Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam: PaulB. (datum: 17-10-2019 22:15)

Mijn buurman heeft op 1,25 m (evenwijdig) aan mijn erfgrens een raamkozijn.
Dit is weliswaar met ondoorzichtig glas, maar niks is brandwerend.
De hoogte van het raam is tussen 0.5 en 2.2 m +maaiveld, het raam is ca. 2.2 m breed.
Vanaf 2.4 m hoogte gaat een schuin dak omhoog, waarvan dus ook nog eens horizontaal gemeten 1.25 m binnen de 2,5 m zone ligt.

Op de erfgrens staat wel een tuinmuur met een hoogte van 2 m.

Vragen:
Moet het kozijn+glas bij de buurman brandwerend zijn?
Moet het dak over de eerste 1,25 m ook niet brandwerend zijn?
Reageer
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
ron (datum: 18-10-2019 06:28)

onder welk regime is het gebouwd/ ofwel hoe oud is de situatie en welke regels waren er toen van toepassing. Zaak om dat eerst boven water te hebben voor een zinnig antwoord.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
pino (datum: 18-10-2019 09:07)

Nee dat moet niet.
De totale situatie moet aan de eisen voldoen.

de oplossing is niet voorgeschreven.

Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
Leon (datum: 18-10-2019 10:07)

@ron
Denk je? Volgens mij is gewoon het huidige Bouwbesluit van toepassing, afdeling 'bestaande bouw'.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 18-10-2019 11:33)

Volgens de eisen bestaande bouw moet je 20 minuten WBDBO hebben tussen je eigen gebouw en een over de erfgrens gespiegelde versie daarvan. Dan hou je per gevelopening een brandwerendheid van 20/2 = 10 minuten over.

Wanneer de gevel verder brandwerend is, heb je dus twee openingen tegenover elkaar. Helemaal officieel moet je er vanuit gaan dat er binnen 5 meter brandoverslag kan plaatsvinden, en zou deze situatie niet kunnen voldoen.

Wanneer je met een berekening kunt aantonen wat de vlamlengte uit dat raam zou zijn, mag je in plaats van 5 meter ook uitgaan van 3x die vlamlengte. Maar dan moet je zogezegd een dure berekening laten maken.

In plaats van alleen naar de regeltjes of het model te kijken, kun je echter ook naar de praktijk kijken. Hoe ziet jullie perceel er aan die kant uit? En inderdaad, doet de schutting nog iets aan de praktische brandwerendheid?

Je ziet al dat de regelgeving tamelijk minimaal is, en kunt je afvragen of de discussie de moeite waard is om een praktisch probleem te voorkomen.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
Leon (datum: 18-10-2019 11:42)

Het is een beetje dubbel inderdaad. Enerzijds wil je graag aan de eisen voldoen, maar in de praktijk 'groeien' dingen soms anders. Het feit dat er nu een tuinmuur staat is leuk en zal vast iets doen ten aanzien van brandwerendheid, maar hoe reel is die benadering? Is het een gebouwgebonden tuinmuur? Wat als volgende maand de buurman die tuinmuur vergunningvrij afbreekt en vervangt door een mooi houten tuinscherm? Of een paar coniferen? Geen haan die er naar kraait, laat staan dat er iemand nadenkt over een eventuele brandwerendheid. Daarbij kom je in stedelijk gebied wel gekkere dingen tegen, smalle steegjes/gangetjes tussen buurpanden van hooguit een meter breed maar waar wel van twee kanten deuren op uitkomen. Je kunt je afvragen in hoeverre dat voldoet aan de regels en als dat al het geval is, in hoeverre je daar in de praktijk wat aan hebt.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
Leon (datum: 18-10-2019 11:43)

Overigens: volgens mij mag dat glas op maaiveldniveau wel degelijk doorzichtig zijn aangezien er een erfafscheiding aanwezig is, maar dat terzijde.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
Jeroen (datum: 18-10-2019 17:20)

Het is de vraag of je voor een dak 2 x 10 aan mag houden. Dat is afhankelijk van de constructie. Als de dragende constructie van de pannen o.d. bezwijkt binnen 10 minuten, dan bestaat die 10 minuten niet.
Dan geldt dus 20 minuten van buiten naar binnen. Dat is voor een pannendak geen probleem.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
PaulB. (datum: 18-10-2019 17:33)

Het bouwwerk zelf dateert uit de jaren 30/40 van de vorige eeuw en was een berging.
De belendende eigenaar heeft er echter in 2009 en 2016 een woonruimte van gemaakt en hiervoor van de gemeente vergunning gekregen. Ook is er voor 2009 een nieuw raamkozijn in geplaatst, ter vervanging van het oude.

Nu vraag is me af of de gemeente hierbij niet de brandoverslag over het hoofd heeft gezien en of hier alsnog maatregelen moeten worden getroffen.
Dit ook gelet op het feit dat de ruimte nu vol staat met meubilair, vlammen niet binnen de kortste keer kunnen overslaan op mijn erf en aldaar de struiken en bomen in vuur en vlam kunnen zetten. En vervolgens mijn woning, waarin ik lig te slapen.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 23-10-2019 14:34)

@jeroen

nee hoor. je beoordeelt de brandwerendheid naar een spiegelsymmetrisch gebouw. Het bouwbesluit heeft als enige veiligheidje ingbouwd zitten dat de WTB de brandwerendheid moet volgen die uit die situatie komt rollen. Dus 10 minuten WTB.

Voor nieuwbouwsituaties gaat dat wel veranderen in het BBL, omdat je anders heel rare situaties kunt bedenken.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 23-10-2019 14:36)

@PaulB

Zo'n vaart zal het niet lopen.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
PaulB. (datum: 23-10-2019 19:58)

@J.Bolte.
Bedankt.
Echter de functie van de ruimte is gewijzigd van (fietsen)berging naar woonkamer (was geen verblijfsgebioed, nu wel), dus is er sprake van verbouw.

Artikel 2.85 van het Bouwbesluit 2012 geeft het volgende aan:
Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 2.82 tot en met 2.84 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten.

Dit is toch meer dan de genoemde (2x) 10 minuten?
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 24-10-2019 00:24)

Functiewijziging op zich is geen bouwen. Op het moment dat je de nieuwe functie in het gebouw kunt stoppen zonder fysiek te hoeven verbouwen, blijft het niveau bestaande bouw het toetsniveau.

pas wanneer je iets moet veranderen, bijvoorbeeld omdat je onder het niveau bestaande bouw uitkomt, ben je aan het 'bouwen', en moet dat onderdeel (en ook alleen dat specifieke onderdeel) aan de verbouweisen voldoen.

De gemeente gaat dat echter niet actief controleren. Het kan goed zijn dat ze voor dat nieuwe gebruik een ruimtelijke ontheffing hebben gekregen (is ook een vorm van omgevingsvergunning), maar dat de bouwkundige staat, en in hoeverre het gebouw voldoet aan de regels 'bestaande bouw' voor de nieuwe functie, nooit is bekeken door de gemeente.
Dat hoeven ze ook niet, het is de verantwoordelijkheid van degene die dat nieuwe gebruik erin stopt.

Wanneer je er echt heel erg aan twijfelt zou je er een handhavingsverzoek van kunnen maken, en een ambtenaar van BWT een kijkje kunnen laten nemen. Maar vooralsnog lijkt het mij vooral een gevoel van onveiligheid wat bij u leeft, en geen onderbouwd verhaal over 'hoe er wel/niet aan de regels wordt voldaan'.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
PaulB. (datum: 24-10-2019 15:14)

@J. Bolte.
Wederom bedankt.
Echter, het bijgebouw is in 2007 verbouwd tot berging (nieuw kozijn met dubbel glas, nieuwe gordingen + dakplaten/pannen) enz. n er is vergunning verkregen voor het maken van een douche in het eerste deel van de berging.
Dan lijkt het mij toch niet reel dat je nu (onder gebruikmaking van fysiek uitgevoerde werkzaamheden uit een recent verleden) je kunt beroepen op 'bestaande bouw'?
Het kan wellicht hooguit zo zijn dat het bijgebouw al sedert 2007 niet aan de eisen voldoet?
Waarbij in een fietsenberging de vuurbelasting en het risico op brand minimaal zijn t.o.v. een woonkamer.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
pino (datum: 24-10-2019 16:24)

in 2007 ging de vergunning nog boven het toenmalige bouwbesluit.
Eenmaal definitief was de vergunning de eis waaraan toetst.


Als je je zorgen maakt doe er dan zelf wat aan in plaats van je buren lastig te vallen met een reeds lang afgesloten verbouwing waarvan we voorlopig even aannemen dat deze conform de vergunning is verbouwd.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
pino (datum: 24-10-2019 16:26)

ps
of een berging veiliger is hangt maar helemaal van het gebruik af

menigeen heeft daar een brommer staan met een jerrycan brandstof of verfreiniger en dat soort brandbare producten
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
PaulB. (datum: 24-10-2019 17:33)

@Pino.
Ik had het over een fietsenberging, niet over een ruimte waarin bromfietsen en jerrycans benzine staan.
Daarnaast val ik mijn buurman niet lastig, die wil zelf immers ook geen onveilige toestanden.
Het is zelfs zo dat, indien het raam brandwerend moet zijn uitgevoerd, we dat wellicht samen doen.
Want volgens mij voldoet het gewone dubbele glas nog niet eens aan de eis van 'bestaande bouw'.
Alleen moet 100% duidelijk zijn wat de eisen zijn.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 25-10-2019 11:05)

@Pino,

Nee hoor, Bouwbesluit 2003 werkte hetzelfde voor wat gebruikswijzigingen betrof. Alleen moest er bij verbouwingen actief ontheffing worden verleend voor een lager niveau.

Zoals gezegd wordt het per onderdeel bekeken, en zodra je er niet iets nieuws bij maakt (bijvoorbeeld je grenzen van je brandcompartiment verandert) is bestaande bouw het minimale niveau. Ook in 2007.

Je kunt eraan twijfelen of dit aan bestaande bouw voldoet, maar dan moet je je daarop richten, en niet op de verbouw of nieuwbouweisen.
Re: Brandwerendheid raamkozijn, gevel, dak bij erfgrens.
Naam:
Leon (datum: 25-10-2019 11:26)

Het is natuurlijk maar de vraag of de brandscheidingen ten tijde van die verbouwing niet zijn aangepast (al dan niet bewust). Ik ken de exacte situatie natuurlijk niet, maar als het oorspronkelijk een aangebouwde buitenberging was (zonder doorgang vanuit de woning) dan was die scheidingswand waarschijnlijk ook de brandscheiding. Woning is brandcompartiment, kleine buitenberging niet, geen probleem met erfgrens. Bij de verbouwing is die doorgang er wel gemaakt, waardoor die voormalige berging ineens wel in het brandcompartiment ligt en de afstand tot de erfgrens ineens een stuk kleiner is. Vanuit de regelgeving niet zo handig dus, maar dit zijn van die situaties die in de loop der jaren gewoon kunnen ontstaan. Je hebt echter te maken met regels voor bestaande bouw en dat stelt niet zo gek veel voor zoals al aangegeven, dus ik ben bang dat je hier op zich niet zo heel veel mee kan. Je kan je overigens ook afvragen hoe groot het probleem werkelijk is (niet vervelend bedoeld). Een belangrijk praktisch aspect bij brand is reactiesnelheid, brandscheidingen zijn plat gezegd slechts een middel om de aanwezigen en/of brandweer wat extra tijd te geven. Mijn visie: overleg met de buurman dat je beiden rookmelders ophangt in huis voor zover dat nog niet het geval is. Daarmee win je doorgaans veel meer tijd dan met een brandscheiding die 10 of 20 minuutjes 'beter' is. Ter vergelijk: wat heb je aan een brandscheiding van 60 minuten als iedereen slaapt en niemand actie onderneemt? Dat je je zorgen maakt over deze situatie is op zich goed (er zijn maar weinig mensen die er over nadenken), maar ik denk dat de situatie minder ernstig is dan dat je nu denkt. Maar nogmaals: ik ken de situatie ter plekke natuurlijk niet dus dit is mijn (algemene) visie op dit soort gevallen.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl