Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: Opening tuin verplaatsen
Naam: Kalff (datum: 11-03-2016 05:19)

Wij wonen in een hoekwoning. Onze achtertuin ingang is aan de achterkant. Deze ingang willen we graag verplaatsen naar de zijkant. Aan de achterkant kom je na verlaten van de tuin op een trottoir grenzend aan een openbaar parkeerterrein. Als je de tuin aan de zijkant van het huis verlaat kom he op een troittoir waar je tegen de zijkant van 2 appartementen aan kijkt. Zij hebben vanaf deze kant geen in/uitgang op dit trottoir. Er komen verder ook geen andere poorten of uit/ingangen uit op dit trottoir. We hebben niet te maken met een welstandsgebied. Mogen wij onze ingang van de tuin verplaatsen van de achterkant naar de voorkant?

Plattegrond bijgevoegd.
1 is ons huis.
2 appartement (2hoog) naast ons
3 openbaar parkeerterrein
4 buren
Groen is ingang waar die nu zit. Rood is gewenste ingang.

Bijlage: image_1.jpeg Reageer
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Patrick (datum: 11-03-2016 11:13)

Als je op dat stukje ook recht van overpad hebt (en dat moet haast wel) of als het openbare weg is, dan mag het.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
karel (datum: 11-03-2016 17:29)

Nee Patrick dat mag zeker niet. Art. 50 BW.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
. (datum: 11-03-2016 23:21)

Artikel 50
1. Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.
2. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt.
3. De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.
4. Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen, behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond.
5. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van schade, ontstaan na het tijdstip waartegen opheffing van die toestand is aangemaand.
helder toch?
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Patrick (datum: 13-03-2016 14:10)

Je leest art 50 verkeerd. Dat gaat over muuropeningen in een gebouw. Je bent niet verplicht een erfafscheiding te maken van 2 meter hoog rondom je erf. Dus je mag daar rustig meerdere openingen in maken.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
karel (datum: 13-03-2016 23:20)

Patrick of je begrijpt het niet misschien is dat het.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Mekke (datum: 14-03-2016 09:15)

Volgens artikel 50, lid 2 mag je een opening maken als het openbaar gebied betreft. Op de schets lijkt het trottoir aan het zijerf ook openbaar te zijn. Zaak is dus om uit vast te stellen of het hier een openbaar trottoir betreft of dat het gaat om een priv?-erf waardoor recht van overpad nodig is om het te kunnen betreden.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Thom (datum: 14-03-2016 11:46)

Dit mag altijd, want je bent niet verplicht om je eigen achtertuin af te sluiten. Dus dan kun je overal vanaf je perceel op openbaar terrein komen. Het dient dus wel van zodanig trottoir( voetpad of i.d. aangemerkt te zijn.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Patrick (datum: 15-03-2016 18:26)

@Karel,

Jij bent dus van mening dat iedereen verplicht is om rond zijn/haar erf een ondoorzichtige erfafscheiding te maken?
Tot hoe hoog dan? En hoe moet dat dan in het voorerfgebied? Daar mag je meestal max 1 meter hoog.
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Maarten (datum: 23-03-2016 12:50)

artikel 50 gaat helemaal niet op! dat gaat over uitzicht hebben op andermans erf.
je hebt hier te maken met het Bor (erfafscheidingen) en met wel/geen uitwegvergunning. je gaat namelijk nu een nieuwe uitweg van je perceel naar openbare weg maken.

Maar ik denk dat er geen gemeente is die moeilijk doet over een poort, dus ik zou het gewoon doen, en als ze piepen vraag je vergunning aan..
Re: Opening tuin verplaatsen
Naam:
Maarten (datum: 23-03-2016 12:51)

ik zie nu het plaatje pas. Als jij er recht van overpad over hebt, lijkt me dit geen probleem.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl