Zoek binnen het forum

Zoeken naar:   
Vraag: bouwvoorschriften schoorsteen
Naam: Th.v.d.Hurk (datum: 11-06-2001 09:39)


Geachte heren,,

ik ben opzoek naar de bouwvoorschriften waaraan een schoorsteen moet voldoen.

in mijn situatie staat mijn schoorsteen tegen mijn huis, aan de gootzijde van mijn spits dak.
Volgens mijn schoorsteenveger is hij niet hoog genoeg. Kan iemand mij vertellen wat de bouwvoorschriften zijn voor deze situatie.

BVD. Th.v.d.Hurk
Reageer
Reactie: bouwvoorschriften schoorsteen
Naam:
W. Smit , van Splendid advice (datum: 15-06-2001 21:54)

Regeling Bouwbesluit bestaande bouw
Hoofdstuk V

Artikel 5.7 (NEN 2757)

Toelichting

Waar in hoofdstuk IV is verwezen naar NEN 2757, is bedoeld: NEN 2757, 2e druk, mei 1997, zij het dat:
a de in het normblad opgenomen voorwaarden met betrekking tot de aan te houden afstanden tot de perceelsgrens, het hart van de openbare weg, het openbaar water of het hart van het openbaar groen buiten toepassing blijven;
b onderdeel 5.2.3 als volgt wordt gelezen:
5.2.3 Bepaal of de uitmonding zich bevindt op een hoogte van:
a ten minste 0,5 m boven een denkbeeldig, aan een uitwendige scheidingsconstructie rakend vlak met een helling van 15? ten opzichte van een horizontaal vlak, voor zover dat hellende vlak zich bevindt boven de snijpunten met de verticale raaklijn met de uitwendige scheidingsconstructie, en
b ten minste 0,5 m boven een uitwendige scheidingsconstructie.
Indien aan het bovenstaande toepassing is gegeven, is de stromingsrichting van binnen naar buiten gericht.;
c in onderdeel 7.1.2.3.2 de zinsnede 'moeten zijn afgedicht' als volgt wordt gelezen: moeten zijn afgesloten;
d onderdeel 7.1.4.2.2 als volgt wordt gelezen:
7.1.4.2.2 Voorwaarden
a) Uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rook in een dak
De uitmondingshoogte moet ten minste 0,3 m bedragen, en
b) Instroomopeningen van een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht
De instroomopening voor verbrandingsluchttoevoer moet zich in hetzelfde dakvlak of een aangrenzend gevelvlak met dezelfde ori?ntatie bevinden als de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rook (zie figuur 8).;
e onderdeel 7.1.4.2.5 als volgt wordt gelezen:
7.1.4.2.5 Bepaling van de extra weerstand op de uitmonding in een dak
De extra weerstand op de uitmonding bedraagt:
- 0 Pa voor een uitmonding die zich op een hoogte bevindt van:
a) ten minste 0,5 m boven een denkbeeldig, aan een uitwendige scheidingsconstructie rakend vlak, met een helling van 15? ten opzichte van een denkbeeldig, horizontaal liggend vlak voor zover dat hellende vlak zich onder de raaklijn met de uitwendige scheidingsconstructie bevindt, en
b) ten minste 0,5 m boven een uitwendige scheidingsconstructie bevindt; en
- voor alle andere uitmondingen: Dpuit is 10 Pa.;
f de eerste zin van onderdeel 7.1.4.2.6 als volgt wordt gelezen:
Bij de uitmonding in een gevel moet rekening worden gehouden met een waarde voor de extra weerstand op de uitmonding:
Dpuit is 10 Pa.,
g de eerste zin van onderdeel 7.1.5.2.1 als volgt wordt gelezen:
De bepalingsmethode berust op het controleren van de beschikbare trek bij een vastgestelde volumestroom, rekening houdend met de door de mechanische voorziening opgewekte onderdruk in de opstelruimte van 10 Pa.; en
h in de onderdelen 7.1.5.2.3, 7.1.5.3.1 en 7.1.5.3.3 25 Pa telkens wordt gelezen als 10 Pa.
Bouwvoorschriften Buitentrappen
Naam:
Sander Sterrenburg , van De Seyster Veste (datum: 03-03-2004 13:08)

Geachte dames, heer,

Tijdens een inspectie in ??n van onze complexen, kwam de vraag boven of de leuning van de buitentrap wel de goede hoogte heeft.

De hooget maat van de leuning is 81 cm.
Is deze maat wettelijk wel goed?


Reactie: Bouwvoorschriften Buitentrappen
Naam:
Klaas (datum: 03-03-2004 16:08)

Het lijkt me voldoende, zie bijgaande voorschriften uit het bouwbesluit.

Artikel 2.30 afscheiding
1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft, voorzover een zijkant van een tredevlak meer dan 1 m boven een direct naast de trap gelegen vloer ligt, aan die zijkant een afscheiding. De boven de voorkant van een tredevlak gemeten hoogte van die afscheiding is ten minste 0,8 m. Tussen de afscheiding en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m.

2. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,5 m.

3. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m.

4. Een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, heeft, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een tredevlak.

5. In een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, onverminderd het tweede lid, tot een hoogte van 0,7 m boven een tredevlak geen openingen met een breedte groter dan 0,1 m.

6. In een gedeelte mede bestemd voor bezoekers, heeft een afscheiding als bedoeld in het eerste lid, ter voorkoming van het overklauteren, geen opstapmo-gelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een trede-vlak.


Reactie:algemene bouwvoorschriften hotelkamers
Naam:
jan quik , van q.bouwmanagement (datum: 22-04-2004 16:01)Th.v.d.Hurk schreef:
-------------------------------

Geachte heren,,

ik ben opzoek naar de bouwvoorschriften waaraan een schoorsteen moet voldoen.

in mijn situatie staat mijn schoorsteen tegen mijn huis, aan de gootzijde van mijn spits dak.
Volgens mijn schoorsteenveger is hij niet hoog genoeg. Kan iemand mij vertellen wat de bouwvoorschriften zijn voor deze situatie.

BVD. Th.v.d.Hurk
Reactie: Reactie:algemene bouwvoorschriften hotelk
Naam:
Klaas (datum: 22-04-2004 23:39)

Zie bouwbesluit art 3.94 en de NEN 2757
Reageer

Hoe werkt het?

Selecteer een vraag door te klikken op de onderwerpen van de gestelde vragen, waarna het bijbehorend antwoord zichtbaar wordt samen met daaronder de reacties.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze ingeven

Aangeboden door:


[ S&W Consultancy ]

S&W Consultancy BV
Postbus 5185
4380 KD Vlissingen

Bij klachten of misbruik kunt u mailen naar:
e-mail bouwhelp@s-w.nl

We kunnen vragen helaas niet per e-mail beantwoorden. Antwoorden worden gegeven door gebruikers van de website als u uw vraag toevoegt.

Advies|Indeling|Ontwerp


[ Emma Interieuradvies]


emma-interieuradvies.nl