Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: recht van overpad
Naam: brug (datum: 12-05-2005 08:09)

hallo
als de buren je recht van overpad moeten verlenen,mogen ze dan hekken op het pad zetten.
er staat al 1 hek en er komen er nog twee bij.
dus volgens ons is dat een belemmering en mag dat niet.volgens hun mag het wel en zetten de hekken er gewoon neer.ook de buren van de andere kant mogen over dat pad heen. alleen hebben hun zelf een pad.maar wat moeten we hier mee???als we uit ons werk komen hebben we geen zin om eerst al die hekken open te doen.
ik hoor het graag van u.
alvast bedankt.brenda
Reageer
Re: recht van overpad
Naam:
paulT (datum: 12-05-2005 14:06)

Deze week: ERFDIENSTBAARHEID: GEBRUIKSAANWIJZING

Door Val?rie Cohen

Een internaut stelde ons een vraag over het begrip ?erfdienstbaarheid?en meer bepaald over het ?recht van overpad?. Een goede gelegenheid om ons even te buigen over dit weinig bekende juridische begrip.
Een erfdienstbaarheid is een recht waarbij de eigenaar van een terrein (?heersend erf? genoemd) van een voordeel of een dienst van een andere grond (?lijdend erf? genoemd) kan genieten. Deze situatie veronderstelt natuurlijk dat de betreffende erven in het bezit zijn van twee verschillende eigenaars en dat de erfdienstbaarheid ten voordele is van het heersende erf. Zo verplicht de ?erfdienstbaarheid van trekweg? mensen die naast een bevaarbare waterweg wonen om een weg vrij te houden tussen de oever en hun eigendom. Andere erfdienstbaarheden zijn minder ingrijpend. Zo belet de ?erfdienstbaarheid non aedificandi ? de eigenaar van een huis om vensters te plaatsen of te bouwen binnen een bepaalde afstand van het huis van de buren.

Welke zijn de voorwaarden om van een recht van overpad te kunnen genieten?
Deze erfdienstbaarheid ontstaat van rechtswege (wettelijke erfdienstbaarheid) wanneer een erf ingesloten is. Men spreekt van een ingesloten erf als er geen enkele toegangsweg is of onvoldoende toegang tot de openbare weg zonder uitzonderlijke kosten. Deze erfdienstbaarheid wordt automatisch opgeheven wanneer er geen sprake meer is van insluiting. Een recht op overpad kan ook ontstaan uit schriftelijke regelingen (erfdienstbaarheid door overeenkomst gevestigd) tussen buren. Op welke manier het overpad ook tot stand is gekomen, de eigenaar van het erf mag niets doen om het recht op overpad in de weg te staan of te belemmeren. Zelfs als hij gestoord wordt door dit overpad, mag hij er niets aan veranderen noch een omheining plaatsen.

Binnen welke perken kan de eigenaar van het heersende erf gebruik maken van dit recht op overpad?
De erfdienstbaarheid is een uitzonderlijke verplichting en levert soms problemen op in het dagelijkse leven. De rechtbanken passen de regel toe waarbij het gebruik binnen de perken moet blijven afhankelijk van de plaatsbestemming. Een recht op overpad in een industriezone zal natuurlijk meer belastend zijn dan een eenvoudige toegang tot een tuin. Belangrijk om weten is ook dat de baan van het overpad op zo?n manier moet worden aangelegd dat ze het minste schade oplevert voor de buur. Dit overpad kan trouwens naar een andere plaats worden overgeheveld als deze minder hinderlijk blijkt te zijn voor het lijdende erf. Bij een door overeenkomst gevestigde erfdienstbaarheid is de twijfel over de goede wil van beide partijen steeds ten voordele van de eigenaar van het lijdende erf.

Wat gebeurt er bij problemen tussen buren over het gebruik van deze erfdienstbaarheid?
De rechtbanken hebben de neiging om erfdienstbaarheden vrij beperkend te interpreteren. De uitoefening van deze erfdienstbaarheid is een kwestie van gezond verstand. Het is van belang dat de begunstigde van het recht op overpad geen enkele wijziging aanbrengt die de toestand van zijn buren zou verergeren. En hier hangt alles af van de interpretatie van de rechter! Hij staat in de praktijk alle wijzigingen toe die geen zware gevolgen hebben op het gebruik van de doorgang. Een mooi voorbeeld is het geval waar het Hof van Cassatie besliste dat een recht tot overpad dat aanvankelijk bestemd was voor voetgangers met kruiwagens kon uitgebreid worden tot voetgangers met een motorfiets waarvan de motor werd stilgelegd. De hinder was immers evenwaardig. Het is een kwestie van aanvoelen: een verdraagzame houding mag niet uitmonden in een buitensporige hinder voor de buurt.


Re: recht van overpad
Naam:
Vincent van Klaveren , van buitengewoon bloemenatelier (datum: 30-05-2005 09:34)

Toch nog even een vraag.
Mijn buurman wil mij ineens laten betalen voor het recht van overpad.
Sinds 1978 maak ik, (twee stoeptegels breed)gebruik van zijn weg.Mijn auto staat achter mijn huis en ik kan alleen over zijn weg om bij de openbare weg tekomen.
Met de vorige eigenaar is niets vastgelegd en overeengekomen en ook niet met de huidige eigenaar.
Volgens zijn advocaat is in de ?nieuwe wet`e.e.a. veranderd en moet ik nu na enige briefwisseling binnen 8 dagen reageren om maar te betalen.
Volgens mij kan dit helemaal niet echter ik heb geen zin en vind het zonde om een advocaat voor dit karretje te spannen.
Ik denk dat ik in mijn recht sta . Laat het dan maar voorkomen.
Wat vind u ?
Re: recht van overpad
Naam:
M. van der Tol (datum: 26-04-2006 10:35)

Ik woon in het midden van een rij eengezinswoningen, Achter miju huis loopt een tegelpad waaraan een groenstrook van 1 mtr van de Gemeente grenst. Het tegelpad behoort tot mijn kavel, met recht tot overpad. Nu heb ik buren die het idee hebben gebruik te mogen maken van het tegelpad. Ik hb mijn vuiliscontainers tegen/in de groenstrook geplaatst op de rand van het tegelpad op eigen gebied dus met een zeer grote ruimte om te passrren. Nu denken de buren recht te hebben om wijzigingen/plaatsingen te verrichten op het tegelpad terwijl ze zelf hun eigen tuin met schuttingen incl.toegangsdeur tot het tegelpad hebben. Wat zijn mijn rechten? U kunt uw antwoord mailen naar mvdt@dehullu.nl
Re: recht van overpad
Naam:
Fam. van de Moosdijk (datum: 01-05-2006 16:07)

Ben benieuwd of iemand mij antwoord kan geven op het volgende: Wij zijn woonachtig langs een Cafe waarbij onze panden gescheiden worden door een gezamelijk pad. Het recht van overpad is beschreven waarbij ik recht van overpad aan de bewoner moet verlenen. Nu wil echter een nieuwe uitbater van het betreffende Cafe het pad laten gebruiken door zijn gasten om (brom)fietsen in zijn achtertuin te plaatsen als stalling.
Omdat mijn kinderen in een (op)kamer slapen in met ramen in de gang, zit ik niet te wachten op nachtelijk (dronken) bezoekers met de nodige geluidsoverlast. Mijn vraag is dus of het recht van overpad alleen betrekking heeft op de bewoner, of dat ik ook zijn bezoekers moet laten passeren?
Alvast bedankt voor het antwoord en de toelichting.

Fam. van de Moosdijk
Re: recht van overpad
Naam:
M. Lindeman , van - (datum: 07-06-2006 21:44)

Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem:
Mijn ouders hebben een rijtjeswoning met recht van overpad over het erf van de buren. Zij maken een a twee maal per week gebruik van het overpad. Ongeveer een keer per maand wordt er door hun kinderen ook gebruik gemaakt van dit pad. Nu verbieden de buren mijn ouders om gebruik te maken van het pad en ook het gebruik door hun kinderen mag niet meer.
De buren maken er ook een probleem van dat er twee dagen door de schilder gebruik gemaakt is van het pad. Doorloop via het huis was niet mogelijk (grote trap e.d.).
In de vier jaar dat de buren hier nu wonen is er verder door niemand gebruik van het pad gemaakt.
Er is aan de buren al de mogelijkheid gegeven om het pad te verleggen hier gingen zij echter niet op in.
Mijn vragen zijn nu:
Mogen de buren het gebruik van overpad verbieden en/of beperken? (het recht bestaat al sinds 1901). Wie mogen gebruik maken van het overpad.
Vast bedankt voor het uitzoeken en uw reactie.

M. Lindeman

Re: recht van overpad
Naam:
fam. van boxtel (datum: 09-06-2006 15:25)

Wij wonen op een perceel waarvan wij het recht van overpad moeten verlenen aan de buren nr 1 en 3 rechts en nr. 7 links. Perceel nr. 3 moet overpad verlenen aan nr. 1, welke een gesloten poort heeft. Nr. 7 heeft ook een eigen poort en maakt slechts gebruik van de pad dat naar de straat gaat en een deel van hun woning bevindt zich boven het pad. Onze tussenwoning heeft een kleine plaats, dan komt het ' ?verpad' en daarna de tuin en de schuur ( met een open ingang). Nu de volgende vragen;
- mag je een hekje plaatsen op het pad ter bescherming van de kinderen zodat ze niet in de tuin van de buren komen op nr. 3 ?. Zijn er uitzonderingen in geval van kinderen?
- Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pad, muren, tegels en van de deur aan de straatkant etc?

Ik ben erg benieuwd.

Bij voorbaat dank
Fam. van Boxtel
-

Re: recht van overpad
Naam:
Talitha (datum: 28-06-2006 00:09)

Beste helpdesk,

Mijn ouders hebben een arbeiderswoning in de Noordoostpolder. Zij wonen in een woning waarin ze recht van overpad moeten verlenen. Dit geschied door de voortuin via een pad dat over het terras loopt. Het pad lag daar al toen ze de woning kochten. Mijn vraag is daar ze totaal geen privacy hebben in de voortuin (en daar dus ook geen gebruik van maken omdat ze daar geen enkele privacy hebben)en de buren 3 kinderen hebben die heel regelmatig over dit pad lopen(terwijl ze ook via de achterkant naar voren kunnen)of dit pad verlegd mag worden (met eventueel een schutting)naar de achterkant van de tuin zodat mijn ouders privacy hebben en gebruik kunnen maken van hun eigen tuin en dan toch enige privacy kunnen hebben en de buren hun recht van overpad gewoon behouden.

Ik hoop dat u wat meer duidelijkheid kunt scheppen in de moegelijkheden om mijn ouders wat meer privacy te geven.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Talitha
Re: recht van overpad
Naam:
evik (datum: 28-06-2006 12:05)

Mensen... op een forum hoor je een vraag te beantwoorden. Als je zelf een vraag hebt, maak dan een nieuw topic aan.
Antwoorden voor uw recht van overpad probleem e.d. vind u vast met de zoekfunctie.
Re: recht van overpad
Naam:
jody , van n.v.t (datum: 02-09-2006 18:23)

wij kunnen een huisje kopen halve kilometer van de weg maar er is recht van overpad maar wij moeten over drie verschillende weilanden met drie verschillende kadastrale nummers en de boerderij dieren lopen over het pad en je moet vier weiland hekken dicht doen en open natuurlijk
maar mag moet het pad er uitgerasterd worden of
moet de situatie zo blijven want het is al twintig jaar zo je wordt wel belemmerd door de hekken er kan geen brandweer komen of ziekenauto
met spoed kan hier iemand antwoord op geven
en wat zegt de wet hierop het gaat over een woonbestemming b.v.d jody
Re: recht van overpad
Naam:
N.Brussee (datum: 30-12-2006 11:46)

Naast mijn kantoor bevindt zich een inrit. Ik heb recht van overpad sinds 1991. De eigenaar wil reclame, een luifel boven de zijdeur en airco units verwijderd hebben en stelt daarbij een termijn van 10 dagen, die bijna verlopen zijn. Zijn zijn wensen gerechtvaardigd?
Uw bericht zie ik met belangstelling tegemoet.j
Re: recht van overpad
Naam:
dirk (datum: 27-01-2007 12:45)

Wij hebben al jaren recht van overpad met de achterburen, zij willen nu een garage gaan zetten op de grens met mijn tuin, het gevolg is dat de poort naar achteren vervalt,deze moet verzet worden om langst achteren te kunnen wie moet deze kosten betalen en kan dit zomaar
Re: recht van overpad
Naam:
M Broers (datum: 06-02-2007 09:05)

Mijn partner en ik wonen in de ouderlijke woning van mijn parner. Deze woning (voormalig boerderij, met nu woonfunctie, in het buitengebied) is gebouwd in het jaar 1923.Het melkfabriek grenzend aan onze pad is in de jaren 70 in gebruikgenomen door een oa ketjap producerend bedrijf. Er zijn toen bedrijfsgebouwen gezet die grenzen aan (dachten wij) onze pad. Dit is te zien op een schilderij van 1982 en er zijn vast nog wel foto's van te vinden.
Sedert ongeveer 5 jaar is het terrein naast ons weer van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar heeft middels een procedure van de grond inmiddels bouwgrond gemaakt en gaat hierop twee landhuizen bouwen. Onlangs heeft hij het cadaster de perseelgrenzen laten meten. Nu blijkt volgens het cadaster dat de breedte van onze pad slechts 2 meter 20 is. Onze nieuwe buurman wil of de erfscheiding een (betonnen) kering zeten met een hoogte verschil van een halve meter. De huizen die hij gaat bouwen komen beiden een halve meter hoger te liggen als omliggende boerderijen of woonhuizen. Wij kunnen met moeite op ons terrein komen met auto laat staan meet trekker of caravan.
Het cadaster adviseerde een halve meter land te kopen van de nieuwe buurman. Daar onze pad ongeveer 165 meter lang is en de grond van de buurman bouwgrond ben ik dit niet van plan.
tot op heden hebben we gebruik gemaakt van een extra halve meter van de grond naast onze pad. Volgen mij is hier sprake van een histories recht van overpad. Mijn vraag is: sta ik in mijn recht?
Re: recht van overpad
Naam:
G van Lagen (datum: 14-02-2007 11:22)

Wij wonen op een boederij met recht van overpad. Wij moeten dit verlenen aan de buren achter ons, MAAR deze buren hebben ook een perceel naast ons, dat ook hun eigendom is. Ze hebben dus twee percelen, apart genummerd. Van het achterste perceel, waar dus dat recht van overpad op zit, kunnen ze via het perceel naast ons, hun eigendom dus ook, naar de openbare weg. Toch maken ze nog steeds gebruik van het recht van overpad. Ook gaan ze via het recht van overpad, over het achterste perceel naar het perceel naast ons, misbruik van net recht dus, dan hoeven ze de hekjes niet open te doen.
De relatie is dusdanig, dat een gewoon normaal gesprek met de buren niet mogelijk is.
Mag ik een hek plaatsen, ik zit namelijk met kleine kinderen. Kan ik wat met het recht van overpad?
Re: recht van overpad
Naam:
Rijdende Rechter (datum: 16-02-2007 15:06)

Beste forumleden,

Heeft u een probleem met uw buren? Wellicht is de Rijdende Rechter niet het eerste waar u denkt. Toch zou deze misschien een oplossing in uw zaak kunnen bieden.

U krijgt gratis een rechtsgeldige en bindende uitspraak van een kantonrechter. Er wordt grondig onderzoek gedaan, en wanneer nodig worden op kosten van de producent deskundigen ingeschakeld. (Denk bv aan het kadaster, een uitgebreid erfdienstbaarheden onderzoek, etc.) En u heeft sneller duidelijkheid en een uitspraak dan wanneer u naar een reguliere rechter gaat.

Wilt u vrijblijvend meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren bellen met: 020-3143112 of een email sturen naar rijdende.rechter@idtv.nl


Re: recht van overpad
Naam:
de Linde (datum: 21-03-2007 09:49)

Ik ben een nieuw huis aan het bouwen. De uitgegraven zavelgrond is -nog voor de winter- over de rest van het terrein verspreid. Omdat het veel geregend heeft en voorts ook de grondwaterstand erg hoog is, resulteerd dat in een beperkt begaanbaar terrein. Nu wil mijn buurman dat ik direct verharding (platen/puin/weg) aanbreng zodat hij daar met z'n camper en motorfietsen langskan.
De zaak kan mogelijk uit de hand lopen, terwijl ik vind dat dit nu overmacht is.
Aan het eind van de bouw krijgt de buurman een stook grond van mij, zodat het recht van overpad doorgehaald kan worden. Ik vind dat e.e.a zodoende redelijk is.
Wat nu?

Re: recht van overpad
Naam:
N. bense (datum: 15-04-2007 22:58)

Waar blijven nu de antwoorden??
Re: recht van overpad
Naam:
Thea Groenewold , van Groenewold-Motoren (datum: 01-07-2007 08:26)

Als het pad tussen ons pand winkel/werkplaats en het pand van de buren -waar het recht van overpad voor geldt- al 13 jaar niet meer gebruikt is (wel voor onderhoudwerkzaamheden aan het pand) vervalt dit recht dan? Er zijn inmiddels 2 andere in-en uitgangen gekomen naar het bewuste pand en de parkeerplaats en de hoofdingang. Het recht van overpad is in 1959 notarieel ingesteld toen de situatie geheel anders was. Wij hebben wel, nadat de eigenaar weigerde mee te betalen aan de bestrating van dit pad, wat wettelijk ook vastgelegd is, dit alleen betaald. Wij kregen, 13 jaar geleden, toen de mondelinge toezegging dit pad niet meer te gebruiken zowel voor voetgangers als voor auto's. Van het pad is tot nu nooit meer gebruik gemaakt.Het pand wordt nu verkocht en de nieuwe eigenaar wil dit recht wel behouden. Hoe zit het met onze rechten daarmee i.v.m. de mondelinge afspraak 13 jaar geleden en is er geen verjaringstermijn betreffende dit recht? Ook is het gebruik daarvan door de 2 andere in- en uitgangen overbodig geworden. Graag uw visie hierop
Met vriendelijke groet
Thea Groenewold
Re: recht van overpad
Naam:
paul (datum: 02-07-2007 01:09)

Ik neem aan dat je buren geen redelijk belang meer hebben bij het recht van overpad omdat er in de loop van de tijd twee andere toegangsmogelijkheden zijn gerealiseerd waarvan zij nu gebruik maken. In zo'n geval kan de rechter de erfdienstbaarheid opheffen (zie artikel 79 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek). Met deze achtergrond kun je contact opnemen met je buren om dit notarieel vast te laten leggen zonder inschakeling van de rechter.
Re: recht van overpad
Naam:
paul (datum: 02-07-2007 12:23)

Naar aanleiding van de vraag van M. Broers van 06-02-2007:
Uit artikel 72 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat erfdienstbaarheden ook kunnen ontstaan door verjaring.
Sinds 1 januari 1992 geldt daarvoor een termijn van 10 jaar. Voor 1992 konden erfdienstbaarheden ontstaan door een tijdsverloop van 20 of 30 jaar.
Het is wel van belang de erfdienstbaarheid bij de notaris vast te leggen en dit te doen in goed overleg met de nieuwe eigenaar van de grond.
Re: recht van overpad
Naam:
Thea Groenewold , van Groenewold-Motoren (datum: 14-07-2007 10:35)

Geachte Heer Paul,
Uw antwoord op mijn vraag van 01/01/07 is dat de buren mee moeten werken, maar dat doen ze niet. U schrijft ook in een antwoord van 02-7-07 dat sinds 1 jan.'92 een verjaringstermijn geldt van 10 jaar. Moet ik om dit recht eraf te krijgen daarvoor de rechter inschakelen en hebben wij een kans om dit te winnen?
Alvast bedankt Thea
Re: recht van overpad
Naam:
paul (datum: 16-07-2007 19:57)

Het is altijd verstandig om een poging te doen om burenrechtelijke kwesties met je buren op te lossen. Ook in jouw geval zou dat voor de hand liggen.
Het betekent echter niet dat de nieuwe buurman verplicht (!) is om mee te werken aan het opheffen van zijn recht op overpad.
Nu de situatie zo is dat de huidige buurman niet wil meewerken, biedt artikel 5:79 BW een mogelijkheid om je tot de rechter te wenden met het verzoek de erfdienstbaarheid op te heffen omdat je nieuwe buren geen redelijk belang meer lijken te hebben bij het recht van overpad. Vanaf deze plaats is niet te beoordelen hoe de rechter daarover denkt. Wel is het jammer dat je een en ander dertien jaar geleden niet definitief hebt geregeld met je toenmalige buurman. Dan hadden je nieuwe buren nu geen recht van overpad meer gehad.

Re: recht van overpad
Naam:
Y.Tol (datum: 18-08-2007 18:20)

Wij hebben onze vorige buren toegestaan een deur in hun schutting te plaatsen zodat ze met hun container via onze oprit konden lopen. De afspraak was, dat als ze zouden verhuizen de deur weer afgesloten zou worden.
Dat hebben we gedaan, maar de nieuwe bewoner heeft tijdens onze vakantie de deur weer geopend en dreigt er werk van te maken als wij de deur weer vergrendelen. Wat kunnen wij doen?
Re: recht van overpad
Naam:
Jurjen Uitterdijk (datum: 27-08-2007 18:37)

Hallo,

Ik zit met hetzefde probleem,heb je al duidijkheid over dit probleen gekregen.
Wil je het mij laten weten,bvd groetjes.

Jurjen,
Re: recht van overpad
Naam:
J. Velderman (datum: 29-08-2007 23:01)

Sinds 11 jaar wordt ons regelmatig door verschillende uitbaters van een naastgelegen horecapand de doorgang belemmerd. Er is een notarieel vastgelegd recht van overpad. Soms is de belemmering van korte duur maar soms ook dagenlang. Nu heeft een nieuwe uitbater het plan om binnen zeer korte tijd een (chinese) afhaal te realiseren waarbij door parkeren op een beperkte ruimte de doorgang dagelijks wordt belemmerd. Wat kun je hiertegen ondernemen?
Re: recht van overpad
Naam:
Els (datum: 15-09-2007 16:31)

Kan iemand mij vertellen hoe breed het overpad moet zijn?
Ik woon in een rijtjeshuis op de hoek en deel met de buren aan de andere kant een overpad. De nadere buren die over het pad gaan klagen dat het te smal is.
Re: recht van overpad
Naam:
jacqueline (datum: 17-04-2008 17:45)

hallo,
ook ik heb een vraag over het recht van overpad
ik woon in een dorp , in een vrijstaand huis met langs de zijkant van het huis een pad wat ook langs mijn achterbuurman zij huis loopt en uitkomt op een straat met winkeltjes
nu gebruiken ook mensen van enkele straten verderop het pad, dit om boodschappen te doen of een bezoek af te leggen, zeer vervelend
vlgs. mij is dit pad alleen voor mijn direkte overbuurman bedoeld en voor mij, zoals ik begrepen hebt
mijn vraag is: wie mag er allemaal gebruik van maken? klopt dit?
ik zou graag weten hoe dit in elkaar steekt

Re: recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 17-04-2008 17:58)

@Jacqueline
Als het daadwerkelijk jouw grond is waar RVO op zit, dan is dat pad in principe alleen voor jou en voor de desbetreffende buren bedoeld. Wanneer het een doorgaand pad is zal dit de indruk wekken dat het openbaar gebied is, je kunt andere mensen dan moeilijk kwalijk nemen dat ze over jouw grond gaan. Je zou er voor kunnen kiezen om dit pad af te sluiten d.m.v. een poort. Dit moet echter wel in overleg met de overige belanghebbende(n) gebeuren, verder moeten zij ook allemaal een eigen sleutel krijgen.
Re: recht van overpad
Naam:
Smits (datum: 18-05-2008 10:41)

Hallo,

Ik heb de volgende vraag, wij delen samen 1 poort en die hoort bij ons huis. De buren hebben recht op overpad.
Nu hangen daar al lang trappen in die onze buurman erin heeft gehangen.
Dit is ( nu onze kinderen groter worden) erg hinderlijk.
Als wij met de fietsen eruit moeten of met de kliko,of onze zoon met fietskar lopen we steeds tegen die trappen aan.
We doen ons dan echt pijn.Onze oudste wordt 16 wil en brommer maar of dat er goed doorkan zonder dat hij zich weer stoot.
Lang hebben we het gedoogd omdat onze kinderen met de auto en bus naar school gingen maar het is echt lastig.
De poort is van ons. laats liep onze oudste met een grote kist op een kar van onze plaats de poort in en stote tegen de trap van de buren, daar door viel een kap van hun lamp af die hij in de poort heeft gehangen.
Omdat het gewicht nogal zwaar was is onze zoon doorglopen om later de kap op te rapen.
Onze buurman viel onze zoon zo aan en ok mijn man(verbaal).
Wij hebben gezegd datw e hinder van de trappen hadden( komen zo'n 30 cm van de muur) en nu is er 1 weg.
Er hangt nog 1 trap en een ladder.
Aan de muur van ons huis is hij ook al van alles aan het hangen geweest maar dat hebben we meteen laten verwijderen.
De poort wordt voor aan de straat met een poort afgesloten maar wij hebben al met de gedachte gespeeld deze te verwijderen.
De buurman brengt ook eigenhandig wijzigingen aan deze poort aan wat deurdrangers en sloten betreft zonder ons daarin te kennen.
Daarom gedachte die poort eruit.
mag dat?
Het is een hele moeilijke man die al bij vorige bewoners en zijn andere buren zich dingen toe eigende.Zoals een stuk plaats, klachten van onze dakkapel die heel netjes staan, maar hij die nog geen 20 cm van onze muur af staat
Maar dan zou dit verhaal zo ontzettend lang worden.
Wij willen weten wat onze rechten zijn wat betreft zaken die in de poort hangen en de voorpoort verwijderen.
We hebben hun nooit gehinderd in overpad want wat heb je daaraan?

wat is dan ons recht, kun u ons dat vertellen?

Met vriendelijke groet,

Fam, Smits

Re: recht van overpad
Naam:
Leon (datum: 18-05-2008 12:58)

Het idee van recht van overpad is dat jij je buurman de mogelijkheid geeft om over jouw grond naar zijn perceel te komen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jullie hier vervolgens zelf bij gehinderd worden. En bovendien: als het RVO betreft, dan is het jullie grond, dus heeft de buurman ?berhaupt het recht niet om spullen op jouw grond te leggen (of op te hangen). Het gaat om het recht van OVERPAD, niet het recht van OPSLAG ofzo.
Re: recht van overpad
Naam:
Ton Willers (datum: 11-06-2008 15:11)

In 1979 op onze transportakte wordt verwezen naar artikel 719 burgelijk wetboek inzake recht van overpad van de buurweg.

Kunt u mij vertellen wat er in artikel 719 burgelijk wetboek staat?
Re: recht van overpad
Naam:
loek (datum: 26-07-2008 23:00)

kan mijn buurman zijn tuin vergroten .hij heeft een port aan de zij kant van het huis. hoekhuis.achter in zijn tuin staat een muur daar achter is onze port ook voor de buurvrouw.nu wil hij deze muur weg halen en onze port bij zijn tuintrekken kunnen wij er niet meer uit.of moeten wij gewoon door zijn tuin heen.kan dit zo maar.groetjes loek.
Re: recht van overpad
Naam:
bertus (datum: 13-08-2008 19:15)

tussen de garage's van mij en mijn buurman loopt een pad ( brendgang) van 4 tegels breed, hiervan zijn er twee van mij en de andere zijn van mijn achter buurman.
wij verlenen het recht van overpad met onze naastliggende buren gezamelijk totaal 8 stuks.
omdat onze garage's aan de achterzijde van ons perceel zijn geplaatst gebruiken wij deze brandgang zelf niet omdat wij als hoekwoning een zijingang hebben.De vraag: voor wie zijn de kosten van het onderhoud ( ophogen straatwerk e.d.).Wij hebben zelf dus geen enkel belang bij deze doorgang >.
wij zijn van mening dat de gebruiker betaald.graag uw reactie.
Re: recht van overpad
Naam:
H.C. Huijzer (datum: 06-09-2008 22:32)

Het is uw eigendom, dus u mag (en in veel gevallen MOET) u het ook zelf onderhouden. Dat anderen een recht van overpad hebben, kan zelfs met zich meebrengen dat u verplicht kunt worden schade die zij door slecht onderhoud lijden, door u vergoed moet worden.

Maar wie weet, willen uw buren de grond wel van u kopen...
Re: recht van overpad
Naam:
Nadia (datum: 20-10-2008 09:16)

Onze buren hebben recht van overpad naar de openbareweg (hun huisadres).
Nu is er aan de achterzijde van hun terrein een openbareweg gemaakt waar zij een hek hebben en dus ook daar de openbareweg op kunnen. Blijft hun recht van overpad dan bestaan? Ook met auto?
Re: recht van overpad
Naam:
Nancy (datum: 20-11-2008 13:39)

Wij hebben samen met de buren een pad. Een achterbuurman heeft hierover een recht van overpad naar zijn perceel. Recent is het huis verkocht aan een stel wat een hoveniersbedrijf heeft. Hierdoor is er veel overlast ontstaan door de kleine vrachtwagens die bij het bedrijf gebruikt worden en de klanten die worden ontvangen. Ook staat nu het hele erf vol met kerstbomen wat ook de komende tijd overlast met zich mee zal brengen. Hoe zit het nu met het overpad nu niet alleen maar de prive personen het pad gebruiken? Mag dit?
Re: recht van overpad
Naam:
Marjolein Bele (datum: 24-06-2009 12:16)

Mijn man en ik hebben een huis op het oog dat we willen kopen en verbouwen. Na de verbouwing zou er geen doorgang meer zijn van onze achtertuin naar de openbare weg. Naast ons perceel loopt een brandgang die hoort bij het huis van de buren van onze buren. 'Ons' huis heeft geen recht van overpad, maar dat zouden we wel graag willen verkrijgen. Heeft u tips hoe we dat aan zouden kunnen pakken?
Re: recht van overpad
Naam:
ria holdermans (datum: 18-10-2009 23:04)

we wonen in tussenwoning en om thuis te komen moeten we gebruik maken van "poort" en daarna overpad.
De eigenaars (hoekhuis) beweren dat de poort van hem is.
Op een dag kwam een onwetende taxichauffeur in de poort rijden en stoppen voor overpad om mijn 84 jarige moeder die slecht ter been is op te halen. De buurman van de hoekwoning zei tegen de taxichauffeur dat er niet geparkeerd mocht worden om mijn moeder gauw op te halen.
Is dat waar? Moet mijn moeder echt door overpad, poort naar de straat lopen zodat ze opgehaald wordt door taxichauffeur?

Re: recht van overpad/recht op weg
Naam:
henkie stouten (datum: 18-10-2009 23:26)

Hoi,

ik heb een vraagje..over recht op weg en recht op overpad.
Recht op weg: we wonen in rijtjeswoning en we zitten in de middelste gedeelte..Om naar ons huis te komen moeten we door een brede poort, 4 meter, en dan via overpad naar ons huis.
Mag ik met mijn auto in de poort rijden en eventueel spullen uitladen en dan weer weg? Het is alleen om uit te laden. Mijn buurman is niet mee eens en maakte opmerking van het is mijn poort!!!! en ik heb aan hem verteld dat kan maar ik mag gebruik van maken dat is toch correct??

met vriendeijke groet
henk stouten

Re: recht van overpad
Naam:
r k moedt (datum: 06-03-2010 10:01)

Mijn huis is aan de achterkant aan de grens gebouwd,met een behoorlijke opervlakte aan houtwerk,wat soms onderhoud nodig heeft.
Ook is er matglas ingezet wat door weersomstandigheden schoongemaakt moet worden.
Mijn voormalige buren hadden daar geen moeite mee.Voor 2 jaar terug zijn er nieuwe buren gekomen die mij verbieden dat te onderhouden.
Daar ik een RBV had vanaf JAN 07 dacht ik,laat die het maar opknappen.Er is nl geen notarieel akte opgemaakt.
Nu blijkt dat ik bij de verzekering,de vraag:,heeft u momenteel moeilijkheden met de justitie,met nee heb beantwoord.
Achterna had ik moeten antwoorden,JA.
Want...., is u wel eens inaanraking geweest met de justitie..
Daar heb ik volgens de verzekering met JA op moeten antwoorden.
Vervolg was een royement,en heb ik vervolgens geen rechten meer mijn huis te onderhouden.
Geen recht van overpad,en als bezwaar kreeg ik te horen dat ik de verzekering had opgelicht.Waarschijnlijk de kosten daarvoor moest terug betalen,en mijn huis moest laten verrotten aan die kant,of gaan verhuizen.
Deze maatregel zou inprincipe voor alle verzekeringen gelden werd mij gezegd,dus ook voor de woonhuis waar een hypotheek op rust.
Beslag legging is dus niet uitgesloten.

Wat is hier op uw antwoord.
eagle6@orange.nl
Re: recht van overpad
Naam:
Gert (datum: 01-04-2010 07:31)

@ RK Moedt

Volgens mij haalt u een aantal dingen door elkaar. Uw Rechtsbijstandverzekering heeft u geroyeerd door het verstrekken van onjuite informatie. Dat is vervelend, maar overkomenlijk. Raadpleeg uw adviseur en bekijk te mogelijkheid hier tegen in te gaan of een andere verzekeraar te zoeken.

Het onderhoud van uw woning over andersman erf dient geregeld te zijn in een notariele overeenkomst. Deze erfdiensbaarheid staat meestal vermeld in de koopovereenkomst. Als dat zo is heeft u recht om zo veel als redelijkerwijs nodig is de grond van de buren te betreden om onderhoud te plegen. Dat kan zijn schoonhouden, schilderen en zelfs renoveren. Het gebruik van een steiger is zelfs mogelijk. Uitgangspunt blijft dat u de overlast zo beperkt mogelijk houdt.

Indien het in een overeenkomst niet geregeld is zou u met de buren moeten overleggen. Indien er geen andere mogelijkheid is om onderhoud uit te voeren heeft uw buur de plicht u toegang te verlenen op zijn erf. Overleg met uw buren kost niets en werkt vaak goed. Toon wederzijds begrip.

Komt u er samen niet uit dan is een gang naar de rechter een verstandige zaak. Om die kosten betaalbaar te houden zou een rechtsbijstandverzekering welkom zijn.

Mvg
Gert

Re: recht van overpad
Naam:
Dorothea (datum: 19-04-2010 20:59)

Wij hebben al 18jr een serre en hadden met de buren een mondelinge regeling getroffen om via hun erf het onderhoud te doen, de schutting was zo gemaakt dat hij verschoven kon worden.
Nu hebben we nieuwe buren die dit niet meer toestaan.
Hoe kunnen wij dit zonder problemen oplossen?
Re: recht van overpad
Naam:
John (datum: 27-12-2010 15:54)

Hallo!
Ik verleen mijn buren recht op overweg. Mijn buren kunnen echter ook via een tweede weg (die eindigt in hun achtertuin) bij hun huis komen. Wat is dan nog de noodzaak van het verlenen van overweg? Het verkleint mijn tuin met een derde omdat ik die ruimte vrij moet houden. Bovendien neemt mijn woongenot met de direct langs mijn huis en tuin rijdende auto's af.
Mijn buurman stelt dat hij gebruik van dit recht moet blijven maken omdat hij om bij zijn achtertuin te komen een klein stukje over de grond van de gemeente moet rijden en de toestemming om dat te mogen doen mogelijk ooit kan ophouden. De gemeente heeft een contract opgesteld waarin staat dat mijn buurman over deze grond mag rijden. Dat contract bestaat al jaren en is onlangs weer voor 25 jaar verlengd.
Heeft het zin om het nut van het verlenen van recht van overpad aan te vechten bij de rechter? Ik zou heel graag volledig gebruik willen maken van mijn tuin, maar als ik bij voorbaat kansloos ben wil ik liever op goede voet met mijn overigens aardige buren blijven.
Re: recht van overpad
Naam:
corina polhout , van priskimberhoeve (datum: 13-07-2015 15:44)

hallo onze buren hebben hun uitrit op onze weg. ze hebben recht om uitsluitend van en naar de gelkenhorsterweg te gaan, dat is de weg die grenst aan onze weg,ze mogen niet stilstaan op onze weg en niet parkeren. nu hebben wij een sloot die staat droog op onze weg naast de uitrit van de buren en de buren menen dat ze recht hebben om in onze sloot te gaan. bij mij weten mogen ze niet op ons terrein komen alleen met de auto of fiets doorrijdend. klopt dit. grtjes
Re: recht van overpad
Naam:
t nieuweboer (datum: 21-04-2016 12:22)

de buren hebben recht van overpad niet parkeren direct met de auto's de werkplaats in. Het pad is 6 meter breed mogen wij de eigenaar dan niet een hek plaatsen naast de werkplaats
Re: recht van overpad
Naam:
J. Siderius (datum: 03-01-2017 12:07)

Achter mijn rijtjeshuis loopt een pad. Er is recht van overpad, omdat bij de bouw in 1975 er een plantsoen is aangelegd met een aantal bomen. Voor een aantal buren is er recht van overpad, zodat zij niet dwars door het plantsoen naar hun achtertuin hoeven te lopen.
Nu is het plantsoen vorig jaar door de gemeente gerenoveerd. Er zijn een aantal bomen weggehaald, en een groot deel van het plantsoen is nu bestraat. De buren kunnen nu over het bestrate deel naar hun achtertuin komen en hoeven niet meer over mijn pad. Hun tuin is nu niet meer ingesloten. Vervalt nu automatisch het recht van overpad ??
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl