Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam: Pennings (datum: 18-06-2018 19:25)

Mijn buren zijn van plan op hun kavel een woning te bouwen, type parallel kap. Nu zegt het kabelpaspoort dat hoofdgebouwen min 3 meter van de erfgrens af moeten staan. In de parallelkap 2 verdieping+vlizo zolder, zal een garage komen en ‘overige ruimtes’ welke ondermeer gebruikt gaan worden als kantoorruimte.

Zij hebben het idee dat ze deze parallelkap kunnen gaan aanmerken als bijgebouw. Waardoor ze deze op slecht een meter van de erfgrens willen zetten. Ze zouden dan enkel een muur moeten voorzien van 40cm i.p.v. 10 cm en dan zou dit akkoord zijn.

Kan iemand mij vertellen hoe dit zit? Wij hebben namelijk liever dat zij wat verder er af zullen zitten. En wij zijn van mening dat dot noet echt een bijgebouw is.

Ik hoor graag
Reageer
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Tim (datum: 19-06-2018 07:09)

Zonder tekeningen en zonder bestemmingsplan(voorschriften) kan dit niet worden beoordeeld. Informeer anders bij de gemeente en ga in overleg met uw toekomstige buren. Wellicht komen jullie er samen uit.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 08:25)

Over het algemeen zullen aan een bijgebouw ook andere regels hangen, bijvoorbeeld een beperking qua bouwhoogte. Maar inderdaad, de informatie hier is te beperkt om daar echt iets over te zeggen.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 19-06-2018 11:37)

De vraag is een beetje kan je een woning met een parallel kap gedeelte zien als bijgebouw? Bedoel er is een garage maar ook veel ruimte voor overig gebruik, waaronder kantoor. Daarnaast is er een directe toegang beneden en boven. Echter is de muur dikker dan de standaard dikte van een binnenmuur.
Het gedeelte waar het hier om gaat is voorzien van 2 verdiepingen en vlizo zolder.
De regels zeggen, hoofdgebouw 3 meter van erfafscheiding, bijgebouw 1 meter. Verder word er weinig over gezegd.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 11:45)

Het 'kavelpaspoort' waar je naar verwijst, dat is waarschijnlijk een korte (vereenvoudigde) opsomming van de bestemmingsplanregels. De echte regels (dat waar aan getoetst wordt) zit wat complexer in elkaar maar geeft waarschijnlijk ook gerichtere informatie om je vraag te beantwoorden. 'Hoofdgebouw' en 'bijgebouw' zullen dan gedefinieerd zijn bijvoorbeeld, ook sluit ik niet uit dat zaken als bouwvlak en rooilijn ter sprake komen. Kun je aangeven op welk adres die woning komt te staan? Als het goed is kunnen we de bijbehorende bestemmingsplanregels dan zo inzien (staat tegenwoordig allemaal online).
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 11:49)

Of je het wel of niet kan zien als bijgebouw zal daar dus ook uit blijken. Dat is zo niet te zeggen. Ter info: zaken als garages maar ook uitbouwen of erkers mag je vaak als bijgebouw zien en om die reden dichter bij de erfgrens plaatsen, maar dat ligt er aan hoe e.e.a. omschreven is. Gevolg is doorgaans wel dat er restricties zijn aan de omvang van die bijgebouwen, denk aan een beperkte bouwhoogte. Gewoon je hele huis een stuk opschuiven en dat dan maar als bijgebouw aanmerken zal doorgaans niet lukken. Maar nogmaals, dat is even afhankelijk van het bestemmingsplan.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-06-2018 14:03)

Kavelpaspoorten zijn verrotte dingen, omdat het eigenlijk meer een koopovereenkomst met de gemeente is dan een beleidsstuk. Wanneer mensen daarvan gaan afwijken, zal de gemeente er in eerste instantie ook vanuit een privaat oogpunt iets van moeten vinden, en de bouwers daarop aanspreken. Je kunt er niet zomaar iemand van RO of VTH langs sturen.

Het lijkt me dus dat de gemeente hier in eerste instantie iets van moet vinden. Wanneer zij het eens zijn met die bouwers sta je als buren eigenlijk met lege handen, omdat de overeenkomst tussen hen en de gemeente is, en niet tussen hen en jou, of algemeen beleid zoals een bestemmingsplan.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 15:55)

@J. Bolte
Nu ben ik niet heel bekend met het principe van een kavelpaspoort, maar uiteindelijk is het bestemmingsplan toch leidend? Je kan dan in het ene document geen zaken beloven die in het andere niet passen. (Althans, dat kan je wel doen maar dan kom je dus in de knoei...)
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 19-06-2018 16:00)

Kavel is in gemeente Bergambacht aan de kadijkselaan
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-06-2018 16:26)

@Leon,

klopt :)

Het is vaak een soort mix van de private afspraken via de gemeente als grondeigenaar, en de publieke eisen van de gemeente als bestuursorgaan. En de handhaving daarvan mag je zeer zeker niet mixen, je handhavers zijn niet eens bevoegd om dat soort private zaken op te pakken.

In veel gevallen werken ze met dit soort constructies wanneer je een ontwikkelgebied hebt met een publiek/private samenwerkingsverband, een particulier opdrachtgeverschap of welstandsvrije kavels. Vaak zijn die te grillig om een goed BP op te kunnen schrijven, dus proberen gemeenten daar op die manier alsnog via de verkoopvoorwaarden wat eisen aan te stellen.

Wanneer je die zaken niet goed in je beleid verankert, kun je er later niet zoveel mee dan de koper voor de rechter dagen. Rechtstreeks handhaven erop is bijna niet mogelijk, en je kunt er bijvoorbeeld ook niet met goed fatsoen een bouwaanvraag op weigeren die afwijkt van het kavelpaspoort.


Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
J. Bolte , van BJH Safety Services (datum: 19-06-2018 16:35)

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0491.BP1030DG001-VG01/r_NL.IMRO.0491.BP1030DG001-VG01_2.20.html

Zo te zien staat het ook in het BP goed geregeld, en is er geen regel die het op die manier verbied. Enige beperking voor een uitbouw is de goothoogte van 3 meter zonder maximale bouwhoogte, en die afstand van 1 meter tot de erfgrens.

De gemeente kan hiertegen dus geen 'nee' zeggen.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 19-06-2018 16:41)

Maar dat geld voor een bijgebouw. Maar wanneer word iets gezien als bijgebouw, en wanneer is dit niet het geval. Bedoel een garage snap ik. Maar hier gaat het niet alleen om een garage maar om meerdere ruimtes die direct in contact staan met de woning.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 16:49)

Lang leve de begripsbepalingen:

1.26 bijgebouw
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 19-06-2018 16:51)

Maar ja daar kan je nog alle kanten mee op. Bedoel een slaapkamer kan dat?
In dit gedeelte zullen zij een garage hebben, een kantoor, etc. Wat altijd okk een slaapkamer kan worden
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
pino (datum: 19-06-2018 20:24)

In amsterdam zie je die dingen ook veel maar daar zijn het geen verkoopvoorwaarde Ze worden daar volgens mij verankerd in de erfpacht.

Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Tim (datum: 19-06-2018 21:24)

Bijgebouw kan dus een garage zijn met 3 (geïsoleerde) bergingen, met ventilatie en ramen. Geen gemeente die vervolgens gaat handhaven op gebruik als slaapkamers.

Ondergeschikt bouwkundig is overigens wel dat deze lager moet zijn dan het hoofdgebouw. Er is geen maat genoemd voor het verschil... mij bekende gemeenten hanteren minimaal 1m verschil in hoogte.
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 19-06-2018 23:25)

Nou, er staat vrijstaand. Een aangebouwde garage lijkt mij niet vrijstaand...
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 19-06-2018 23:56)

Ze bouwen het niet vrijstaand , maar deze zit aan het hoofdgebkiw vast
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Pennings (datum: 20-06-2018 00:04)

Valt het dan onder aanbouw?
Re: Regels met parallel kap (bijgebouw of niet)
Naam:
Leon (datum: 20-06-2018 08:19)

Een aanbouw mag inderdaad ook 1 meter uit de erfgrens, enige restrictie is dan dat de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt.

1.5 aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Zolang men daar aan voldoet zou het dus wel moeten kunnen. De functie van de betreffende ruimten is m.i. dan niet zozeer van belang.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl