal vergroot en je noemt het 'industrie', en je gaat daarna het GEBRUIK wijzigen naar kantoor, mag je voor die gebruikswijziging rechtstreeks toetsen aan de eisen voor bestaande bouw van de nieuwe functie. Daar zit géén RVN check meer bij.

Dat is een loophole in de regels. Hoe je daarmee wilt omgaan, moet je voor jezelf en je klant bepalen. Maar als ze nu al weten dat ze het multifunctioneel willen verhuren, lijkt het mij niet heel ethisch van die loophole gebruik te maken.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-10-2020 12:31)

Het niveau bestaande bouw is de ondergrens. Dus wanneer je bij je RVN-toets merkt dat een onderdeel onder bestaande bouw uitkomt, moet je het optrekken naar minimaal dat niveau.

Ook, op het moment dat je een bepaald onderdeel nog niet aanwezig hebt (bijvoorbeeld trappen), en je gaat ze wel maken bij je verbouw, heb je dus nog geen RVN, en moet je bestaande bouw als minimaal niveau aanhouden.

Voor de rest, wanneer je een niveau van je gebouw KUNT aflezen en dat is legaal tot stand gekomen, is dat SPECIFIEKE niveau je RVN. En niet de grenswaarden uit de regelgeving van destijds.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 22-10-2020 12:33)

Wat is de moeilijkheid bij dit project trouwens om per verdieping te compartimenteren? Dan houdt je je vrijheid in het gebruik ook open.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
pino (datum: 22-10-2020 12:41)

niet voor alles is verbouw gelijk aan bestaande bouw

In zijn algemeenheid moet je verbouw halen als je een onderdeel moet aanpassen.


Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
Jack , van SenS (datum: 23-10-2020 14:12)

@Bolte; Nu alsnog per verdieping gaan compartimenteren kan nog wel eens tegenvallen. Dan komen er wellicht ook eisen mbt brandwerendheid mbt bezwijken bij. Nog los van aanvullende voorzieningen tbv wbdbo.

Het lijkt me sterk dat je er met zo'n geringe overschreiding van die 1000m² niet uitkomt als je dit bespreekt met gemeente en/of brandweer.
Bovendien, als je naar rato gbo een verdeling maakt naar gebruiksfuncties (bijv. x% industrie*2500m² en x% kantoor*1000m²) is er m.i. niet eens sprake van een overschreiding.
Re: compartimentsgrootte bij verbouw
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 26-10-2020 09:14)

Zou qua gelijkwaadigheid nog wel een leuke oplossing zijn, maar het bouwbesluit werkt niet zo.

Kun je ook zien aan de manier waarop bijv. art. 2.83 lid 8 is opgesteld. Wanneer je industrie en kantoor combineert, en de oppervlakte komt over de 1000, mag dat alleen wanneer de kantoorfunctie sterk ondergeschikt is aan de industrie.

Dus ergens proberen ze op dat idee van 'naar rato verdelen' de rem te zetten.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl