Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Rookgasafvoer en afstand tot gevel
Naam: Paul (datum: 03-02-2020 12:46)

Ik heb een vraag over bestaande bouw, waarbij onze buurman een cv rookgasafvoer heeft aangebracht welke uit de gevel komt en op 35 cm van onze gevel van onze schuur is gemaakt. In welk jaar dit is aangelegd weet ik niet, maar wel in reeds bestaande bouw, waarbij de buurman dit in 2006 heeft aangekocht en daarna waarschijnlijk verbouwd.

Nu heb ik begrepen dat dit in het bouwbesluit van 2012 niet is toegestaan, maar hoe zit dit met aansluitingen van voor die tijd?

Of geld verbouw van iets als nieuwbouw in het bouwbesluit
Reageer
Re: Rookgasafvoer en afstand tot gevel
Naam:
Jack , van SenS (datum: 04-02-2020 15:05)

Staat de gevel waarin de rga zit evenwijdig aan de perceelsgrens, of haaks (of andere hoek) op de perceelsgrens?

In geval van 'evenwijdig'; wat is de afstand van die gevel (met rga) tot de perceelsgrens?
Re: Rookgasafvoer en afstand tot gevel
Naam:
Paul (datum: 05-02-2020 08:31)

Hoi Jack,

De schuur staat evenwijdig aan de perceelgrens en de afstand is 25cm vanaf de erfgrens en de afvoerbuis hangt zelfs over de erfgrens heen.

Dus dat die over de erfgrens hangt is misschien al in tegenstrijd met het burenrecht.


Re: Rookgasafvoer en afstand tot gevel
Naam:
Jack , van SenS (datum: 06-02-2020 08:23)

In het toen (2006) geldende Bouwbesluit golden ook al eisen vwb de plaats van een rga in een gevel tov de perceelsgrens; echter specifiek voor nieuwbouw. Niet voor bestaande bouw, en 'verbouw' bestond nog niet in het Bouwbesluit.

Misschien kun je iets met art.37 in het Burgerlijk Wetboek nr5: "De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun."
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl