Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam: marinus (datum: 21-09-2020 22:26)

Ik heb een paar vragen :
Mijn zoon heeft een nieuwbouwhuis gekocht in september 2018. Het project waar dit gebouwd werd lag tussen bestaande bebouwing. Het terrein waar het project is gebouwd heeft heel lang leeg gestaan ( +/- 15 jaar ) maar op het moment dat ze het kochten stond er op het bouwterrein nog een gedeelte van een pand dat moest wijken voor nieuwbouw (vanwege een belasting truc), waaronder een 3,5 meter hoge muur (oude achtergevel) aan de achterkant van hun kavel.

De buurman heeft blijkbaar met het bouwbedrijf afgesproken dat deze muur mocht blijven staan. En daarom is er een erfdienstbaarheid op mijn perceel gezet ( 8 dagen voor dat hij tekende) waarin staat dat hij die muur moet dulden. Die staat als volgt verwoord.

( Ten behoeve van het perceel <buurmans perceelnummer> en ten laste van <Perceelnummers van hun en van andere nieuwbouw buren> Wordt bij deze gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van het dienend erf tot het dulden van de thans bestaande tuinmuur inclusief de nog te bouwen poort tot een hoogte van drie meter en vijftig centimeter op het heersend erf tegen de grens van het lijdend erf. De erfdienstbaarheid omvat mede het recht van versnijding van de grens voor de fundering. )

Even voor de beeldvorming deze muur staat schuin ten opzichte van hun huis en staat aan de ene kant net 2 meter uit mijn achtergevel en aan de andere kant is dat ongeveer 5 meter. En omdat het een oude gevel is zie je aan hun kant dus de oude binnenmuur. En dat is erg lelijk. Er zitten allemaal verschillende stukken en steensoorten in en ook een oude betonvloer waar de beton ijzers nog een beetje uitsteken. Tevens zaten er nog een paar dwars muren in die er tussenuit zijn gehaald. (dus niet oud industrieel mooi maar gewoon lelijk)

Tijdens de bouw van het huis en zelfs daarvoor hebben zij continu aan het bouwbedrijf gevraagd wat er met de muur ging gebeuren en wie de eigenaar was. Ze kregen telkens geen antwoordt op hun vragen. Wel werd er gezegd dat de muur eigendom van de buren was en dat zij dit moesten dulden vanwege de erfdienstbaarheid. Tevens werden hun vragen telkens doorgestuurd naar het projectteam die nooit een duidelijk antwoord gaf.
Pas in september 2019 kregen ze antwoord. Er bleek dat er 2 stalen constructies in hun tuin kwamen om deze muur te stutten met H- balken die in het zicht zouden blijven en hoe deze muur afgewerkt zou worden. ( gaten dichtmetselen / smeren, en uitsteeksels afkappen. )
Dit hebben ze toentertijd uit laten zoeken door rechtsbijstand maar ze konden er blijkbaar niets tegen doen omdat het niet hun muur was. Ook was het bouwbedrijf niet van plan om deze muur maar enigszins fatsoenlijk af te werken waardoor ze nu een hele hoge en lelijke muur in hun achtertuin hebben.

Maar afgelopen maand kwam iemand van het kadaster langs voor het aanwijzen van de perceel grenzen zodat die later officieel door een landmeter ingemeten konden worden. Die man zij dat de achterzijde van hun perceel de oude kadaster grens was en dat deze nooit gewijzigd was en dat ze deze ook zouden aanhouden en dat die muur dus op hun grond staat. Nu moet de landmeter nog komen dus dan weten ze het pas echt zeker.

Zoals je begrijpt zijn ze erg verbaasd over deze gang van zaken want ze zijn dus de hele tijd door het bouwbedrijf voor de gek gehouden en is er niet eerlijk naar hun gecommuniceerd. Want ze hebben in de koop-/aannemingsovereenkomst een bepaling staan dat het bouwbedrijf alle aanwezige oude opstallen moet slopen. En als de muur op hun grond staat dan zou deze dus ook gesloopt moeten zijn. Als ze dit geweten hadden dan hadden ze natuurlijk geëist dat de muur gesloopt moest worden.

Ik heb nu wel wat vragen, (ervan uitgaande dat de muur hun eigendom is)

• Kunnen ze het bouwbedrijf alsnog dwingen om onze muur te slopen? (inclusief alle aangebrachte verstevigingen)
• Wat is zo’n erfdienstbaarheid nog waard als blijkt dat er op het heersend erf helemaal geen muur staat?
Bijlage 2 x foto en 1 x tekening constructie


Bijlage: opgeleverde muur.jpg Reageer
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
marinus (datum: 21-09-2020 22:32)

Sorry voor het lange verhaal, maar anders is het niet duidelijk.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Thomas (datum: 21-09-2020 22:59)

Tja, smaken verschillen. Maar de meeste mensen worden niet blij van zo'n muur als erfgrens...


De vraag is hoe dit in het koopcontract is geregeld. Al het andere (toezeggingen aannemer en niet reageren van ontwikkelaar) zijn niet relevant. En als niet is geleverd wat in het contract is afgesproken, dan kun je terug naar de verkoper / ontwikkelaar.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
ron (datum: 22-09-2020 06:18)

neem aan dat jullie bij oplevering protest hebben aangetekend, of als opleverpunt dit hebben aangemerkt, of is het zonder bemerking geaccepteerd?
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
ron (datum: 22-09-2020 06:21)

passage over kadasterman met hun perceelgrens is mij niet duidelijk. wie bedoel je met hun

Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
jan (datum: 22-09-2020 10:34)

Gelukkig blijft het zonnetje schijnen al dan niet met muur.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
pino (datum: 22-09-2020 11:26)

wat is de exacte tekst van de erfdienstbaarheid?

De aannemer van de woning van u zoon heeft een opdracht van de projectontwikkelaar meen ik uit u tekst op te maken.
En daar valt de muur van de belending zo te lezen niet onder .
De aannemer in deze geen partij zij hebben u zoon correct doorverwezen naar de ontwikkelaar maak ik uit de tekst op
Als u zoon vervolgens met de bouwer is blijven communiceren over dit probleem heeft hij de verkeerde partij aangesproken.

Qua aanspreekpunt blijft over de projectontwikkelaar en de buren
staat de muur beschreven in het Koopcontract of de tekeningen die er bij horen?

De muur wegkrijgen lijkt me niet haalbaar u zoon heeft die immers geaccepteerd.

De versteviging van de muur lijkt op het eerste gezicht niet onder de erfdienstbaarheid te vallen afhankelijk van hoe exact u dit stuk tekst heeft overgenomen hoeven ze niets extra’s ten opzichten van de muur te accepteren zoals deze op het moment van ondertekenen van de overeenkomst was.

Richt u op een mooiere afwerking en een andere oplossing voor dat stuk staal.

Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Tom (datum: 22-09-2020 14:55)

Ik vraag me gewoon hardop af of er met deze muur rekening is gehouden in de daglichtberekening voor de vergunning...

Daar kan je misschien ook nog iets mee bereiken als blijkt dat je daglicht nu niet voldoet aan het bouwbesluit (als dat uiteraard het geval is)
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Leon (datum: 22-09-2020 15:39)

Wat ik niet begrijp: die gehandhaafde muur, is die (deels) onderdeel van het pand van de buren? Of is dit slechts de oude gevel van het gesloopte pand, en nu dus niets meer of minder dan een tuinmuur/erfafscheiding? Dat zal namelijk mee gaan spelen wie de eigenaar is en/of wie er zeggenschap heeft. De muur alsnog laten slopen zal niet meer gaan verwacht ik, daar heb je immers toestemming voor gegeven...
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Tom (datum: 22-09-2020 16:14)

voor wat betreft de daglicht toetreding is dit uiteraard alleen van toepassing mits de muur op eigen perceel staat.
de nieuwe achtergevel dient dan wel weer minimaal 2 meter hier vanaf te staan.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
marinus (datum: 22-09-2020 17:12)

Hier wat antwoorden op jullie vragen :
RON : 1. Tijdens de oplevering was mijn zoon niet akkoord met hoe de gevel er uit zag. Dit hebben ze ook aangegeven bij de aannemer, die zei dat deze klacht niet bij het bouwbedrijf hoorde, maar hij heeft het wel genoteerd als opleverpunt. Mijn zoon heeft ook nog steeds niet getekend voor de oplevering.
2. De oude erfgrens loopt langs de andere zijde van de muur (het buitenblad) wat betekend dat de muur volledig op mijn zoons grond staat.
PINO: De erfdienstbarheid heb ik exact gekopieerd alleen de kavelnummers verwijderd.
Er is altijd gecommuniceerd met zowel het bouwbedrijf als met de project ontwikkelaar, maar nooit hebben ze een duidelijk antwoord gehad tot het moment dat de constructie in de tuin moesten komen.
LEON : De muur is de oude achtergevel van een pand dat gesloopt is ten behoeven van het project en daarna benoemd als zijnde een "TUINMUUR". Het rare vind ik dat mijn zoon nooit enig zeggenschap heeft gehad over de muur, maar dat hij wel al die tijd eigenaar is van de muur. Dat mijn zoon toestemming heeft gegeven komt voort uit het feit dat hij zowel door het bouwbedrijf als door de projectontwikkelaar is voorgelogen over wie de eigenaar van de muur was. Als hij geweten had dat vanaf het tekenen van het contract hij de eigenaar was, had hij de muur laten slopen.

Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
marinus (datum: 22-09-2020 19:07)

Mag je trouwens een oude achtergevel die tegen de erfgrens staat deze laten staan terwijl voor het hele pand een sloopvergunning is afgegeven en dan een tuinmuur noemen (van 3,5 meter hoog)?
Moet deze dan niet voldoen aan de regels van een erfafscheiding (max. 2 meter hoog)
Moet er dan ook niet een vergunning voor aangevraagd worden bij de gemeente?
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Leon (datum: 23-09-2020 08:13)

Merkwaardig proces. Ik vraag me af of die overeenkomst/erfdienstbaarheid stand houdt op deze manier omdat de eigendomskwestie inderdaad niet klopt, maar daar zou je denk ik een jurist bij moeten hebben om dat boven water te krijgen. In de overeenkomst staat immers dat je de muur van de buurman op je erf moet dulden, niet dat je je eigen muur in stand moet houden (strikt genomen...). Het feit dat je zoon eigenaar is geeft in ieder geval de mogelijkheid om de muur naar eigen inzicht te stucen/schilderen o.i.d.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 23-09-2020 09:32)

Van genoemde bijlagen kan is slechts 1 foto in te zien. De hele situatie is me daarom (nog) niet helemaal duidelijk. Waar en waarom ook 'n poort?

Waarschijnlijk heeft de achterbuurman e.e.a. tegen deze muur aangebouwd en zijn genoemde afspraken om de muur te behouden gemaakt zodat zijn bouwsels konden blijven staan?

Aan uw zijde bekleden of afwerken naar uw wensen mag m.i. (het is blijkbaar uw muur). Dit belemmerd de erfdienstbaarheid niet, maar ik begrijp dat vooral de hoogte het probleem is. Een gesprek aangaan met de buurman omtrent veranderingen aan de muur (alleen hoogte of helemaal vernieuwen) heeft waarschijnlijk geen zin?

Vervelende en complexe kwestie in ieder geval. Schakel rechtshulp, rechtsbijstand o.i.d. in.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
pino (datum: 23-09-2020 09:38)

Denk dat dit voer is voor een jurist.

Wie heeft de staalconstructie laten plaatsen, de projectontwikkelaar of de buren?

Misschien is de muur verkocht of vergeven aan de buren om de bouw mogelijk te maken
ik heb wel vaker een dergelijke deal mee gemaakt.

de conclusie dat u zoon de eigenaar is van de muur is m.i. van uzelf en in tegenspraak met het koopcontract
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Thomas (datum: 23-09-2020 12:35)

Inderdaad rechtsbijstand inschakelen. Bij de gemeente kun je de sloopmelding en vergunning(en) inzien hierover.
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
ron (datum: 24-09-2020 10:56)

Volgens kadaster staat de muur dus op de grond van uw zoon. De muur lijkt mij getuige de foto(ik zie er maar een daar waar u er meermeld en tekening?) al meer dan 20 jaar te staan. Dus mitst niet gestuit of anders bepaald is het de eigendom van de achterbuurman geworden. Wel op de versteving aan de zijde van uw zoon kan onderwerp wellicht toegewezen worden tot het eigendom van uw zoon.

Bedenk gelijk hebben en gelijk krijgen. U moet u willen afvragen of daar zoveel energie in wilt steken. En elk nadeel heeft een voordeel. U zoon zal minder last hebben van de achterburen. Qua geluid heeft u minder overlast dan bij een schutting en gegluur over de schutting en ballen over de schutting zullen minder frequent voorkomen. En zo te zien houdt hij ook de zon niet tegen. muur staat aan de noordzijde
Re: Tuinmuur ( oudeachtergevel)
Naam:
Jack , van SenS (datum: 02-10-2020 09:42)

Enkele feiten uit uw verhaal:
- schuur/loods is gesloopt muv achtergevel;
- achtergevel staat op uw (resp.zoon) perceel;
- de buurman heeft geen grond bijgekocht, maar met de verkoper van het perceel (vóór dat het aan uw zoon werd verkocht) geregeld dat de muur mag blijven staan (vastgelegd als erfdienstbaarheid).

Dit laatste is blijkbaar kort voor het tekenen van de koopovereenkomst geregeld. Ik lees niet terug of u/uw zoon daar vóór dat moment wel of niet over zijn geïnformeerd. Als dat wel zo is, dan had u/uw zoon zich toen misschien toch beter moeten laten informeren of het perceel nog 'ns bezoeken?

Als dat niet zo is, dan is de verkopende partij mogelijk in gebreke gebleven? Dat is aan de juristen om te bepalen.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl