Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Brandgevaarlijk dak
Naam: Arjan, van GSWF (datum: 04-02-2020 09:41)

wie kan mij uitleggen wat een brandgevaarlijkdak is.

is een met bitumen gedekt dak brandgevaarlijk?

reden.
buren hebben een rookkanaal (openhaard) geplaatst.
rookkanaal staat op minder dan 15.00 mtr uit de perceelsgrens. buren geven aan dat dit niet kan omdat zij een brandgevaarlijk dak hebben.
buren zitten met de woning met platdak tegen de perceelsgrens.

opmerking
In mijn optiek is niet van belang wat op het buurperceel staat. Immers het BB geeft slechts eisen voor het eigen perceel. maar mogelijk heb ik het mis.


graag jullie reactie
Reageer
Re: Brandgevaarlijk dak
Naam:
pino (datum: 04-02-2020 09:52)

Er zijn nogal wat verschillende soorten dakbedekking de moderne zijn vlamdovend

afhankelijk van hoe oud dat gebouw is hadden zij moeten inspelen op het gevaar voor brandoverslag zij bouwen immers tot de erfgrens.

u visie met betrekking tot de regels is in principe juist maar het is ook in belang van u clint dat er geen brand ontstaat is het een echte openhaard?
Dan is het gevaar zeker niet denkbeeldigRe: Brandgevaarlijk dak
Naam:
Arjan , van GSWF (datum: 04-02-2020 10:08)

@pino. weet jij ook waar ik, mogelijk met een uitspraak, kan vinden dat het bouwbesluit slechts regelt op eigen perceel?


Re: Brandgevaarlijk dak
Naam:
Leon (datum: 04-02-2020 10:41)

Een standaard bitumendak wordt bij mijn weten niet gezien als brandgevaarlijk dak. Als dat wel zo zou zijn dan kun je 90% van de Nederlandse woningen afkeuren en/of in n klap alle schoorstenen verbieden. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Als je het hebt over brandgevaarlijke daken dan moet je eerder denken aan een rieten dak. Zie ook toelichting bouwbesluit:

Artikel 2.71 Dakoppervlak
Dit artikel heeft ten doel te voorkomen dat het dak van een bouwwerk door vliegvuur uit de omgeving in brand vliegt. Vliegvuur (of vonkenregen) kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een open haard of een brand in een nabijgelegen bouwwerk.

Het eerste lid bepaalt dat dat geen enkel dak brandgevaarlijk mag zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor een bouwwerk die geen voor personen bestemde vloer heeft die hoger ligt dan 5 m (dat wil bij woningen meestal zeggen maximaal twee bouwlagen). Het dak van dat bouwwerk mag bovendien geen brandgevaarlijke dakbedekking hebben voor zover dit dak binnen 15 m van de perceelsgrens ligt. Wanneer het bouwwerk binnen die 15 m grens ligt, dan mag het dus geen onbehandeld rieten dak hebben. Het voorschrift niet geldt voor vrijstaande woningen en vrijstaande utiliteitsgebouwen met maximaal twee verdiepingen, die op meer dan 15 m afstand van de perceelsgrens staan. In dergelijke gevallen is de kans op brand als gevolg van bijvoorbeeld het stoken van een open haard in een naburig bouwwerk tenslotte gering. Bovendien kan relatief gemakkelijk worden gevlucht uit een gebouw met slechts een of twee bouwlagen.

Het tweede lid geeft een algemene uitzondering op het eerste lid voor bouwwerken van beperkte omvang (kleiner dan 50 m). Een aparte berging of garage, mag dus wel een brandgevaarlijk dak hebben. Een berging of garage die aan de woning vastzit en daarmee onderdeel uitmaakt van het zelfde bouwwerk moet daarentegen aan de eisen van het eerste lid voldoen.
Re: Brandgevaarlijk dak
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 04-02-2020 13:05)

https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/hfd2/afd2-9/par2-9-1/art2-71[19]

Het bouwbesluit regelt alleen iets voor neiuwbouwsituaties, en zelfs dan is het een eis voor JEZELF. niet voor de buren.

Wanneer de gemeente voor die schoorsteen een ruimtelijke ontheffing zou moeten verlenen, kunnen ze daarbij wel kijken of het wenselijk is om een schoorsteen op die plek te hebben. Maar je ziet vaak dat het daarbij vooral om stedenbouwkundige aspecten gaat, en niet om technische.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl