Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: inzage bouwplannen buren
Naam: Slot (datum: 22-01-2020 05:39)

Mijn buren gaan hun huis (vergunningsvrij) uitbouwen tot circa 3 meter vanuit de gevel. Leuk vind ik dit niet maar behalve het zicht zal het bouwwerk verder geen zon of licht wegnemen. Wel maak ik me zorgen over een aantal zaken in de uitvoering. Helaas weigeren de buren mij inzage te geven in de bouwtekeningen en constructieberekeningen. Zij zijn van mening dat de uitbouw op hun eigen grond plaats vindt en daarom hun privé zaak is. Ik zal er volgens hen maar op moet vertrouwen dat de aannemer weet waar hij mee bezig is.
Ik ben het daar niet mee eens. Voor de uitbouw zal een balkon en een veranda verdwijnen, deze zijn door de constructie met die van mij verbonden. Ik wil kunnen controleren hoe deze constructie wordt aangepast zodat bij mij niet alles naar beneden lazert. Er zal ook een nieuwe erfscheiding komen tussen mijn balkon en wat hun balkon was - aangezien deze mandelig is wil ik wel wat kunnen zeggen over de vormgeving ervan. Ik wil ook weten hoe ze de regenafvoer gaan regelen. De hwa is mandelig - hun regenwater wordt vanaf de dakgoot en vanaf hun nog bestaande balkon via mijn gevel afgevoerd naar mijn balkon. Vervolgens loopt het water vanaf het balkon via een pijp door de erfafscheiding naar de buren en is daar aangesloten op het (gemeenschappelijke) riool. Ik wil weten hoe ze dit gaan oplossen. De pijp helemaal op mijn perceel aanleggen, kan niet want er is geen rioolaansluiting. Bovendien is onze erfafscheiding op de veranda niet zo maar een muurtje maar een houten wand die tevens de achterwand is van mijn verandakast. Voor alles geldt dat dit de oorspronkelijke, historische situatie is (circa 90 jaar oud). Ik vind die verbouwing dus helemaal geen privézaak. Kan ik eisen dat ze me de bouwtekeningen laten zien? En heb ik dan ook wat te zeggen over de erfscheiding en de hwa? Mogen de buren de erfafscheiding zomaar vervangen door een buitenmuur van de aanbouw als deze ook onderdeel is van de inbouwverandakast?
Reageer
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Jeroen (datum: 22-01-2020 11:23)

Ga gewoon eens even bij de gemeente langs. Of vraag eens of de aannemer langs komt om e.e.a. door te spreken. Dan kun je altijd nog zien hoe verder te handelen.

Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Jack , van SenS (datum: 22-01-2020 11:48)

Het is vergunningsvrij; dus bij de gemeente langs gaan heeft weinig zin vwb inzage in de plannen.

Vreemd dat de buren u niet nader (willen) informeren; is er misschien eerder iets voorgevallen? Als er daadwerkelijk sprake is van bijv. een mandelige muur op de erfgrens en die vervalt of wijzigt, dan moeten zij u daar in betrekken. Heeft echter te maken met privaatrecht. Mijn advies: allereerst nogmaals een poging wagen en de buren om nadere informatie vragen omtrent hun bouwplannen (met name vwb de gezamenlijke onderdelen). Als ze daar niet op ingaan kun je misschien eens informeren bij een rechtswinkel naar de mogelijkheden?
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
tim (datum: 22-01-2020 19:14)

Vergunningsvrij bouwen is niet regelvrij. Gemeente moet er op toezien (regels vergunningsvrij bouwen).
Probleem dat geschetst is, lijkt op privaatrecht / burenrecht+slechte verstandhouding. De oplossing ligt, zoals aangegeven, toch in overleg. Bij mandelig zijn beide eigenaar en moeten beide akkoord zijn. Als overleg niet lukt, schakel rechtsbijstand in.
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
pino (datum: 22-01-2020 20:37)

Als die balkons gemeenschappelijk zijn is het gedeeltelijk slopen daarvan een constructieve wijziging en m.i. niet 1 die vergunningsvrij is
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Slot (datum: 22-01-2020 21:32)

Dank voor jullie reacties. Vandaag toch na enige vertraging de tekeningen gekregen. Het lijkt erop dat er inderdaad een belangrijke stalen constructie voor de ondersteuning van onze balkons in de nieuwe situatie is verdwenen zonder dat daartoe maatregelen zijn genomen. En stel dat de nieuwe gemetselde muur de nieuwe drager zou worden - hoe gaat dat werken? Ik wil dat dus niet. Ook de regenafvoer is niet ingetekend. Als ik hier lees dat het slopen van het balkon en een verandering aan de constructie mogelijk vergunningsplichtig is, dan heb ik hier misschien wel de reden waarom ze zo moeilijk deden over de tekening en ook waarom ik pas op het allerlaatste moment ben ingelicht. De werkzaamheden beginnen al over een paar weken. Enfin, ik heb nu snel een eigen bouwkundige ingeschakeld zodat ik goed beslagen ten ijs kom. Ik gun mijn buren hun droomhuis - onze relatie was ook altijd bijzonder goed- maar het moet niet té veel ten koste van mijn woonplezier gaan. Dank nogmaals en wellicht volgt er nog een update.
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Leon (datum: 22-01-2020 23:26)

Belangrijkste is denk ik dat je je buren ook aangeeft dat je hun plannen niet in de weg wil staan, maar dat je je wel zorgen maakt over de punten die je hier noemt. Wellicht is het allemaal wel voorzien, wie zal het zeggen. Gewoon open kaart spelen, dat werkt het beste. En wel of niet vergunningvrij: laat de buren dat lekker zelf regelen (of niet). Moet je je niet in gaan mengen naar mijn idee, tenzij er echt zaken gebeuren die niet kunnen.
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Slot (datum: 29-02-2020 12:09)

Voor wie dit nog volgt of later leest. Ik heb de tekeningen laten bekijken door een eigen bouwkundige en die had heel wat op- en aanmerkingen. Uit alles blijkt dat de architect niet heeft gekeken naar de privaatrechtelijke kant - ook in de reactie op mijn aanmerkingen van de architect kwam het verweer erop neer dat zij 'vergunningsvrij' bouwen aanziet voor 'alles mag' als je maar tegen in plaats van op de erfgrens bouwt. Veel hebben we inmiddels kunnen oplossen, maar het probleem blijft hangen op een houten wand die onze veranda's scheidt. De aannemer kwam met een verhaal dat de buurman eigenaar is van de helft van de erfafscheiding tot aan de erfgrens en daarom alles mag weghalen tot aan die erfgrens....Op mijn vraag hoe die houten muur dan in de breedte voor de helft moet verdwijnen, was het antwoord dat ik daarom de wand op mijn eigen grond moest zetten als ik zo graag hout wilde blijven zien. Want als de buurman wil dat ie van steen wordt, heb ik dat maar te accepteren. Als er maar een afscheiding is en deze tegen de grens aanligt en niet erop.... Volkomen flauwekul natuurlijk want we zijn gezamenlijk eigenaar van de erfafscheiding - ook van de delen die aan de gene zijde van de erfgrens staan en je mag zonder toestemming van de andere eigenaar niet een erfafscheiding slopen of vervangen. Nu denkt u: gun je buren wat. Maar die (gesloten) wand vormt bouwkundig en architectonisch één geheel met mijn veranda die weer bouwkundig en architectonisch onderdeel is van mijn huis - al op de bouwtekening van 90 jaar geleden. Ik heb het hier dus niet over een schuttinkje van de Gamma. Ik heb veel voor mijn buren over en werk in alles mee, maar een dergelijke ingreep aan mijn woning? Nee... Het is ook niet essentieel voor hun aanbouw als ze een paar centimeter moeten inbinden,optisch zal het ook niet opvallen (geen doorlopende wand) Het enige is dat de magnetron dan net niet past - en om deze te laten passen, was er al voor een flinterdunne spouw gekozen - daar zit dus ook letterlijk geen ruimte meer. De wand iets mijn kant opschuiven kan ook niet, want er staat ook nog de originele inobuwverandakast en die zou dan deels voor mijn keukenraam komen te staan. Ik vind het niet-passen van inbouwapparatuur niet in verhouding staan tot het vernielen van mijn veranda.
Opgeteld met allerlei andere fouten in het ontwerp (zo was de hwa helemaal vergeten) heb ik het idee dat de architect geen idee heeft van het BW. Zij of hij had immers moeten wijzen op de privaatrechtelijke kant, maar uit niets blijkt dat ze op de hoogte is van het burenrecht. Ook de aannemer heeft geen juridische kennis. Om hun eigen fouten te verhullen, blijven architect en aannemer volhouden dat zij gelijk hebben, terwijl ik inmiddels drie bouwkundigen, de gemeente èn de juridische helpdesk van EH naar de kwestie heb laten kijken, en nog een s een a4 met links naar allerlei juridische blogs en wetboekteksten en fora heb laten zien waarin het toch echt staat: je mag niet zonder toestemming van de mede-eigenaar een mandelige muur afbreken om die te vervangen door je eigen muur. Ook mijn weigering zal niet als buitenproportioneel worden gezien - het gaat immers om een grote visuele en bouwkundige ingreep aan mijn woning. Dat is wat anders dan de lawaaihouten schutting van de bouwmarkt.
Maar ik voel me nu wel degene die opdraait voor de incompetentie van de architect. En dat is niet leuk. Daarom, bezint voor ge begint en ga je uitbouwen - ga eerst heel goed lezen wat je rechten en plichten zijn en vertrouw niet blindelings op wat een architect of aannemer je vertelt. Iedere ingezetene van Nederland wordt geacht de wet te kennen, ook als het gaat om het burenrecht!
Re: inzage bouwplannen buren
Naam:
Jay (datum: 22-07-2021 00:19)

Je ben een bemoeizucht
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl