Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam: Michel Pols (datum: 07-11-2017 14:49)

Ik wil een schuur gaan bouwen op mijn zijerf nu weet ik dat ik 1m uit de voorgevellijn moet blijven maar is hiermee het dak of de wand van de schuur bedoeld?
Tevens komt de schuur tegen het huis aan en welke hoogtes mag ik dan hanteren?

Bijlage: IMG-20170316-WA0003.jpeg Reageer
Re: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam:
Jack , van SenS (datum: 07-11-2017 15:12)

Zie het ter plaatse geldende bestemmingsplan op:
www.ruimtelijkeplannen.nl
of informeer bij je gemeente.


Re: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam:
Michel Pols (datum: 07-11-2017 15:44)

Ik heb even gekeken maar ik kom er niet echt uit ik woon in hoek van holland (gem Rotterdam)
Re: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam:
John , van Wolters Architektuur (datum: 07-11-2017 20:50)

Als het je zelf niet lukt kun je inderdaad bij je gemeente terecht.
Wellicht dat men je daar wil helpen één en ander uit te zoeken.

Lijkt mij om een hoekkavel te gaan ? En ik tel nu al behoorlijk wat m2 aan bijgebouwen. Indien geen hoekkavel blijft de vraag of het haalbaar is met zoveel m2 aan bijgebouwen. Maar dat is uit te tellen. Kunnen we hier allen als je het adres, huisnummer en postcode geeft.
Re: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam:
Michel Pols (datum: 08-11-2017 09:04)

Dat klopt het is een hoekkavel. Het enige wat wegblijft op de tekening is de veranda/berging (deze komt misschien later).

Het adres is 3151cn huisnr. 1
Re: Schuur met een schuin dak op het zijerf
Naam:
John , van Wolters Architektuur (datum: 08-11-2017 11:13)

Dat deel waar je wil bouwen heeft de bestemming tuin:

Artikel 18 Tuin
18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin;
b. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming;
c. terrassen ten behoeve van aangrenzende horeca, ter plaatse van de Rietdijkstraat 104, 106a, 108;
d. 'Waarde - Archeologie', Waterstaat - Waterkering, Waarde - Cultuurhistorie en Waterstaat - Waterstaatkundige functie voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd;18.2 Bouwregels


18.2.1 Algemeen

Op de voor 'Tuin' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, erfafscheidingen, keermuren en gebouwde terrassen, alsmede hellingbanen en brandtrappen;
b. uitstekende delen aan gebouwen;
c. aanbouwen en bijgebouwen, uitsluitend in de achter- en zijtuin van grondgebonden woningen.


18.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie' , 'Waterstaat - Waterkering', Waarde - Cultuurhistorie en Waterstaat - Waterstaatkundige functie is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.


18.2.3 Bebouwingsnormen
a. niet meer dan 50% van het oppervlak van de achtertuin mag worden bebouwd;
b. een aanbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag niet breder zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke zijgevel van het hoofdgebouw. In die gevallen dat er sprake is van mogelijk geschakelde uitbouwen tussen woningen en er bij een maximale breedte van 3 meter minder dan 0,5 meter tot de erfgrens overblijft, is bebouwing tot deze erfgrens (dus maximaal 3,5 meter) mogelijk;
c. een aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag niet dieper zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw;
d. in uitzondering van het bepaalde onder c mag de aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw maximaal 3,50 meter diep zijn, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw, mits de resterende achtertuin een diepte van 9 meter of meer behoudt;
e. de goothoogte van een aanbouw mag niet hoger zijn dan het vloerniveau (+ 25 cm) van de eerste verdieping van het hoofdgebouw, met dien verstande dat een aanbouw mag worden afgedekt met een schuin dakvlak met dezelfde hellingshoek als de kap/schuin dakvlak op het hoofdgebouw;
f. een bijgebouw mag niet groter zijn dan 30 m2 b.v.o;
g. een bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3 meter, gemeten vanaf maaiveld;
h. aanbouwen/bijgebouwen dienen een afstand van tenminste 1 meter tot de denkbeeldige lijn getrokken in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw aan te houden;
i. aanbouwen/bijgebouwen dienen een afstand van tenminste 1 meter tot de erfgrens aan te houden aan de zijde waar de kavel grenst aan openbaar gebied;
j. gebouwde terrassen (dakterrassen worden niet hieronder begrepen) mogen niet hoger worden dan 0,2 meter boven maaiveld;
k. uitstekende delen aan gebouwen, mogen niet dieper dan 2,5 meter uit de gevel steken en moeten tenminste 2,2 meter boven maaiveld blijven;
l. erfafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 2 meter worden, met uitzondering van de erfafscheiding van de voortuin, die niet hoger mag zijn dan 1 meter; pergola's mogen niet hoger zijn dan 3 meter.

Schakel iemand in die begrijpt hoe hier mee om te gaan, of ga bij uw gemeente even in gesprek.

Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl