Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam: Gerwald van Dijk (datum: 05-03-2013 00:28)

Met de ingang per 1 maart van de "kan" bepaling, is er nog steeds geen wettelijke basis voor een excessenregeling van de gemeente voor een welstandsvrij gebied als ik het goed heb?
"Aanvragers die repressief optreden van de gemeente willen voorkomen, kunnen zich vrijwillig conformeren aan deze excessencriteria" (uit "De Kan-bepaling, een handreiking voor gemeenten en welstandcommissies").
Dus dit is nog steeds een wettelijk hiaat in de regelgeving, maar dit beleid wordt nog wel steeds gehandhaafd?

Met vriendelijke groet,

Gerwald van Dijk
Amersfoort.
Reageer
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
tim (datum: 05-03-2013 08:40)

zie http://www.bwtinfo.nl/nieuws/2013/2/kanbepaling-welstand-op-1-maart-in-werking


enige wat mij niet duidelijk is of de bouwverordening aangepast moet worden.
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
Gerwald van Dijk (datum: 05-03-2013 10:24)

Volgens mij gaat het meer om bepaalde welstandsnota's aan te passen. Omdat er ook geen wettelijke basis was tot nu toe om de lichte bouwvergunningen volgens de ambtelijke sneltoetscriteria te controleren. Maar in een welstandsvrij gebied mag je volgens artikel 12.2 van de Woningwet nog steeds geen excessenbeleid voeren, tenzij in de welstandsnota uitdrukkelijk bepaald wordt dat in een overigens welstandsvrij gebied alleen de excessencriteria gelden.
Ik heb de info van http://www.fw.nl/fwS.php?L3=173
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 05-03-2013 11:10)

Is ook onlogisch toch? De excessenregeling gaat over 'ernstige strijd met de redelijke eisen van welstand'. Die eisen staan in de Nota vastgelegd. Als je actief besloten hebt dat er in een gebied geen regels gelden, kan er dus ook nooit een exces optreden omdat er geen eis is om in ernstige strijd mee te zijn.

Je moet als gemeente niet op twee gedachten gaan hinken. Je laat het vrij, of je laat het niet vrij.

Volgensmij is het wel mogelijk een gebied te controleren, maar dan moet je het niet welstandsvrij maken. Je kunt er heel vrijblijvende, lichte eisen opleggen, misschien zels een systeem van ambtelijk toetsen daarvoor instellen (daarvoor is de revisie van maart dan weer handig).
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 05-03-2013 11:12)

@Gerwald,
Vertel eens, waarom is het volgens jou belangrijk of noodzakelijk dat er een excessenregeling geldt voor een welstandsVRIJ gebied?
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
Gerwald van Dijk (datum: 05-03-2013 11:53)

@J.Bolte.

Ik vind het juist opmerkelijk de hele welstandbenadering, laat staan als ze excessen gaan opstellen voor een welstandsvrij gebied. Ik vind het wel logisch, maar puur wettelijk is er volgens mij geen basis. En met de nieuwe regeling hebben ze het hiaat t.o.v. de controle van de lichte bouwvergunning door ambtenaren nu zo goed als ondervangen. Omdat ik nu met de regelgeving bezig ben, werd dit me duidelijk en verbaasde mij de situatie alleen. Een welstandvrij gebied ben ik als ontwerper natuurlijk niet tegen, maar ik snap ook dat bepaalde excessen ondervangen moeten worden.
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 05-03-2013 12:17)

@gerwald,
Wel even de terminologie op orde houden, 'lichte bouwvergunningen' kennen we niet meer. Wel kunnen er bepaalde categorieen van bouwwerken worden aangewezen die ambtelijk getoetst kunnen worden in plaats van alles aan de commissie voor te hoeven leggen.
Maar dat gaat voornamelijk over de toets die tijdens vergunning wordt gedaan. Dat heeft weinig te maken met wat er repressief gebeurt wanneer er sprake lijkt te zijn van een exces ergens. Dat is ook een dusdanig ernstige strijd dat het zelfs voor een leek duidelijk moet zijn dat er sprake is van een onwenselijke situatie. Je kunt daaraan zien dat het geen normaal 'toetsingskader' is, en dat er weinig plaats is in de nota voor gebiedsindeling en objectenomschrijving daaromtrent. Het is een beetje het laatste redmiddel.

Ik denk wel nog steeds dat je welstandsVRIJ ook echt als zodanig moet interpreteren. Dus ook niet op esthetische excessen gaan handhaven, dat is een risico wat je nam toen je het gebied welstandsvrij maakte. Meestal zijn er nog wel meer zaken aan de hand (ruimtelijke onwenselijkheid, technische problemen, onveilige situaties) waarop je wel kunt handhaven mocht je dat willen.
Mocht je in zo'n gebied alsnog willen gaan inkaderen (spijt?) dan moet dat door het welstandvrij zijn op te heffen, en er ALGEMENE, DUIDELIJKE regels aan te verbinden. Niet een subjectief iets als een exces.
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
J. Bolte , van Yacht (datum: 05-03-2013 12:20)

@Gerwald,
je zegt het zelf eigenlijk ook al: we zeggen dat we de esthetische uitvoering vrijlaten, maar eigenlijk willen we ook weer niet in absolute zin.

Waarom kunnen gemeenten zo moeilijk iets echt loslaten? :)
Re: excessenregeling welstandvrij gebied
Naam:
Gerwald van Dijk (datum: 05-03-2013 12:39)

@J.Bolte.

Bedankt voor de info in ieder geval :).
Dat van de lichte bouwvergunningen wist ik nog wel, die gebruikten ze v??r 1 oktober 2010.
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl